Forbrugsopgørelser.

Her vil du løbende kunne følge med i vores fælles forbrug. Vor energiansvarlige i foreningen læser målere af hver d. sidste i måneden hvorefter graferne bliver opdateret. Det giver bestyrelsen mulighed for hele tiden at kunne gribe ind, hvis der skulle være nogle uforklarlige udsving i forbrugsmønstrene.

Alle opgørelser er pr. ult. juli 2017

Elforbrug pr måned siden 1992

elprmd

 

Elforbrug pr år

elpraar

 

 

Vandforbrug pr. måned siden 1992

vandprmd

 

Vandforbrug pr. år.

vandpraar

 

Varmeforbrug pr. måned siden 1992

varmeprmd

 

Varmeforbrug pr. år

varmepraar