Nyheder 2011

Dødsfald.

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen om at Jørgen Rasmussen i Nr. 10, 1. th. er afgået ved døden d. 30. oktober. - Jørgen har boet sammen med sin kone Merete i ejendommen siden december måned 1981.

Vore tanker går specielt til Merete, som også er ramt af sygdom med brækket bækkenknogle samt den øvrige familie.

 

Æret være Jørgens minde..!!

På foreningengens vegne
Søren Rod - formand.

Regulering/ændring i vores Kabel-Tv fra YouSee

Vi har modtaget en meddelelse fra YouSee, vor kabel-TV udbyder, som vi jo alle betaler via fællesudgifterne.

Der er både gode og "mindre gode" nyheder includeret, og det afhænger selvfølgeligt af øjnene som ser..!!

A) Efterhånden så bliver det mere og mere et "must", at man må have skiftet de gamle fjernsyn ud med nye fladskærme og i den forbindelse fjernsyn, som kan modtage HD-signaler (DVB-C & MP4), da antallet af kanaler som YouSee stadig konverterer og videreformidler som gammeldags "analoge" signaler efterhånden bliver færre og færre.

B) TV 2 er politisk besluttet at det pr. 1. jan. 2012 skal være en betalingskanal, men det vil stadig være inkluderet i den "pakke" (Fuldpakken), som vi kollektivt i foreningen abonnerer på.

C) Det betyder at prisen stiger med kr. 25,- pr. måned fra 1. januar, hvilket vi i bestyrelsen administrativt og for nemheds- og alles bedste skyld vil hæve opkrævningen med.

D) I samme forbindelse vil der ske nogle udskiftninger af forskellige programmer i YouSee's "fuldpakke" som der er redegjort for i  det nedenfor udlagte dokukent fra YouSee.

Klik her for at læse om ændringerne i YouSee fuldpakken fra 1. jan 2012...!! 

(Kræver acrobat reader, de det er i Pdf-format)

Ny beboer

Vi byder velkommen til endnu en ny beboer:

Nr. 4. st. th. hvor Amalie Christensen er flyttet ind pr. 15. oktober. - Lejligheden er ejet af Malene Maxwell og har tidligere været udlejet til Jacob Jessen

Nye beboere

Pr. oktober måned byder vi velkommen til endnu et par udskiftninger i ejendommen. Da der ikke er meget gang i salget på ejendomsmarkedet, så er det igen udlejning som det drejer sig om:

Nr. 6. 2.. tv. Mike Bjerring Madsen & Bo Bjerring Jensen som har lejet af Jørgen Andersen. - Tidligere var lejligheden beboet af Lyudmyla Chuchman. De nye lejere er i øvrigt brødre til Danni B. Jensen i Nr. 2, st. mf., som også er med i bestyrelsen

Nr. 8, 1. tv. er lejet ud til Ilse Vinther. Lejligheden ejes af Jens Thurø & Jonna Arends og var tidligere udlejet til Julie Thurø og Kim Andersen.

 

I øvrigt er lejligheden Nr. 10, 1. mf. sat til salg, men vil formodentligt også blive lejet ud til et familiemedlem grundet de svære vilkår på ejendomsmarkedet. - Men mere om det, når der foreligger nogle fakta.

Salgsskiltet er også hængt ud for Nr. 4. 2. th. -  Nærmere kan læses ved at klikke på dette link til: Realmæglerne v/Hallberg Bolig 

