Daglig håndtering af skrald

Glostrup Forsyning har lavet nogle glimrende foldere der beskriver hvordan du som borger i Glostrup skal sortere dit affald.

Vi har som suplement lavet en tegning så du nemt kan se hvor på ejendommen de forskellige containere er placeret.

 

Storskrald afhentes tirsdag morgen i ulige uger.

 

Du kan hente dem alle herunder.

 

Danske udgaver:

Affaldsguide

Sorteringsvejledning

Her finder du containerene

 

English editions:

Waste disposal guide

How to sort your waste

Containers are placed here