Nyheder 2010

Snesituationen.

Vores vicevært er - forståeligt nok - rimeligt stolt over indsatsen og at det er lykkedes indtil videre, at holde parkeringsplads, indkørsel og adgangsveje til opgangene fri for sne. Dog giver det efterhånden nogle problemer med den bortfejede sne, som efterhånden hober sig op langs hække m.v. og gør parkeringsforholdene lidt mere trange end de plejer at være..!!

En stor bøn til bilejerne - såfremt "projektet" fortsat skal KUNNE LYKKES..!

Det er bydende NØDVENDIGT at bilejerne AF SIG SELV (Hvilket nogle da heldigvis kan finde ud af), kommer ned og flytter bilen hen til en fejet plads, sådan at der kan ryddes og fejes ind til siden på hele parkeringspladsen. - Viceværten har travlt nok med selve fejningen og skal således IKKE belastes med også at gå og "stemme dørklokker..!!" (Selvfølgeligt forventes det IKKE såfremt fejningen foregår tidligt om morgenen eller midt om natten). Men bilejerne må forstå, at dette i høj grad er HJÆLP TIL SELVHJÆLP..!!

Hvis vi holder Bornholm udenfor, så fremgår det af nedenstående oversigt fra TV2, at vi i vores område har været "hårdt ramt", og rent faktisk har fået mest sne i forhold til resten af landet. Hvilket sætter opgaven i relief.

3444898-her-er-sneen-faldet

Vi har en "Huspoet" som virkeligt har varmet viceværtens hjerte.

Midt i al besværet og arbejdet sker der heldigvis også ting, som trak tårer hos vores hårdt arbejdende vicevært. Efter en fejesession sent om aftenen, kom han som sædvanligt ned i varmecentralen og fandt nedenstående på sit bord:

Yderligere et par beboere har "honoreret" viceværten for hans indsats, og vi skulle hilse og sige mange tak..!! - Det varmer utroligt meget at blive påskønnet, også selvom det selvfølgeligt er hans pligt og en del af jobbet..!!

Glædelig jul fra Ejerforeningen.

På vegne af ejerforeningen Glostrupparken vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle; Beboere, ejere, leverandører, venner af huset samt ikke mindst bestyrelsen.

På foreningens vegne

Søren Rod, formand

julemand-kane

Nye beboere.

Pr. 1. december byder vi velkommen til Michelle Mundt og Simone Saaby, der har lejet Nr. 2, 2. mf. Lejligheden er ejet af John og Connie Pedersen. - Ligeledes byder vi pr. samme dato velkommen til Margith Nilsson, der har lejet Nr. 6, 1. mf. Lejligheden er ejet af Dane Estates v/Paul Hallberg.

YouSee/Kabel TV Omlægning af kanaler - Nye HD kanaler i vort antennenet.

You See vor kabelnetudbyder arbejder hårdt på at få plads til endnu flere HD-kanaler i vort kabelnet (Nu hele 10). - Uden du skal have hverken kort eller boks, der skal betales ekstra for.

Det medfører imidlertid, at der bliver flyttet rundt på nogle af de eksisterende kanalplaceringer for at gøre plads til de nye. Endvidere bliver konsekvensen, at nogle af de "konverterede" kanaler til de gamle analoge fjernsyn vil forsvinde bl.a. SVE TV 2, TCM m.fl.

For at få det fulde udbytte af kanalpakken bør man have anskaffet et digitalt TV (Helst Full HD-Ready, hvilket de fleste vel efterhånden har..!!??)

Omlægningerne er i fuld gang i øjeblikket og skulle være endeligt på plads omkring d. 5. dec. Det du bør/skal gøre er, at lave en ny automatisk kanalsøgning på dit fjernsyn for at få opdateret med de nye kanaler samt flytningen af de gamle.

Det vil føre for vidt her, at redegøre for alle ændringerne. Men der kan henvises til YouSee's hjemmeside for en detaljeret oversigt og forklaring på området.

Linken hertil er: http://yousee.dk/tv2011/tv2011.aspx

Forbrugsgrafer opdateret.