Skybrud over ejendommen

Når naturen raser og himlen åbner sluserne, så går vi heller ikke ram forbi. - Det giver nogle anderledes oplevelser og konsekvenser vi ikke er vant til i dagligdagen. Så også denne gang betød det at tagrenderne rendte over og stod som vandfald ned på altaner og i haver. Ligeledes havde vi vand i nogle områder af kælderen. Ikke mere end et par centimeter, men alligevel nok til at nogle effekter sugede til sig og blev ødelagt. Imidlertid er det IKKE noget foreningen kan garantere imod, hvorfor den enkelte selv må sørge for at hæve de henstillede effekter op fra gulvet, (evt. på nogle paller eller i reoler el. lign.). Heldigvis er det IKKE kloakvand som trænger op via div. afløb, men rent overfladevand, som trænger ind igennem soklen. Løsningen kunne være at få repareret drænet langs bygningen ud mod haverne. Det vil imidlertid være en udgift i flere hundrede tusind kroners klassen, ligesom det vil betyde en opgravning af samtlige haver langs bygningen, med en masse "ødelæggelse" til følge. Så spørgsmålet er entydigt; Hvor meget vil vi alle sammen investere økonomisk i forhold til en gene, som trods alt kun sker et par gange om året. Og kan vi måske ikke hver især hjælpe os selv lidt ved at hæve vores ting i kælderrummene en smule op fra gulvniveau. (For de kælderrum som bliver berørt)..??

 

 

 

Fraflyttede beboere

Vi har noteret os at følgende er fraflyttet ejendommen:

Nr. 2, st. tv, Katrine E Skov. Lejligheden ejes stadig af Danni Jensen.

Nr. 2, 2. tv. Simone Saaby. - Lejligheden beboes stadig af lejer Michelle Mundt og ejes af John Pedersen.

Nr. 4, st. th. Tina StorchNielsen. - Lejligheden beboes stadig af lejer Jacob Jessen og ejes af Malene Maxwell.

Ny beboer

Pr. 1. august byder vi velkommen til Bent Lynge Nielsen, som har købt Nr. 8, 1. mf. - Lejligheden var tidligere ejet af Ivan V. Kristensen, som jo desværre kom "galt afsted" og derfor var nødt til at fraflytte.

Bent Lynge vil ikke selv flytte ind, men har købt med fremleje som mål, og sandsynligvis hans datter i løbet af noget tid. Så indtil videre vil lejligheden stå tømt for alt. - Men nærmere følger så snart det foreligger.

Bryllup i ejendommen

Bestyrelsesmedlem - Pia Betting Nielsen, er nu blevet "Fru Karlsson", da hun har indgået ægteskab med Ivan Karlsson d. 20. august 2011. Det nye ægtepar bor i Nr. 2. st. th, hvor de iøvrigt hele tiden har boet.

Foreningen iler med et STORT tillykke og har selvfølgeligt sendt "en lille erkendtlighed"!!
Nedenfor et par rigtigt gode billeder af det lykkelige par..!!

 

 

Nedklipning af hække mellem ejendom og parkeringsplads

Så var det tid til at søsætte et af årets store planlagte projekter. - Hækkene mellem parkeringspladsen og ejendommen var efterhånden blevet temmeligt høje og ville snart nå vindueshøjde ud for nr. 12. Endvidere var det blevet mere og mere besværligt i relation til højden og bredden at skulle klippe og vedligeholde hækmassivet..!!

Derfor var det planlagt af bestyrelsen, at hækkene nu skulle skæres tilbage, sådan at ovennævnte gener kunne undgåes. Det skal bemærkes at hækkene sidste gang blev skåret tilbage helt tilbage i ca. 1987 eller der omkring. Det ser måske en smule bart ud p.t. - men der er ingen grund til panik, da de også sidste gange kom sig i løbet af et par år. Så i bestyrelsen er vi ret fortrøsningsfulde og sikre på, at efter de næste par klipninger, så har vi igen nogle "rigtigt pæne hække", som også er nemmere at vedligeholde..!!

Her følger nogle billeder af "før og efter samt undervejs i arbejdet..!!"

 

Opsætning af vejspejl m.v. på parkeringspladsen.

