Vaskeri

Der opkræves over fællesudgifterne et gebyr på 60,-/mdl. og til gengæld kan man frit benytte vaskeriet så meget man lyster.
Men selvfølgeligt under skyldig hensyntagen til nedenstående regler, sådan at vi alle kan få mest mulig gavn af vaskeriet og det
kan ske så gnidningsfrit som muligt.

(Man er selvfølgeligt velkommen til at installere vaskemaskine i egen lejlighed, men det fritager ikke for det månedlige gebyr, som i denne
sammenhæng dækker det ekstra vand- og elforbrug.) 

 

REGLER FOR BENYTTELSE AF VASKEKÆLDEREN

Vaskekælderen skulle gerne være til gavn og glæde for os allesammen, hvorfor nogle få og enkle retningslinier for brugen bekendtgøres via dette opslag.

 1. Vaskekælderen må kun bruges indenfor tidsrummet kl. 6:00 - 22:00.
 2. Vasketid reserveres ved at skrive sig på de ophængte tavler.
 3. Der må kun reserveres en vasketid ad gangen.
 4. Såfremt benyttelse af den reserverede tid ikke er påbegyndt indenfor de første 15 min. er tiden fri og kan benyttes af andre. (Alle vasketure mærket SO-SU er af hensyn til vore ældre beboere IKKE omfattet af denne regel..!)
 5. Filter på tørretumbler renses hver gang efter brugen.
  (fnug kan børstes af med børsten).
 6. Fnug samt tomme beholdere smides i den opstillede skraldesæk.
 7. Skulle der være fejl på en af maskinerne, så sæt en af fejlmeddelelserne på lågen og meld det omgående til formanden eller et af medlemmerne i bestyrelsen, så reparation kan iværksættes.
 8. Hvis tørresnorene benyttes, så sørg for at hente tøjet igen så snart det er tørt. Så kan andre også få glæde af dem.
 9. Ligesom i den øvrige del af kælderen så må hunde og kæledyr ikke medbringes i vaskeriet. Hår i vasketøjet er ikke rart ligesom nogle mennesker er allergiske overfor dyr.

Du har selvfølgelig aldrig været i tvivl om reglerne, men din nabo har ikke været ordentligt informeret.
Bestyrelsen.

 

Torretumbler 2024 Vaskemaskiner 2024
Tørretumbler 2024 Vaskemaskiner 2024