Farligt affald

Vi har jo også næsten dagligt "FARLIGT AFFALD" i vores husholdninger. Dette skal selvfølgeligt også bortskaffes fra ejendommen. Men af hensyn til den videre behandling og korrekte destruktion/genbrug, så gælder der specielle regler i denne sammenhæng.

For at dette kan ske på sikker og forsvarlig vis, så er der opstillet et skab inde i det lille rum nede i forkælderen, hvor farlige emner skal sorteres og anbringes. Nedenfor er der et billede af skabet, samt et link du kan klikke på, som fortæller hvad, som tilhører denne kategori og hvordan det skal håndteres.

 

 Farligt affald   skab

Skab til Farligt affald.
Hvad må der kommes heri??

Her er skabet og som du kan se, er der en række beholdere inde i det, mærket med hvad der bør placeres hvor.

 Farligt affald   indhold