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager har bestyrelsen besluttet at, der skulle opsættes et trafikspejl ved det "farlige" hjørne i indkørslen, sådan at man nu har mulighed for at kigge "rundt om hjørnet". - Hensynet til de gående har dog vejet tungest, da det er ejendommens egne "bilister", som i nogle tilfælde kører noget "hovedløst" fordi man er bekendt med forholdene.Ved samme lejlighed har vi fået opsat et skilt på standeren med teksten "Parkering kun med ærinde til nr. 2-12". Vi håber således at nogle af de besøgende til Odd Fellow-logen vil respektere dette og holde sig væk, når deres egen parkeringsplads er fyldt op. Helt undgå de "ulovlige" parkeringer vil vi nok ikke. Men vi kan da håbe på, at der bliver færre af dem, ligesom vi nu kan politi-anmelde ulovlige parkeringer på privat område, da det nu er tydeligt skiltet.Ved samme lejlighed, når nu entreprenøren var på ejendommen, så var regnvands-risten ud for Nr. 6 knækket og i værste fald kunne man træde ned i brønden, hvis man trådte uheldigt på risten. Så derfor skulle den selvfølgeligt udskiftes til en ny. - Der manglede ligeledes noget asfalt fra den gang vi udskiftede risten ud for Nr. 4, hvilket så også blev lavet.Endeligt havde vores vicevært observeret nogle revner i asfalten på parkeringspladsen, efter de sidste vintres hårde frost og tilhørende saltning. Disse revner kan være forstadiet til senere begyndende huller, som hurtigt kan udvikle sig til at blive alvorlige. Løsningen er, at man hælder flydende tjære i revnerne og dermed forsegler dem. Således skulle asfalten gerne nu kunne holde adskillige år længere uden større reparationer.Hele projektet kostede godt 14.000,- kr., som er finansieret via foreningens "dispositions-fond", som netop er beregnet til den slags ekstraordinær vedligehold, sådan at vi ikke kommer til at opleve "harmonika-økonomi" i forbindelse med de månedlige fællesopkrævninger.  

Uforudset reparation af utæthed i taget

Desværre var foreningen ude for en uforudset hændelse, hvor der pludselig kom vand ned gennem loftet i lejligheden på 2. sal i Nr. 10 tv. - Trods en intens gennemgang og eftersøgning på loftet under fuldt regnvejr, hvor både vicevært/formand, næstformand samt skadelidte var med i "undersøgelsesholdet", så kunne det IKKE fastslås hvor vandet kom ind. Klart var det imidlertid at der kom vand ind, idet der var indtrængen gennem loftet i lejligheden nedenunder. Derfor krævede det indkaldelse af eksperter med forstand på den slags, så foreningen kunne få fastslået hvad det egentlig var, som skulle repareres. Derfor blev Vagn Thomsen fra Huusmann Byg indkaldt. (Ansvarlig og rådgiver bl.a. i.f.b. med altanrenoveringen for et par år siden..!!) Han kunne heldigvis sandsynliggøre at det var den såkaldte "skotrende", hvor vandet samles og løber af taget hvor de to forskellige skrå tage mødes..!! Det består af en "zink-kasse", som ikke er et standardprodukt, men som skal tilpasses det enkelte tag. Dernæst skulle der findes en kvalificeret reparatør til den rigtige pris og laves aftale med denne omkring arbejdets udførelse. Efterfølgende viste det sig også, at arbejdsmiljølovgivningen tilsagde, at der skulle opstilles stillads for at arbejdet kunne gennemføres jvnf. gældende lovgivning på området.. Alt dette gjorde selvfølgeligt forløbet lidt længere end ønskeligt, og desværre også medførte nogle ekstra gener for skadelidte på 2. sal. - Imidlertid erkendte foreningen sit ansvar og påtog sig en ekstraudgift for at holde skadelidte skadesløs, hvilket betød dækning af et gulvtæppe samt noget maling og tapetsering. Alt i alt blev projektet løst af blikkenslagermester Geert Borch under tilsyn af Vagn Thomsen, sådan at taget nu igen er tæt. - Ved samme lejlighed blev der foretaget et generelt check af den øvrige del af taget, som stadig blev fundet i god stand og burde kunne holde en rum tid endnu. Dog blev de to tagvinduer udskiftet, da der blev konstateret nogle mindre utætheder omkring disse. Hele "sagen" incl. stillads, skotrender, udskiftning af vinduer samt kompensation til skadelidte kom desværre til at koste foreningen en uforudset udgift på ca. 120.000,- kr.  - Heldigvis har bestyrelsen på fornuftig vis sørget for at der er noget opsparing i den såkaldte "dispositionsfond", sådan at denne "øretæve" ikke direkte kommer til at påvirke den daglige økonomi.Nedenfor kan du se nogle billeder, som viser lidt omkring reparationen og det der skulle til.

