Sortering skrald/affald

Da der jo selvfølgeligt i vor alles dagligdag kommer en hel del skrald/affald, som vi jo ikke kan opbevare oppe i lejlighederne, så er det altså noget vi skal af med. For at dette kan fungere så effektivt og let for os alle sammen, så er der selvfølgeligt skabt muligheder for hvordan, det kan ske. Men i den forbindelse er det meget vigtigt, at du sætter dig nøje ind i hvordan det skal foregå, for ellers vil det medføre en masse svineri samt ekstra arbejde for os alle sammen..!!

Også i Glostrup Kommune er der indført sortering af alt affald i ca. 9-10 forskellige kategorier, som det er meget vigtigt du deltager i og overholder. Såfremt dette ikke sker, så risikerer vi enten at få bøder fra kommunen eller i værste fald, at de helt stopper med at afhente vort affald fra ejendommen. Det gælder også såfremt det bare er en enkelt, som ikke ønsker at deltage. Men så kommer det til at få ovennævnte konsekvenser for hele ejendommen, d.v.s. os alle sammen.

Der er etableret et rimeligt nemt og velfungerende system, som er opbygget på følgende måde:

Oppe i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen ret forud for indkørslen er opstillet containere (kaldet Molukker) til håndtering af alt det "normale" daglige affald fra en husholdning.

Lige overfor på højre side i indkørslen findes et skur, hvor alt i kategorien "STORSKRALD" skal anbringes. For at undgå at div. tilløbere går og roder i det samt henstiller skrald, så er der lås på lågerne. (Her passer den almindelige beboernøgle (den grønne), Så den skal man huske, når man har nogle emner i denne kategori.)

Nede i det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen lige ved siden af Grill-pladsen er placeret 3 grønne containere. Disse er udelukkende til "grønt affald" d.v.s. haveaffald samt stueplanter, blomster og lignende.

Endeligt er der et skab nede i forkælderen og lige frem ind i det lille kælderrum. Dette er til "farligt affald" d.v.s. batterier, sprayflasker, kemikalier, maling, lyskilder m.v.

For at forklare reglerne mere præcist, så har vi i det nedenstående forsøgt via billeder samt links til relevante sider med forklaringer, at klargøre helt præcist hvor/hvordan de forskellige former for affald skal sorteres samt placeres. Linksne peger hen til de officielle sider udfærdiget af Glostrup Forsyning, som er dem som håndterer affaldsafhentningen.

Men prøv nu i fred og ro og løbe nedenstående igennem og hvis/når der er et eller andet du er i tvivl om, så kan du altid vende tilbage hertil igen og få svar.
(Formand og vicevært er i øvrigt også gerne behjælpelig med at svare på spørgsmål)

Skraldeprojekt 011  Molukkerne i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen.
Klik her for samlet oversigt over affaldstyper.
 Moluk  Pap  Moluk til Pap.
Hvad må der kommes heri??
 Moluk  Papir  Madaffald

 Moluk til Papir og Madaffald.
Hvad må der kommes heri??
PAPIR:
MADAFFALD:

[Vær opmærksom på at der kun må anvendes  de udleverede grønne poser til madaffald i denne sammenhæng. Når du løber tør, så ligger der ekstra i det lille rum nede i forkælderen. Ellers henvend dig til viceværten.}

 Moluk  Plast  drikkekarton  Moluk til Plast samt Mad & Drikkekartoner.
Hvad må der kommes heri??
PLAST:
MAD- & DRIKKEKARTONER:

 Moluk  Glas Metal  Moluk til Glas og Metal.
Hvad må der kommes heri??
GLAS;
METAL:
 Moluk  Restaffald  Moluk til Restaffald.
Hvad må der kommes heri??
 Containere  Porcelaen  Smat elektronik

 Containere Porcelæn og Småt elektronik.
Hvad må der kommes heri??
SMÅT ELEKTRONIK.
PORCELÆN. [Almindeligt husholdningsservice. Vaser (ikke glas), Figurer/vaser af porcelæn, ler o. lign.

[Disse er placeret inde i skuret til storskrald]

 Skur  Storskrald  A

  Skur til storskrald ved gavlen i indkørslen til ejendommen.
[Vær opmærksom på, at der er sat lås på, så fremmede ikke går og roder eller belaster os med deres affald. Men den grønne beboernøgle, som også passer til kælderindgang, vaskeri, fælleslokale i kælderen passer også hertil].

 

VIGTIGT, VIGTIGT..!!
Hvad må der henstilles her??

Nu har vi prøvet at gennemgå langt de fleste former for affald vi oplever i dagligdagen og det du IKKE kan se omtalt som omfattet af vores forskellige skraldeordninger, skal man altså SELV SØRGE FOR AT BORTSKAFFE..!!

Dette skal man selv aflevere nede på kommunens genbrugsplads. Den ligger lige nede på Paul Bergsøesvej 39.

Du kan læse om genbrugspladsen her.

 

 Skur  Storskrald  B
 Container  Haveaffald

 Haveaffald - Grønt affald.
Hvad må der kommes heri??

[Disse containere står i det sydøstlige hjørne af parkeringspladsen lige udenfor grill-pladsen].

Det er vigtigt, at grønt affald IKKE pakkes i plasticposer eller lign. inden det smides i containerne. Det er kun den rene biologiske vare, som skal smides i containeren.

Alt muligt andet holdes LANGT VÆK fra disse containere.!!

Maerke  Haveaffald

 Som noget nyt så har Glostrup Kommune nu også, som i en hel del andre kommuner indført en ordning, de kalder "DIREKTE GENBRUG". 
Det går ud på, at man på genbrugsstationen kan aflevere gode velfungerende effekter, man ikke længere selv har brug for, men som kunne være "Guld" for andre..!!
Du kan læse mere om ordningen, også hvordan man selv kan hente nogle ting, man kunne have glæde af. [KLIK HER..!!]