Graferne over foreningens diverse forbrug af el, vand, varme m.v. er nu opdateret pr. ultimo oktober måned.

Traditionen tro så kom juletræet op den 1. søndag i advent.

"Nissebanden" var igen "trommet sammen" for at tage det hårde slæb med rejsningen af foreningens traditionelle juletræ, til glæde og gavn for de øvrige beboere samt forbipasserende på Byparkvej. Opgaven dette år var "begunstiget" af et rigtigt "Julevejr/Herrens vejr" (Alt afhængigt af hvordan man forholder sig til den slags). Det medførte også nogle ændringer i "nissebandens" sammensætning, da den normale "overnisse" Søren Rod blev frigjort til andre og måske ligeså eller væsentligere opgaver - (Se nedenfor..!!)

I stedet blev "Teknik-nisse" Rune Bolhøj leder, hvilket med hans erfaring gjorde at opgaven var i trygge hænder. De øvrige medlemmer af "nissebanden" var i år; Ivan Karlsson samt søn, Carsten K. Petersen og Lars Mølhøj (begge fra bestyrelsen.)

Her kan du se nogle billeder fra årets anstrengelser.

"Kong Vinter" kom meget tidligt på besøg i år og har virkeligt bidt sig fast.

Selvom man længere nede på denne side kan se, at vinteren sidste år var slem også via en reportage fra februar måned, så synes denne vinter allerede at være endnu værre, til stor fortrydelse for det efterhånden gode "gamle fasttømrede ægtepar - Vicevært Søren Rod og Fru Knaldsen (vores fejemaskine)."

Der har virkeligt været noget at se til og der er blevet fejet tidligt og sent, men indtil videre er det lykkedes at holde parkeringsplads og adgangsveje passable.

Som det fremgår af nedenstående billedserie, så er det ikke altid lige sjovt at feje op mod vinden, ligesom tidsforbruget langt overstiger det normerede. - (Heldigvis så går viceværten IKKE så meget op i dette og udskrivning af ekstraregninger, men forsøger at få opgaverne løst på sigt over året.)

Selvfølgeligt skal vi også have juletræ i år.

Traditionen tro har bestyrelsen besluttet, at vi selvfølgeligt også skal have et juletræ på græsplænen i år. Til forhåbentligt samme store glæde for både beboere og forbipasserende som tidligere.

Træet vil blive rejst af "Nissebanden" lørdag d. 27. november og tændt fra første søndag i advent - Søndag d. 28. november.

(Skulle nogle føle trang til at give en hånd med og hjælpe med rejsningen af træet, så foregår det d. 27. kl. 12:00)

November - 2010 Lejligheder til salg

I øjeblikket er følgende lejligheder sat til salg.

Nr. 8, 1. mf.: Lejligheden er en 1-værelses med fordelingstal/m2-tal på 39. Lejligheden er sat til salg via Real Mæglerne v/Paul isat til 675.000,- kr.

Nr. 6, st. mf.: Lejligheden er en 1-værelses med fordelingstal/m2-tal på 39. Lejligheden er sat til salg via Real Mæglerne v/Paul Hallberg Bolig. Prisen er sat til 699.000,- kr.

Nr. 4, 2. th.: Lejligheden er en 2-værelses med fordelingstal/m2-tal på 58. Lejligheden er sat til salg via Home. Prisen er sat til 1.350.000,- kr.

General opdatering af denne nyhedsside

Webmaster har haft lidt travlt med andre af livets gøremål og er derfor kommet lidt bagud med opdatering af denne nyhedsside. - Men der er håb blandet med hårdt arbejde, så nu er der fulgt op på en del af den manglende "historik"

Da denne nyhedsside er opbygget i kronologisk orden, så kan nogle af de nye opdateringer findes et stykke nede på siden. - Så tag en ny tur og scroll evt. helt ned til bunden..!!

m.v.h.

Webmaster

Nye beboere i ejendommen

Pr. 1. september byder vi velkommen til Mie Skov og Jesper Skriver som har købt lejligheden i Nr. 10, st. th. Det er en 2-værelses på 58 m2.

