Velkommen til Ejerforeningen Glostrupparken

ef logo

Vi byder velkommen til Ejerforeningen Glostrupparken, hvor vi har skabt denne hjemmeside dels for at informere andre om hvem vi er, men også for at kunne kommunikere med vore beboere..!!

Vi bor på Byparkvej 2-12 i postnummer 2600 Glostrup. (I den østlige del af kommunen med gavlen ud mod Hovedvejen/Roskildevej og diagonalt overfor Glostrup Park Hotel. - På det diagonalt modsatte hjørne af krydset med trafiklyset).
Vi håber, at du kan indsamle noget god information via menupunkterne i toppen af siderne...!! - Og ønsker dig god fornøjelse med at surfe rundt!

 

Ejendommen:
Ejendommen består af 2 blokke, som er opført i 1974. Der er 6 3-værelses lejligheder på 68 m2, 24 2-værelses lejl. på 58 m2, 12 1-værelses på 39 m2 og 6 1-værelses på 44 m2. Pr. 1. Januar 2024 er vi ca. 64 beboere i alt. Vi råder over 36 parkeringspladser, nok cykelstativer samt cykelparkering i kælderen. Bygningen er opført i gule mursten som går hele vejen op i opgange samt på badeværelser. Resten af skillerum er betonelementer eller ikke bærende skillevægge. Der er central udsugning med motorer på loftet. Dette er blevet renset i rørene og motorerne udskiftet og indreguleret i 2015. Opvarmningen er fjernvarme, som er installeret i 1992. Altanerne på 1. og 2. sal er chekket og sikret i 1986 og endnu en gang i 2008. I stuelejlighederne hører der en lille have til, hvor der er tinglyst brugsret, selvom det tilhører fællesarealet. Til hver lejlighed hører et kælderrum.

 

Fællesfaciliteter:
Til ejendommen findes en fælles grill-plads centreret om en stor "NEXØ pejsegrill." - (Se billede under menupunktet billeder i toppen under hovedmenupunktet "Sådan bor vi"). Her foruden findes et fællesvaskeri i kælderen med 2 Electrolux vaskemaskiner fra hhv. 2017 og 2022. Ligeledes en tørretumbler fra 2014. Der er sat penge af til indkøb af nye maskiner, når de gamle ikke kan mere. Men med vanlig ansvarlighed får maskinerne lov til at køre, så længe de fungerer forsvarligt. Vaskeriet er gratis at benytte, da der opkræves et månedligt gebyr via fællesopkrævningerne.

Vi har også nogle fællesrum/beboerlokaler hvor der er billard, dart, bordtennis samt nogle bløde stole og et mødebord. - (Her kan du også se billeder under menupunktet "billeder").

Bagest i kælderen findes et lille "hobby-rum" med filebænk og skruestik samt ophæng til cykler. Så der skulle være rig mulighed for at klare "hobby-snedkereringen".

 

Fællesskabet:
Vi er ikke så mange i ejerforeningen og vi har tradition for stor enighed om, hvad der skal ske. Vi sætter alle pris på, at vort hjem er godt vedligeholdt og derfor bruger vi måske også lidt flere penge end man gør i andre ejerforeninger. Men en del af denne investering er alligevel sparet i form af fravalg af "ambulancetjeneste", hvor nogle reparationer af forsømte ting, kan gå hen og blive meget dyrere efterfølgende i stedet for at tage det i opløbet.
Udendørs træværk bliver malet hvert 5. år, men efter godt 45 år foretog vi i 2022 en væsentlig renovering af facaden på ejendommen. Det betød bl.a. at samtlige vinduer blev udskiftet til termoruder med lyddæmpende effekt. Samtidig havde bestyrelsen fundet en model vinduer, som består af vedligeholdelsesfrie materialer på ydersiden, så det ikke længere er nødvendigt med omkostningskrævende arbejder i form af maling. Ligeledes blev pladerne på facaden udskiftet fra træ og til vedligeholdelsesfri compositplader. Endeligt blev også tagrenderne udskiftet til en større dimension og etableret med et par ekstra nedløb på hver side af bygningen, så vi er rustet til de større nedbørsmængder, nutiden bringer. Taget er også godt og sundt men må nok påregnes at skulle udskiftes omkring år 2045 +/-,. Fælles installationer i forbindelse med vand og varme bliver løbende "motioneret" af vor varmemester, ligesom der indenfor det sidste 10-år er sket udskiftning af div. ventiler/haner bl.a. etableret termostatventiler på samtlige radiatorer i lejlighederne, samt foretaget indregulering af varmeanlægget.

