Praktiske informationer for dagligdagen - værd at vide.

Forsikring.

Ejendommen er p.t. forsikret hos Tryg med de lovpligtige bygnings-, brand- og ansvarsforsikringer. Det betyder at alle "forsikringshændelser" på ejendommen/bygningen samt div. løsøre tilhørende ejendommen er dækket. Ligeledes er evt. "Genhusning" af beboerne omfattet.
Endvidere er der tegnet fælles dækning på "Glas- og kumme", sådan at de enkelte beboere ikke behøver denne dækning i deres egen forsikring.

Den enkelte skal således selv sørge for at tegne en såkaldt "Husstandsforsikring", som dækker privat bohave m.v. i tilfælde af brand, indbrud m.v. - Vær opmærksom på de særlige dækningsregler for kælderrum m.v.

Alle "forsikringshændelser" i forbindelse med ejendommens forsikring SKAL gå via Administrator med orientering til formanden.

P.S.:Erfaringerne viser, at det er en god idé minimum hvert 5. år, at gå sine forsikringer igennem og indhente alternative tilbud på prisen eller genforhandle med sit nuværende forsikringsselskab. Forsikringer har en tendens til at stige voldsomt i pris, hvis man ikke selv er aktiv.

 

Boring i lofter.

Væggene i lejlighederne er en blanding af mursten/alm. beton samt gipsskillevægge, hvor en normal slagboremaskine som regel kan klare opgaven.
Men lofterne er virkeligt hårde, hvorfor foreningen har investeret i en rigtig BORHAMMER, som kan klare denne opgave. Ligeledes råder ejendommen over en elektrisk stiksav ("kaninpik") samt en accu. bore-/skruemaskine. - Disse værktøjer kan udlånes via henvendelse til formanden eller viceværten. - Betingelsen er dog hurtig tilbagelevering, sådan at andre også kan låne maskinerne.

 

Maling af træværk.

Træværket omkring vinduerne indvendig bliver ikke vedligeholdt af ejendommen, da de udvendige dele er fremstillet af vedligeholdelsesfri materialer. - Men ejendommen ved, at også den indvendige vedligeholdelse er vigtig - specielt "fals og kant" (de usynlige områder, når vinduerne er lukkede.). Derfor skal/bør man som ejer sørge for ca. hvert 5. år, at træværk bliver malet/smurt, sådan at det ikke tørrer ud. 

Fælles installationer.

Groft og overordnet sagt, så er alle LODRETTE installationer fælles d.v.s. foreningens, mens alle VANDRETTE er ejerens egen forpligtelse. Der er dog også i denne forbindelse noget lovgivning på området, som administrator ved noget om ligesom der er noget præcedens samt tidligere foreningsbeslutninger på dette område.

Men kort fortalt så er følgende overordnede områder fælles: Faldstammer, stigrør til hhv. brugsvand og varme, vinduesrammerne og el frem til sikringsboks i lejlighederne. - Ligeledes sidder der i de 1. værelses lejligheder d.v.s. dem midt for et "fordelings-batteri" til varmen. Dette er foreningens og SKAL ALTID VÆRE TILGÆNGELIGT LIGESOM DER IKKE MÅ PILLES VED DETTE.
På badeværelserne går der et "udluftningsrør" op fra varmestrengen hvilket der heller ikke må ændres på i form af nedbøjning/forlængelse til gulvvarme eller lign. Hvis der ændres på dette, kan vi ikke garantere for varmen i lejligheden, da det er et 1-strengsanlæg, som er nøje indreguleret efter forholdene.
(Hvis du vil lave ændringer i lejligheden, vil det være et krav at rette henvendelse til formand/vicevært inden, sådan at eventuelle "problem-områder" kan diskuteres.)

Ejernes egne områder: vandrør, armaturer m.v. efter T-stykket på stigrøret, div. afløb frem til faldstammen, alle el-installationer efter sikringsboksen. Selve glasset i vinduerne d.v.s. punkterede termoruder m.v. Radiatorer samt radiatorventiler og de vandrette varmestrengsrør under gulvet.
(Skulle man have behov for at skifte en radiator er det meget vigtigt, at den nye har NØJAGTIGT de samme specifikationer som den eksisterende, idet varmeanlægget er nøje indreguleret efter de givne forhold. - Ret altid henvendelse til vicevært/formand inden sådanne ændringer/reparationer iværksættes)

HUSK at der på badeværelserne også skal være mulighed for at komme ind i "boksen" i hjørnet, hvor faldstammer og stigrør til brugsvandet befinder sig. - (Det er ikke noget som vil ske tit, men pludselig en dag vil det være nødvendigt og så vil det jo være ærgerligt, at opsatte fliser eller andet skal bankes ned. - For ejers regning i øvrigt)

Disse oplysninger er vejledende og vil i tvivlstilfælde blive behandlet af administrator og holdt op mod gældende lovgivning på området inden en endelig afgørelse træffes.

 

Lån af fællesrum.

Det er muligt at låne fællesrummet og have det for sig selv en aften, hvis man vil holde en lille sammenkomst eller andet. - Det kræver at man mindst 2-3 dage i forvejen sætter en seddel op på døren samt på opslagstavlen i forrummet i kælderen med angivelse af tidspunkt. - (Samtidig bør man for god ordens skyld orientere formanden.).
Der kan lånes plader til at afdække billardbordet, hvis dette ønskes. - Henvendelse herom til vicevært/formand i forvejen.
Der skal gøres opmærksom på at - DEN ALMINDELIGE HUSORDEN M.H.T. HØJ MUSIK M.V. OGSÅ ER GÆLDENDE FOR DETTE LOKALE. (Det er den samme som bor lige oven over.)
Endvidere skal der være gjort rent omkring middagstid den efterfølgende dag, d.v.s. ryddet op (sække kan rekvireres hos viceværten), samt støvsuget sådan at lokalet efterlades rent og tilgængeligt.