Lejligheden var tidligere ejet af Søren Rejmers siden samme dato i 1999. - I både Ejerforeningen og Internetforeningen skylder vi Søren stor tak for hans indsats igennem de år han tilbragte i ejendommen. Han var i en årrække medlem af Ejerforeningens bestyrelse, ligesom han i en årrække var formand for Internetforeningen, som han i øvrigt var med til at stifte i tidernes morgen. - Vi ønsker Søren al mulig held og lykke fremover, nu hvor han har valgt at flytte tilbage til "hovedlandet/(Jylland)", hvor fra han også kommer.

soren_rejmers_stor

Søren Rejmers

Rensning af tagrender

Som tidligere år når der bliver malet træværk og der derfor er en lift på ejendommen, så er det med at udnytte denne fuldt ud.
Derfor har vor vicevært også denne gang lavet en aftale med malerne om, at kunne benytte liften efter de har sluttet deres arbejdsdag.
Som det fremgår af nedenstående billeder, så var der også denne gang temmeligt fyldt med skidt i tagrenderne. - Men nu skulle der igen være frit løb igennem.

Vor vicevært kunne ikke lade være med også at tage nogle billeder oppe fra af de nyklippede hække mellem bygningen og parkeringspladsen. Så disse bringer vi også her.

Maling af træværk på ejendommen.

Så er der allerede gået 5 år igen fra sidst vi fik malet i 2005. Derfor var det igen tid jvnf. de lagte vedligeholdelsesplaner.

Som tidligere var det malermester Jørgen Pedersen der igen på kompetent vis stod for arbejdets udførelse. Denne gang var der valgt en ny type maling som bl.a. indeholdt noget mere pigment. Det ses tydeligt på træværket, som nu kom lidt nærmere den oprindelige nøddebrune farve.

En tilbagemelding fra malerne omkring træets tilstand var, at det overvejende var i god stand. Men alligevel er der grund til en smule bekymring, da nogle af "bundlisterne" i enkelte vinduer - specielt opgangsvinduerne, ikke havde det for godt. Men indtil videre afventer vi og følger udviklingen.

Det "store grej" måtte i lighed med tidligere kaldes ud, for at nå den sidste ende af ejendommen.

Ny beboer i ejendommen.

Pr. 15 juni byder vi velkommen til Lisette Osbeck, som har købt lejligheden i Nr. 8, st. tv. - Lejligheden var tidligere beboet af Mariann Gruber & Thomas Rasmussen samt lille Jonathan.

Energimærkning af ejendommen.

Der har snart i mange år eksisteret forskellige ordninger, for at tilsikre tilstrækkelig opmærksomhed omkring energiforbrug og eventuelle muligheder for at minimere disse. - Således har vi også været tilmeldt først VKO (Varme Konsulent Ordningen) og der næst ELO (Energi Ledelses Ordningen) og nu er det så udmøntet i, at foreningen skal have udarbejdet et "Energimærke" hvert 5. år. Dette er sidenhen ændret til hvert 7. år, sådan at vort nuværende energimærke først skal fornyes pr. maj md. 2017.

Da der er lovgivet på området, så sørger vi selvfølgeligt også for at overholde gældende lovgivning. Da vor tidligere rapport "løb ud" maj måned og vor tidligere varmekonsulent Rådg. Ing. Sven Probst-Hansen på samme tidspunkt valgte at gå på pension og udfase sit firma, fandt vi i samarbejde og på råd fra Probst-Hansen en ny leverandør til at løse den forestående opgave.

Valget faldt på ingeniørfirmaet A/S Ishøy & Madsen som sendte to mand for en gennemgang af ejendommen i maj måned 2010. Det tog en hel dag, hvor de var alt igennem med målebånd og -instrumenter, for at kigge på "klimaskærmen" (tykkelse af mure, isolering, vinduesflader m.v.). Dernæst kastede man sig over el-forbruget (pumper, ventilation, el-pærer m.v.). Slutteligen udmundede det i en nøje gennemgang af varmecentralen og udnyttelsesgraden her, samt isolering af rør m.v.