Bestyrelsen arbejder med et "rullende 10-års budget", hvor alle anlægs- eller større vedligeholdelsesarbejder bliver planlagt. Det betyder, at der kan tilvejebringes en fornuftig økonomi ved at dele den ud over den rullende 10-års periode. Således er stigningerne i fællesudgifterne jævne og holdt indenfor den normale udvikling i pristallet.

Hvis man vil følge med i referater, regnskaber m.v. fra de seneste mange års generalforsamlinger, så ligger disse som pdf-filer, der frit kan downloades via menuen i toppen - [Ejerforeningen][Generalforsamling] og dernæst "årstal"..!!

 

Forbrug af el-, vand & varme:
Som noget lidt usædvanligt, så betaler vi fælles forbrug. D. v. s. at el, vand og varme fordeles efter lejlighedernes fordelingstal i forbindelse med fælles hovedmålere og IKKE individuel måling. Beregninger fra bestyrelsen har godtgjort, at investeringer i etablering af individuel måling ikke ville kunne forrentes gennem en eventuel ekstra individuel nedgang i forbrugene, da disse skulle være i en størrelsesorden, som ikke ville være opnåelig. Til gengæld holder vor energiansvarlige nøje øje med forbrugene med månedlige aflæsninger gennem nu mere end 30 år. Der er således ansøgt om og opnået en officiel dispensation fra gældende lov om individuel forbrugsmåling. 
Bestyrelsen har i kølvandet af el-prisernes himmelflugt i forbindelse med krigen i Estland 2021 -> foretaget en grundig analyse af vor el-pris. Dette har godtgjort at vor leveringsaftale med Ørsted som erhvervskunde og med variabel pris over døgnet, absolut er fordelagtig og derfor vil der IKKE blive pillet ved den. Vand og varme leveres af Glostrup Forsyning og her er ikke nogen alternative leverandører, så her må vi bare betales taksten. Det skal dog bemærkes, at Glostrup Forsyning er et selskab som skal hvile i sig selv. D.v.s. hverken give over- eller underskud. Derfor reguleres taksterne op eller ned så tingene balancerer.

Hybridnet:
I forbindelse med en forhandling af flere omgange med TDC lykkedes det, at få forhandlet en fornuftig pris i hus. Vilkårene var, at vi tilsluttede os kollektivt og afregnede centralt. Det betød at vi alle fra start af havde "Den store pakke", som opkræves via fællesudgifterne hver måned. Ny lovgivning for nogle år tilbage har imidlertid godtgjort, at det ikke er tilladt med tvungne kollektive aftaler, men at den enkelte selv skal have lov at vælge leverandør. Således er det nu også i ejerforeningen, hvor stadig en hel del hænger ved YouSee. Der er således trukket kabler fra YouSee til samtlige lejligheder og man kan selv vælge hvilken type abn. man ønsker. Dette administreres og betales dog stadig fælles via foreningen og de månedlige opkrævninger. Skulle man ønske en anden leverandør, så skal det foregå via internettet og her henledes opmærksomheden på Internetforeningen Glostrupparken, som er i stand til at levere højhastighedsopkobling for en yderst favorabel pris.

Bredbånd/Internet:
Ejendommen har etableret en "Internetforening". Den er uafhængig af ejerforeningen og formålet er at levere hurtig, sikker og billig bredbåndsopkobling til de beboere, som ønsker dette. I øjeblikket er ca. 38 lejligheder koblet op og deler en 1000/1000 Mb fiber forbindelse.

Se mere her.