Velkommen til Ejerforeningen Glostrupparken

Vi byder velkommen til Ejerforeningen Glostrupparken, hvor vi har skabt denne hjemmeside dels for at informere andre om hvem vi er, men også for at kunne kommunikere med vore beboere..!!

Vi bor på Byparkvej 2-12 i postnummer 2600 Glostrup. (I den østlige del af kommunen med gavlen ud mod Hovedvejen/Roskildevej og diagonalt overfor Glostrup Park Hotel. - På det diagonalt modsatte hjørne af krydset med trafiklyset).
Vi håber, at du kan indsamle noget god information via menupunkterne i toppen af siderne...!! - Og ønsker dig god fornøjelse med at surfe rundt!

 

Ejendommen:
Ejendommen består af 2 blokke, som er opført i 1974. Der er 6 3-værelses lejligheder på 68 m2, 24 2-værelses lejl. på 58 m2, 12 1-værelses på 39 m2 og 6 1-værelses på 44 m2. Pr. 1. Januar 2016 er vi ca. 62 beboere i alt. Vi råder over 36 parkeringspladser, nok cykelstativer samt cykelparkering i kælderen. Bygningen er opført i gule mursten som går hele vejen op i opgange samt på badeværelser. Resten af skillerum er betonelementer eller ikke bærende skillevægge. Der er central udsugning med motorer på loftet. Dette er blevet renset i rørene og motorerne udskiftet og indreguleret i 2015. Opvarmningen er fjernvarme, som er installeret i 1992. Altanerne på 1. og 2. sal er chekket og sikret i 1986 og endnu en gang i 2008. I stuelejlighederne hører der en lille have til, hvor der er tinglyst brugsret, selvom det tilhører fællesarealet. Til hver lejlighed hører et kælderrum.

 

Fællesfaciliteter:
Til ejendommen findes en fælles grill-plads centreret om en stor "NEXØ pejsegrill." - (Se billede under menupunktet billeder i toppen under hovedmenupunktet "Sådan bor vi"). Her foruden findes et fællesvaskeri i kælderen med 2 Nyborg vaskemaskiner fra hhv. 2001 og 2007. Ligeledes en tørretumbler fra 2014. Der er sat penge af til indkøb af en ny vaskemaskine, da den ældste ikke formodes at have længe igen. Men så længe den fungerer upåklageligt, er der jo ingen grund til at investere. Vaskeriet er blevet renoveret med klinker på gulvet, etablering af udsugning/ventilation samt maling af vægge i 2001. (Se billeder af vaskeriet under menupunktet "Billeder" i menuen i toppen).

Vi har også nogle fællesrum/beboerlokaler hvor der er billard, dart, bordtennis samt nogle bløde stole og et mødebord. Lokalerne er nyistandsatte fra gulv til loft pr. nov. 2002 og fremstår som helt "nye." (Nyt gulvtæppe, nye bander og klæde på billard, ny sofagruppe og mødebord samt maling af vægge). - (Her kan du også se billeder under menupunktet "billeder").

Bagest i kælderen findes et lille "hobby-rum" med filebænk og skruestik samt ophæng til cykler. Så der skulle være rig mulighed for at klare "hobby-snedkereringen".

 

Fællesskabet:
Vi er ikke så mange i ejerforeningen og vi har tradition for stor enighed om, hvad der skal ske. Vi sætter alle pris på, at vort hjem er godt vedligeholdt og derfor bruger vi måske også lidt flere penge end man gør i andre ejerforeninger. Men en del af denne investering er alligevel sparet i form af fravalg af "ambulancetjeneste", hvor nogle reparationer af forsømte ting, kan gå hen og blive meget dyrere efterfølgende i stedet for at tage det i opløbet.
Udendørs træværk bliver malet hvert 5. år, men efter 40 år er vi begyndt at forberede os på en udskiftning er vinduerne omkring 2020-2022. Taget er også godt og sundt. Fælles installationer i forbindelse med vand og varme bliver løbende "motioneret" af vor varmemester, ligesom der indenfor det sidste 10-år er sket udskiftning af div. ventiler/haner samt foretaget indregulering af varmeanlægget.

Bestyrelsen arbejder med et "rullende 10-års budget", hvor alle anlægs- eller større vedligeholdelsesarbejder bliver planlagt. Det betyder, at der kan tilvejebringes en fornuftig økonomi ved at dele den ud over den rullende 10-års periode. Således er stigningerne i fællesudgifterne jævne og holdt indenfor den normale udvikling i pristallet.

Hvis man vil følge med i referater, regnskaber m.v. fra de seneste mange års generalforsamlinger, så ligger disse som pdf-filer, der frit kan downloades via menuen i toppen - [Ejerforeningen][Generalforsamling] og dernæst "årstal"..!!

 

Forbrug af el-, vand & varme:
Som noget lidt usædvanligt, så betaler vi fælles forbrug. D. v. s. at el, vand og varme fordeles efter lejlighedernes fordelingstal i forbindelse med fælles hovedmålere og IKKE individuel måling. Beregninger fra bestyrelsen har godtgjort, at investeringer i etablering af individuel måling ikke ville kunne forrentes gennem en eventuel ekstra individuel nedgang i forbrugene, da disse skulle være i en størrelsesorden, som ikke ville være opnåelig. Til gengæld holder vor energiansvarlige nøje øje med forbrugene med månedlige aflæsninger gennem nu 24 år. Der er således ansøgt om og opnået en officiel dispensation fra gældende lov om individuel forbrugsmåling. - Du kan her på web'en se de aktuelle forbrug opdateret pr. ultimo foregående måned, ligesom de er slået op på vor fælles opslagstavle i kælderen (kun vandforbruget)..!! - Se menupunktet [Ejerforeningen] dernæst [Forbrug])

 

Hybridnet:
I forbindelse med en forhandling af flere omgange med TDC lykkedes det, at få forhandlet en fornuftig pris i hus. Vilkårene var, at vi tilsluttede os kollektivt og afregnede centralt. Det betød at vi alle har "Den store pakke", som opkræves via fællesudgifterne hver måned. Til gengæld er prisen pr. jan 2016 kun 430,- kr./mdl.

 

Bredbånd/Internet:
Ejendommen har etableret en "Internetforening". Den er uafhængig af ejerforeningen og formålet er at levere hurtig, sikker og billig bredbåndsopkobling til de beboere, som ønsker dette. I øjeblikket er ca. 35 lejligheder koblet op og deler en 1000/1000 Mb fiber forbindelse.

Se mere her.