Afslutningsvis blev indhentet en masse information omkring ejendommens faktiske forbrug af el, vand og varme samt udgifterne til samme.

Alt sammen er efterfølgende behandlet og udmøntet i det man kalder "Energimærket"..!! Her bliver der givet en vurdering af hvilket niveau ejendommen befinder sig på. I vores tilfælde D, hvilket IKKE er slemt i relation til tilsvarende ejendomme (Alder, type m.v.)..!!

Ligeledes fremlægger man nogle forslag til forskellige tiltag man kan foretage for at spare på energien. Disse er selvfølgeligt sat i relation til "tilbagebetalingstiden i forhold til en given investering".

I bestyrelsen opfatter vi det som et godt arbejdsværktøj i forhold til kommende vedligeholdelse og nødvendige udskiftninger. Men der er IKKE nogle ting som økonomisk kan betale sig tilbage investeringsmæssigt ved at gå ud og foretage dem umiddelbart..!!

Endvidere blev det godtgjort, at vi IKKE kunne komme op på et C, ej heller om vi så foretog alle de forbedringer som er foreslået kunne forbedres.

forside_energimaerke


Den fulde rapport/ENERGIMÆRKET kan downloades i pdf-format ved at klikke her.


(Energimærket skal fornys pr. maj måned 2015)

Oprydning i cykelkælder og -stativer

Ca. hvert andet år er det nødvendigt med en oprykning i cykelkælder samt -stativer, da der ophobes en del "herreløse" cykler, som optager plads, hvilket der i forvejen er for lidt af og som gøre ejendommen ufunktionel.

I lighed med tidligere var oprydningen varslet og der var delt sedler ud til beboerne med manillamærker, som ALLE cykler skulle mærkes med. På den i forvejen varslede dato blev alle ikke mærkede cykler samlet sammen og stillet ude på arealet ved hækken.

Det viste sig, traditionen tro, at der var et par stykker, som IKKE havde gidet/evnet at mærke deres ejendele trods beskeden herom. Men disse nåede så alligevel at redde deres cykel inden de blev kørt bort.

Denne gang var der så 6 cykler tilbage, som ingen ville kendes ved. - Desværre nogle cykler, som for hovedparten så gode og brugbare ud. Men desværre kan ejendommen ikke agere oplagsplads for herreløse cykler, men må sørge for at bortskaffe disse. - Det forlyder at når "Storskrald" afhenter dem, så bliver de IKKE skrottet, men solgt til genbrug i en eller anden form.

 

Her er de cykler, som blev afhentet af "Storskrald"

Sløjfning af sandkasse og udvidelse af fliseareal på legepladsen.

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2009 er sandkassen blevet sløjfet og flisearealet udvidet i stedet, sådan at bænkene nu ikke længere står så "gnidret" op ad hinanden.

Arbejdet var i fuld overensstemmelse med denne beslutning iværksat til gennemførelse lige inden årsskiftet 2009/2010. Men desværre kom "Kong Vinter" på tværs, således at arbejdet p.g.a. sne og frost måtte indstilles. Derfor kunne det først færdiggøres i løbet af begyndelsen af april og udgiften må således flyttes fra regnskabet 2009 og til regnskabet 2010. Imidlertid får det ikke den store betydning, idet finansieringen foregår over dispositionsfonden og idet vi var vidende om det, så er udgiften også flyttet i budgettet til 2010. - Prisen for arbejdet blev jvnf. tidligere indhentet tilbud på kr. 19.625,- incl. tømning og bortkørsel af den gamle sandkasse samt lægning af nye fliser, afretning og såning af nyt græs op til.

Her kan du se resultatet af anstrengelserne og glæde dig over at sandkassen (katte/hundetoilettet) nu er historie.

Generalforsamling 2010.

Den 20. april 2010 kl. 19:00 blev den årlige ordinære generalforsamling afholdt - Som sædvanligt i "Vinterhaven" på Glostrup Park Hotel.

