Skift af TV pakke

Kære beboere

Folketinget har vedtaget en lov der betyder at alle skal have mulighed for selv at vælge tv-pakke.

Det gælder selvfølgelig også for os.

Derfor kan du som ejer af en lejlighed i E/F Glostrupparken udfylde nedenstående formular for at skifte tv-pakke.

Der er følgende muligheder for pakker:
* Ingen (total lukning af forbindelsen til lejligheden)
* Grundpakken
* Fuldpakken (Som alle har haft hidtil)

Du kan se mere om pakkernes indhold på www.yousee.dk

Se mere om indholdet i tv-pakkerne for 2020 her

Der er følgende økonomi forbundet med tv pakkerne og skift af disse:

Grundpakken 161,00 kr. pr. måned
Fuldpakken 498,00 kr. pr. måned
Opsigelse af abonnement (luk helt): 0,00 kr.
Oprettelse hvis der er lukket helt: 599,00 kr.
Skifte til en større pakke (fra Grundpakke til Fuldpakke): 0,00 kr.
Skifte til en mindre pakke (fra Fuldpakke til Grundpakke):  199,00 kr.

 

Yousee har følgende tidsfrister:
Løbende måned (den måned hvor ændringsanmodningen indsendes) + 1 måned, men for at vi skal kunne nå at meldHe ændringer ind til Yousee skal vi have ændringsmeddelelsen senest den 20. i måneden.
Meddelelser modtaget efter denne dato vil kunne tage en måned ekstra at effektuere.
Det er kun ejeren af lejligheden, der kan foretage ændringer da det er denne der hæfter for udgifterne. Lejere skal kontakte deres udlejer.

 

 

Skift TV pakke

Address