Energimærkning af ejendommen

Der har snart i mange år eksisteret forskellige ordninger, for at tilsikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring energiforbrug og eventuelle muligheder for at minimere disse. - Således har vi også været tilmeldt først VKO (Varme Konsulent Ordningen) og der næst ELO (Energi Ledelses Ordningen) og nu er det så udmøntet i, at foreningen skal have udarbejdet et "Energimærke" hvert 10. år.

Da der er lovgivet på området, så sørger vi selvfølgeligt også for at overholde gældende lovgivning.

Ligeledes fremlægger man nogle forslag til forskellige tiltag man kan foretage for at spare på energien. Disse er selvfølgeligt sat i relation til "tilbagebetalingstiden i forhold til en given investering".

Ikke alle forslag er angivet med priser der medtager følgeudgifter. Og der er derfor forslag i rapporten der ikke er rentable selvom de er angivet som sådan.

I bestyrelsen opfatter vi det som et godt arbejdsværktøj i forhold til kommende vedligeholdelse og nødvendige udskiftninger. Men der er IKKE nogle ting som økonomisk kan betale sig tilbage investeringsmæssigt ved at gå ud og foretage dem umiddelbart, for så ville bestyrelsen selvfølgeligt sørge for at forholde sig til dem.

 

Den fulde rapport/ENERGIMÆRKET
kan downloades i pdf-format ved at klikke her.

(Energimærket skal fornys pr. maj måned 2027)