Aldrig i mands minde har der været så lav deltagelse. Kun 14 medlemmer ud af 48 (29,2%) heraf 2 ved fuldmagt, havde fundet det umagen værd at forsøge at få lidt indflydelse på foreningens drift. For bestyrelsen er dette ret skuffende, men hvis bestyrelsen skal være lidt "selvfede", så kan det måske tages som udtryk for at flertallet af medlemmerne er tilfredse med driften og de opnåede resultater, og derfor ikke finder det umagen værd at bruge tid på at bekræfte, at man er tilfreds. - (Måske var en Championsleague fodboldkamp også en "ulige konkurrent"..??)


 


Generalforsamlingen forløb jvnf. vedtægterne og den fastlagte dagsorden med gennemgang af den udsendte skriftlige beretning, aflæggelse af årsregnskab samt godkendelse af budget og opkrævningsbeløb.

Under punktet eventuelt oplevede bestyrelsen noget man ikke tidligere har været vant til, nemlig at et enkelt medlem var i opposition til stort set ALT hvad der er foregået i foreningen i det forløbne år..!! - Men da vedkommende IKKE kunne finde opbakning blandt en eneste af de øvrige fremmødte, må man måske mere opfatte det som en form for personlig "vendetta" rettet mod navngivne medlemmer af bestyrelsen.

Man hørte på hvad pågældende havde på hjerte, men måtte konkludere at synspunkterne ikke vandt opbakning blandt foreningens øvrige medlemmer, hvorfor vedkommende blev bedt om at tage det til efterretning og erkende at vedkommende var i mindretal.

Diverse dokumenter som; Beretning, Årsregnskab, Budget samt referat kan findes via menupunktet i toppen - [Ejerforeningen][Generalforsamling] og derefter [2010]. - (Disse kan downloades som pdf-filer og printes ud.)

Genåbning af skakten i Nr. 4.

Trods opfordringen til "skadevolderen" om at vedstå sin handling, så lykkedes dette IKKE..!!

Alligevel har bestyrelsen på opfordring fra en af opgangens beboere afholdt et møde, hvor samtlige i opgangen deltog enten personligt eller ved fuldmagt. ALLE bedyrede at de var klar over alvoren og i respekt for de "sagesløse", har bestyrelsen i samråd med ejendomsfunktionæren besluttet at forsøge en genåbning af skakten.

Dog med den bemærkning - "at det er absolut sidste chance og hvis det sker bare én gang mere, så bliver skakten lukket permanent og uden diskussion..!!"

Desværre - Desværre - Det har været nødvendigt at lukke skakten i Nr. 4.

Efter der nu for 3. gang i løbet af godt et år er blevet smidt glas i skakten. Og efter der ligeledes de to foregående gange er blevet gjort opmærksom på dette overfor beboerne i opgangen, samt de konsekvenser det måtte medføre såfremt det IKKE blev bragt til ophør og i overensstemmelse med gældende husorden, skralderegulativ m.v.

Så ser bestyrelsen sig desværre nødsaget til at foretage dette drastiske skridt.

Vi bærer ansvaret i foreningen overfor vor ejendomsfunktionær/vicevært, at han ikke bliver skadet/invalideret i forbindelse med udførelsen af de ham pålagte opgaver. – En opringning til arbejdstilsynet (AT) har ligeledes godtgjort, at der kun er ÉN VEJ OG DET ER EN ØJEBLIKKELIG LUKNING AF SKAKTEN.

Det handler denne gang om 3 "glasemner", som en eller anden i opgangen sikkert kan genkende. Men disse er stillet frem ned ved opgangsdøren, såfremt nogen skulle kunne genkende dem.

Der er så sent som i november blevet omdelt folderen omkring "daglig håndtering af skrald" og da der ikke er kommet nye beboere siden, må det antages at alle også via anden information må/bør være vidende om de gældende regler i ejendommen.

Det er selvfølgeligt kedeligt, at det sandsynligvis skal være én ejer ud af 9 i opgangen, som skaber denne situation for de øvrige, som er sagesløse og godt kender og ønsker at overholde reglerne. – Men sådan er situationen lige nu, da det først og fremmest gælder ejendomsfunktionærens sikkerhed.

Bestyrelsen vil overveje at genåbne skakterne såfremt, at den skyldige henvender sig og garanterer, at situationen ikke gentager sig.

