Postkasser i opgangene.

Som det bør være de fleste bekendt, så blev der for snart en hel del år siden vedtaget en lov, som pålagde alle etageejendomme at opsætte postkasser i gadeniveau. – Enten i selve opgangen eller udenfor opgangsdøren. – Derfor har vi i Ejerforeningen også måttet følge dette pålæg og bringe forholdene i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Postkasserne er monteret i opgangene tirsdag d. 8. december 2009 og er forsynet med navneskilte. 

Der er imidlertid en række praktiske forhold, som SKAL iagttages i forbindelse med at få postkassesystemet til at fungere:

For at det IKKE skal komme til at ligne "et omrejsende TIVOLI", MÅ AL SKILTNING/ÆNDRING AF NAVNE M.V. KUN FOREGÅ MED FORMANDENS/VICEVÆRTENS MELLEMKOMST..!! – (Såfremt nogle af de opsatte navne på postkasserne skal ændres, så rettes henvendelse til formanden/viceværten, som vil foretage det fornødne.)

· Der er udleveret 2 nøgler til beboerne til lejlighedens postkasse. Disse er IKKE kopisikret og ejerne må selv sørge for at styre disse forhold. Specielt i forbindelse med salg, at de nye ejere får overdraget nøgler til postkassen. Foreningen har IKKE noget ansvar for driften af postkassen, så alle evt. udgifter i denne sammenhæng påhviler ejeren.  Omkring: "Nej tak til reklamer" samt "Nej tak til gratisaviser og reklamer", som man skal tilmeldes og afhente på posthuset..!! – Disse skal placeres som angivet på nedenstående billede – OG IKKE PÅ NOGEN ANDEN MÅDE..!!· Såfremt der foretages "uautoriseret" skiltning eller brug af egne eller gamle "nej tak"-skilte. (se nedenfor), og dette medfører tidsforbrug til retablering/afrensning, så vil dette blive fotodokumenteret og efterfølgende udfaktureret til den pågældende ejer..!!

Postkasse_Rod_m_maerker_2Korrekt og eneste tilladte placering af "Nej Tak Mærker". (Fotomontage hvorfor størrelsesforholdet måske IKKE passer helt..!!)

 

Uautoriseret_nej_tak_skilt_1
Dette gamle skilt KAN OG MÅ IKKE benyttes mere, da det IKKE længere er gældende..!! (Hvilket også gælder for de tilsvarende grønne skilte..!!)SIKRING/LUKNING AF BREVINDKAST POSTKASSER

Postkassesikring_stor

Pas rigtigt godt på denne lille "dims", som ligger løst inde i din nye postkasse. – Det er en såkaldt "fyrværkerisikring", som kan bruges til at blokere brevindkastet.

Dette kunne jo i forskellige sammenhænge være meget praktisk. F.eks. i forbindelse med salg m.v., hvor en lejlighed vil stå tom i et stykke tid. Dog skal viceværten adviseres, sådan at der kan sættes en besked ind i navnefeltet om, at postkassen er lukket. Ligeledes SKAL der være anmeldt adresseflytning på posthuset..!!

 

Postkassesikring_montering_A_storPostkassesikring_montering_B_stor

 

MONTERINGSVEJLEDNING:

Det kan måske virke lidt "tricky", hvordan man skal montere "dimsen". – Man åbner brevindkastet udefra og stikker "dimsen" ind med det lange buk vendende nedad og det korte opad og udenfor klappen. Når brevindkastet lukkes lirkes det lange ombuk forsigtig ned over det vandrette plan på indersiden. Der må/skal IKKE bruges vold, idet man så vil "være på gale veje..!!"

Viceværten er gerne behjælpelig i påkommende tilfælde