Nye beboere

Pr. 1. maj byder vi velkommen til Cindy og Frederik Hansen som har lejet Nr. 10, st. mf. - Lejligheden ejes af Tina Ünal.

Nye beboere

Pr. 1. april byder vi velkommen til Lyudmyla Chuchman som har lejet lejligheden i Nr. 6, 2. tv. Lejligheden er ejet og tidligere beboet af Jørgen Andersen.

Pr. ca. 1. maj byder vi velkommen til Julie Thurø Arends og Kim Andersen som flytter ind som lejere i Nr. 8, 1. tv. - Lejligheden ejes af Jonna Arends og Jerns Thurø og har tidligere være lejet ud til Winnie og Christian Smitt Pålsson samt hundene ("Smiley og Grumpy", som var et lidt støjende element. :-))

Generalforsamlingsdato - Sæt kryds i kalenderen.!

Datoen for foreningens årlige ordinære generalforsamling er fastsat. - Derfor bedes du sætte kryds i kalenderen, såfremt du ønsker at gøre ind indflydelse gældende omkring dagliglivet i foreningen. Både på den "korte og den lange bane", hvor beslutningerne om både stort og småt selvfølgeligt træffes af foreningens højeste myndighed - generalforsamlingen.Ordinær generalforsamling 2011:

Tirsdag d. 26. april kl. 19:00

På Glostrup Park Hotel, Hovedvejen.


I lighed med tidligere vil der selvfølgeligt tilgå medlemmerne en skriftlig indkaldelse med dagsorden, skriftlig beretning, regnskab for 2010 samt budgetforslag for 2011 m.v. jvnf. vedtægterne. - (Når materialet foreligger vil det selvfølgeligt også kunne ses her på hjemmesiden.) - Kan nu ses via menupunktet  [Generalforsamling] [2011] i toppen af siden.

 

Her følger lidt billeder fra generalforsamlingen:

Rensning af varmtvandsbeholder

 

Hvert år én gang om året får vi renset vores varmtvandsbeholder for kalkaflejringer, hvilket forbedrer driften af varmtvandsproduktionen væsentligt. - Vores vand i Glostrup er MEGET kalkholdigt, hvorfor der også sker en stor aflejring på varmespiralerne i beholderen. Det er klart, at såfremt opvarmningen skal foregå gennem et skjold af kalk, så vil det kræve endnu mere energi end hvis opvarmningen foregik direkte mod vandet. Men for at give et indtryk af hvordan en varmtvandsbeholder ser ud indvendigt, så har vores vicevært været tilstede, men denne gang også med kameraet i hånden. Som det tydeligt fremgår, så er der mange kalkaflejringer, og det er heller ikke nogen "sjov" opgave for den, som skal ind i beholderen, som stadig holder en temperatur lidt over hvad der er "sjovt". Men vor leverandør Guldager Elektrolyse kender opgaven og løser den flot hvert eneste år..!!

 

Forbrugsgrafer opdateret.

Graferne over foreningens diverse forbrug af el, vand, varme m.v. er nu opdateret pr. ultimo Februar måned. Disse kan ses via menupunktet [Information][Forbrug]

Takster forbrug for 2011 - UHA, UHA, UHA i relation til budgettet for 2011

I lighed med tidligere år har vores formand selvfølgeligt også været ude og "botanisere" i div. takstblade, sådan at der kan lægges et fornuftigt budget for 2011. - Det er virkeligt "artig læsning" med nogle temmeligt kraftige stigninger indenfor stort set ALLE områder.

Da forbrugene udgør ca. halvdelen af de månedlige opkrævninger via fællesudgifterne, så vil dette desværre også få en temmeligt afsmittende effekt på det kommende års opkrævninger (2011).

I 2011 kan vi imødese stigninger over hele linien - og desværre er der IKKE KUN tale om moderate stigninger, men virkeligt NOGET DER VIL NOGET.

Til orientering skal vi prøve at redegøre for udviklingen herunder:

Vand:

Vandprisen er sammensat af en pris på grundstoffet vand incl. en grøn afgift til staten. Denne del stiger med 3,23%. Oven i dette er der en vandafledningsafgift, som stiger med 12,36%. Den "vægtede" stigning udgør samlet 7,63% pr. m3 eller en m3-pris på kr. 40,23.