Skaktlågerne vil i første omgang blive lukket med tape, men såfremt dette ikke respekteres og de bliver brudt, så vil det bare påføre foreningen yderligere udgifter, da der så vil blive sat en svejseklat på skaktlågerne i stedet.

Skrald skal herefter bæres ned i skralderummet i kælderen og i øvrigt stadig sorteres i henhold til "skraldefolderen/-regulativet"

I bestyrelsen opfatter vi det som et "nederlag" af dimensioner og meget sørgeligt i vore bestræbelser på, at servicere vore medlemmer/beboere og gøre Glostrupparken til et attraktivt sted at bo, men vi er også underlagt Arbejdsmiljøloven og vi er ansvarlige for vore ejendomsfunktionærers arbejdsmiljø. Så det er sørgeligt at nogen af medlemmerne ikke kan forstå, at man er en del af dette og derfor skal overholde de givne regler..!!Glas_skakt_nr_4_marts_2010_redigeret

De fundne "glasemner i skakten" i denne sammenhæng..!!

Generalforsamlingsdato 2010.

Det bliver snart tid for den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen skal stå til regnskab for deres handlinger, ligesom alle medlemmerne har muligheden for at komme med ros/kritik samt indsende forslag til beslutninger, man ønsker gennemført.

 

Datoen og sted er fastlagt og vil blive:

Tirsdag d. 20. april, kl. 19:00

på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen i Glostrup.

 

Der skal bl.a. i år findes 2 nye suppleanter, da de nuværende desværre er fraflyttet ejendommen.

Indkaldelse, regnskab, budget og beretning vil tilgå medlemmerne i skriftlig form som sædvanligt når vi kommer tættere på datoen. - Men sæt alligevel hellere et kryds i kalenderen allerede nu.

Farvel til højt skattet medlem af foreningen, som ufrivilligt er nødt til at flytte

Det er med vemod og også stor sorg i hjertet at foreningen er nødt til at sige farvel til Ivan V. Kristensen i Nr. 8, 1. mf.

Desværre blev Ivan ramt af en blodprop i sommeren 2009, som betød at han mistede en del af førligheden. - Det har derfor været nødvendigt at finde en mere handicap-venlig bolig i stedet for en uovervindelig 1. sal..!!

Ivan var en af de få tilbageværende, som har boet i ejendommen i hele dens levetid - d.v.s. helt tilbage fra 1974. Foreningen er Ivan stor tak skyldig for hans altid velvillige indstilling til at give en hjælpende hånd, hvilket også udmøntedes i en temmelig lang tid som medlem af foreningens bestyrelse. - Senest da foreningen manglede en suppleant til den nuværende bestyrelse, var det ikke svært at overtale Ivan til endnu en gang at stille op og påtage sig hvervet.

Vi ønsker Ivan al mulig held og lykke fremover og siger tak fordi vi var så privilligerede at have haft dig iblandt os i så mange år..!!

Ivan_V_Kristensen_genfors_2008
Ivan som vi kender ham, som venlig, imødekommende og ikke mindst engageret..!!

Kong vinter på besøg.

Det er efterhånden mange år siden vi har oplevet en vinter med så meget sne, som vi hidtil har oplevet i denne vinter. - Og det er jo ikke ovre endnu tilsyneladende.

Det har givet en masse arbejde til vor vicevært og hans bedste veninde "Fru Knaldsen". - Det har ikke altid været lige morsomt, men han har forsøgt at tage tingene med godt humør og få løst opgaven.

Overordnet mener bestyrelsen og de fleste beboere, at der skal uddeles ros til viceværten, da adgangsforholdene på ejendommen har været rimeligt fremkommelige det meste af tiden..!!

Så vi ikke glemmer det, så har "hus-fotografen" været ude og hente nogle stemningsbilleder, som både viser mængden af sne men også viser at vor vicevært og "Fru Knaldsen" endnu en gang har været på banen:

Ny beboer i ejendommen.

Pr. medio januar byder vi velkommen til Winnie Smidt, som har lejet Nr. 8, 1. tv. - Lejligheden er ejet af Jonna Arends & Jens Thurø.

Forbrug 2009 samt taktster for 2010

Oversigterne over vores forskellige forbrug kan nu ses her på web'en under menupunktet [Ejerforeningen][Forbrug] i toppen af siden. - Men her kommer nogle medfølgende kommentarer, specielt om udviklingen i taksterne for det nye år..!!
Som det er bekendt for enhver, så foretages IKKE individuel måling af forbrugene i ejendommen (vand, varme og el), men der afregnes efter fælles centrale målere og fordeles efter fordelingstal på de enkelte lejligheder. - Dette er stadig hensigtsmæssigt, da etableringsomkostninger til opsætning af div. målere samt forskellige "målergebyrer/administrationsomkostninger" stadig vil overstige de eventuelle besparelser, som så kan/skal opnås, for at totaludgiften ikke skal stige for hele ejendommen. I stedet fører viceværten/formanden i samarbejde med bestyrelsen skarp kontrol med udviklingen i forbrugene gennem månedlige aflæsninger, som sammenholdes med tidligere tiders forbrugsmønstre og tilgængelige tal for sammenlignelige ejendomme. - (Der ligger empirisk materiale (målertal for hver enkelt måned helt tilbage til 1992..!!)). Aller vigtigst er dog, at beboerne udviser stor ansvarlighed i denne forbindelse, hvilket udviklingen i forbrugsmønstrene klart viser.

Forbrugene samt de hermed forbundne udgifter opkræves over fællesudgifterne, men udgør ca. 50% af disse, hvorfor udviklingen har stor betydning for opkrævningsbeløbets størrelse..!!

Vandforbruget endte på 2.571 m3 i 2009. En stigning på 175 m3 (eller 7,3%) i forhold til totalen på 2.396 m3 i 2008. Stigningen kan dog i mindre omfang tilskrives en stigning i det gennemsnitlige antal beboere i ejendommen, som er steget fra 58,08 pers. til 58,25 personer. (En uofficiel/uvidenskabelig opgørelse gennem løbende observation foretaget af vicevært/formand, SOM UDELUKKENDE bruges i relation til en vurdering af forbrugene - OG INTET ANDET..!!).- Vi ser dog en stigning over specielt det sidste halvår for 2009 som giver anledning til en smule bekymring, hvor vi skal henstille til medlemmerne om, at checke eventuelle løbende toiletter samt en overvejelse omkring ansvarligheden i forbindelse med forbruget af vand..!!

Varmeforbruget endte på 1.260 GJoule i 2009. - Mod 1.155 GJoule i 2008. En stigning i forbruget på 9,1% - Vi skal huske på at "klimastaten" i kælderen regulerer radiatortemperaturen/forbruget ind efter vejret udenfor. Et mål for dette er GRADDAGE-TAL, som opgøres af Teknologisk Institut. I 2009 var graddage-tallet 2.480 mod 2.329 i 2008. En stigning på 6,25%. "Normalåret" er 2906 graddage så det har været "lune år" med hhv. 85,34% (2009) samt 80,04% (2008) af "normalåret. Den lille "ekstra stigning" i forbruget kan i nogen grad henføres til merforbrug af varmt vand, som jo også tæller på varmemåleren.

Elforbruget er også steget til 113.355 kWh (2009) fra 110.073 kWh (2008) eller med ca. 3% hvilket ikke er alarmerende, men alligevel noget som vi ALLE bør være opmærksomme på. - Dog er der i årets seneste måneder registreret større procentvise stigninger i.f.h.t. tilsvarende måneder året før. - Så også her er der grund til bevidsthed og ansvarlighed omkring hvilke apparater man har kørende og hvornår..!!

Overordnet set så er der stigninger over hele linien på forbrugsdelen af vore fællesudgifter, hvor kurven nu ser ud til at være knækket fra en årrække med faldende forbrug og ind i en årrække med stigende forbrug i stedet. - Dette kommer selvfølgeligt til at afspejle sig i forbindelse med fastsættelsen af det nye månedlige opkrævningsbeløb til dækning af fællesudgifterne..!