Varme:

Også varmeprisen er sammensat af en fast "Tilslutningsafgift" som er UÆNDRET også i 2011. Så er der en variabel pris på det løbende forbrug (GJoule). Denne pris stiger med HELE 25% pr. 2011. - Det skal dog i retfærdighedens interesse anføres at denne pris sidst steg i 2006 og faktisk blev nedsat med 14,6% i 2008..!! - Men det havde nu været bedre med en mindre og løbende justering over årene, frem for at vi skal "opsuge sådan en lussing på én gang."

Vi forventer således en øget udgift til varme på omkring 20.000,- kr. for ejendommen i budgettet for 2011.

El:

Som anført igen, og igen og igen så kræver det et mindre/større "professorat" at spå omkring dette område. Læs nedenfor at vi i 2010 brugte for ca. 35.000,- kr. mere el end i 2009. - Vor formand har forsøgt at analysere lidt på priserne på elmarkedet igennem 2010-opkrævningerne. Da vi betaler - IKKE EN FAST afregningspris, men en pris fra dag til dag el-markedet, så aner vi ABSOLUT INTET om hvordan det kommer til at gå.

Analysen kunne kun godtgøre/forklare nogle prisudsving på hele gnsn. 30% på månedsopgørelserne over året..!! - Men hvordan markedet udvikler sig i 2011, det skal "Guderne vide". - Vi har valgt at budgettere med en stigning på yderligere 4% over året 2011, sådan at der er budgetteret 255.000,- kr. til el.

Renovationsafgift:

Dagrenovationen stiger med 4,53% i 2011 sådan at tømningen af containere, storskrald afhentning, haveaffald samt levering af sække kommer til at koste 47.200,- kr.

Administrationshonorar samt forsikring:

For at gøre "ondt værre" har regeringen for et par år siden varslet, at der pålægges moms på vort honorar til administrator. Da vi IKKE kan trække moms fra nogen steder, så betyder det en stigning på ca. 9.000,- kr.

Vor forsikring har ligeledes måttet holde for med nogle skader de seneste år, hvilket også betyder en præmiestigning her på små 10.000,- kr.

Men alt i alt en situation som virkeligt har givet anledning til eftertanke og "grå hår i hovedet" i relation til budgetlægningen for 2011. - Indtil videre vil det sandsynligvis betyde en stigning i de månedlige fællesbidrag på 12% effektueret fra 1. juni 2011. - Men på generalforsamlingen vil der selvfølgeligt blive fremlagt et budget til godkendelse.

Nedtagning/sløjfning af gammel antenne på taget.

I forbindelse med stormen i begyndelsen af februar måned løsrev en af de gamle antenner sig fra masten på taget og hængte kun i ledningen og svingede frem og tilbage. Da masten stod lige over kældernedgangen, var denne løsrevne antenne alt for farlig at have hængende løst, da ingen kunne vide hvornår den evt. valgte at falde ned i hovedet på en på vej i kælderen.
Desværre ville det kun være muligt at løse opgaven ved at leje en lift, da INGEN skal på taget i et vejrlig, som årstiden byder.
Da antennen IKKE har været i drift i snart mange år, da vi jo modtager TV-signaler via kabel-nettet, så besluttede bestyrelsen at hele masten samt alle de øvrige antenner skulle skæres væk, når vi nu alligevel måtte ud og leje en lift.
Takket været nogle af formandens gode forbindelser kunne liften lejes til ca. halv pris. (under 4.000,- kr. incl. kørsel, moms m.v.)

Projektet løb af stablen lørdag d. 20. feb. og i foreningen er vi stor tak skyldig til Henrik "Mingo VVS", som havde tilbudt sin frivillige hjælp. Med de rigtige værktøjer og ikke mindst ekspertise, så blev operationen klaret af Henrik og viceværten i løbet af et par timer. - Med nedskæring af alt det gamle jern, bortskaffelse på genbrugspladsen samt forsvarlig afpropning af stumpen, som stikker op over tagpladerne.

Nedenfor en række billeder fra arbejdets gennemførelse:

Udskiftning i bestyrelsen.

Da Hanne Krogh Odsgard er flyttet sammen med sin kæreste, har det været nødvendigt at flytte til noget større. Det betyder at hun har valgt at udleje sin lejlighed i Nr. 6, st. mf.

Endvidere betyder det, at hun udtræder af bestyrelsen, da hun nu ikke længere vil have sin daglige gang i foreningen. Derfor indtræder suppleant Danni Jensen (Nr. 2, st. mf.) i bestyrelsen pr. jan. md.

Vi skylder Hanne stor tak for hendes indsats i den tid, hvor hun sad i bestyrelsen. Med hendes altid positive indgang til "problemerne" og bidrag til løsning af samme..!! - Ved samme lejlighed vil vi her benytte lejligheden til at byde Danni velkommen i bestyrelsen, hvor vi glæder os og ser frem til det fremtidige samarbejde, som vi har store forventninger til.

 

Forbrug i året 2010

I lighed med tidligere år vil det i forbindelse med årsopgørelserne også være på sin plads at gøre status over de respektive forbrug (Vand, varme og El) for året 2010.

Da vi betaler fælles opgjort efter fordelingstal og ikke "millimeterretfærdigt" efter reelt forbrug hos den enkelte, er dette selvfølgeligt stadig et stort "focusområde" hos såvel vicevært som bestyrelse..!! - Og hvordan gik det så..??:

Desværre kan det konstateres, at der er stigninger over hele linien. - Noget af det er vi mere herre over end andet og der kan alligevel godt findes nogle forklaringer alligevel på de enkelte områder. Så helt galt står det ikke til. - Men det er klart at alle merforbrug/stigninger skal betales i form af større udgifter, og det kan kun ske over fællesopkrævningerne.

Men her en gennemgang af de enkelte områder:

Varme: I 2010 forbrugte vi 1.412 GJoule varme, hvilket er det næsthøjeste i de 20 år vor vicevært/formand har registreret forbrug gennem månedlige aflæsninger. - Det er jo så et område, som ligger lidt udenfor vor indflydelse, da vejret og "Vor Herre" har størst indflydelse på dette. - Jow, det har været et MEGET koldt kalenderår 2010, hvilket graddagene fortæller noget om. Kun 1996 er registreret koldere med et index i.f.h.t. "normalåret" på 110,32% og i 2010 var tallet 106,02%..!! - Men en noget større varmeregning på 194.000,- kr. (stigning på ca. 10.000,- kr fra 2009), som selvfølgeligt skal betales..!!

Vand: Endnu en gang kan der også konstateres en stigning i vandforbruget fra 2.571 M3 (2009) til 2.622 M3 (2010) eller små 2%..!! Dog er der en stigning i beboerantallet (gnsn. over året - "uvidenskabeligt opgjort") på ca. 5%, så en overvejende del af forklaringen skal nok findes her. - Men husk, der er kun det samme antal husstande til at betale merforbruget over fællesopkrævningerne..!!

El: Ligeledes her kan der konstateres en stigning fra 113.355 KwH (2009) til 116.937 KwH (2010) eller 3,2%. - Igen vil en del af forklaringen sandsynligvis være det stigende beboertal, hvor der kan holdes liv i flere elforbrugende apparater på samme tid. Men alligevel er forbruget nok IKKE ligefrem proportionalt med antallet af beboere. Så der er i HØJ GRAD behov for at være opmærksom på specielt dette område. - Og ikke mindst fordi el-priserne er mildest talt GALOPPERENDE.

Vi har således i 2010 brugt for kr. 35.201,- MERE EL END I 2009. TOTALUDGIFTEN I 2010 VAR SÅLEDES KR. 243.495,-. Dermed er el-udgiften den STØRSTE ENKELTSTÅENDE POST I REGNSKABET med en andel på små 25% af de årlige omkostninger.

Ny beboer i ejendommen.

Pr. 23. januar byder vi velkommen til Mette Gitte Due, som har lejet lejligheden i Nr. 6, st. mf. - Lejligheden er ejet af Hanne Krogh Odsgard.