Taksterne for det kommende år er nu kendte på nær prisen på el, som det kræver et mindre "professorat" at spå om. Og så også løbende er variabel, da el købes på "el-børsen" og afregnes efter dennes "dagskurser" til vores leverandør DONG. Til orientering så er de sidst kendte (fra regningerne) afregningspriser pr. kWh - 1,88 kr for december 2009 samt 2,03 kr. for januar 2010. Der til skal lægges ca. kr. 14.000,- /årligt i div. abn.-/målerafgifter. Disse priser anser vi ligger over den gennemsnitlige markedspris, da udbudet er lavt i denne periode (ingen vandkraft m.v.) og efterspørgslen er stor. Regnet for året 2009 har den gennemsnitlige pris pr. kWh været 1,76 kr. Da vi, som vi har observeret, forudser en stigning i "markedsprisen" for el., så forventer vi en gennemsnitlig pris på ca. 1,85 kr og med et forbrug i nærheden af 111.000 kWh så vil det være: kr. 206.000,- + kr. 14.000,- i abn./målerafgifter = kr. 220.000,- for 2010.

Vandprisen er fuldstændig uændret i forhold til 2009. Det betyder at en M3 vand incl. grønne afgifter samt vandafledningsafgift koster 37,38 kr. - Men husk stadig at med et estimeret forbrug på 2.600 m3 for 2010, så lander vi på en totaludgift på ca. kr. 98.000,-.

Prisen for varme er også en positiv oplevelse. Her er prisen HELT UÆNDRET for 2010 i forhold til 2009. Derfor vil udgiften i 2010 helt afhænge af hvor meget vi forbruger over året. Vi er jo startet lidt hårdt ud med en kold januar og februar, men lad os nu se over et helt år, hvor vi ender. - Med et estimeret forbrug på 1.300 GJoule i 2010 vil varmeudgiften andrage ca. kr. 183.500,-.

Renovationsafgiften er steget med 0,83% til 45.076,31,- for 2010 for tømning af vore containere, samt storskrald hver 14. dag og afhentning af "grønt affald" samt papir x-antal gange over sommeren..!!

Alt i alt ser det overordnet meget fornuftigt ud med rimelige og fornuftige reguleringer af de forbrugsafgifter vi nu én gang afregner fælles over fællesbidragene. - Men for ligesom at sætte tingene i relief så andrager summen af ovenstående: Kr. 546.000,-. - Fælles afregnes også YouSee ("den store pakke") som årligt andrager: Kr. 157.250,-

Det får som umiddelbar konsekvens for de enkelte ejerlejlighedstyper, at der årligt skal lægges:

Årligt: Forbrugsudgifter (Vand, varme, el. og renovation): Hybridnet - (stor pakke):
3-vær. (fordelingstal 68): Kr. 14.663,- kr. 3.276,-
2-vær. (fordelingstal 58): Kr. 12.507,- kr. 3.276,-
1-vær. (fordelingstal 44): Kr. 9.488,- kr. 3.276,-
1-vær. (fordelingstal 39) Kr. 8.410,- kr. 3.276,-

Sådan har det altid været, med de årlige justeringer som der nu én gang er og som der er gjort rede for i ovenstående. Men bare ment som "borgeroplysning" og noget man kan reflektere over, inden fællesudgifts-niveauet/foreningens regnskab/budget skal stå for skud. (Disse udgifter udgør jo omkring godt halvdelen af opkrævningsbeløbet. Og skal derfor bortregnes inden man begynder at sammenligne fællesudgifter direkte med andre ejerforeninger.) - Den resterende del er den egentlige drift af foreningen; møder, kontorhold, renholdelse, vicevært og ikke mindst henlæggelser til imødegåelse af kommende større vedligeholdelsesopgaver m.m.m...! I denne sammenhæng mener vi i bestyrelsen, at vi er absolut "konkurrencedygtige."

Læsejl til altanerne.

Som forespurgt på en tidligere generalforsamling, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse.).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.

Herligheden kan erhverves for 1.150,- kr. (alt incl. klar til opsætning)


Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand/vicevært Søren Rod, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen.