Nyheder 2008

Lejlighed til salg.

Lejligheden i Nr. 6, st. mf. - en af de "små" 1-værelses med fordelingstal 39 m2 er sat til salg hos Hallberg Bolig. - Herligheden kan erhverves for 950.000,- kr. Pr. oktober nedsat til 895.000,- kr..

Pr. december yderligere nedsat til kr. 798.000,-

Lejligheden er pr. februar 2009 IKKE længere til salg, men afventer en senere stigning i prisniveauet på boligmarkedet.

Lejligheden ejes og beboes p.t. af Hanne Krogh Odsgard.

Lejlighed til salg.

Der er en 2-værelses på 58 m2 til salg. Det er Nr. 6, st.. th. som ejes af Jørgen Baundal, som desværre har været nødt til "at give op" og flytte på plejehjem. - Lejligheden sælges gennem Real Mæglerne v/Hallberg Bolig og prisen er sat til: Kr. 1.295.000,- Pr. oktober nedsat til 1.160.000,- kr.

(Lejligheden har været til salg siden marts og er sat ned fra startprisen på kr. 1.475.000,-)

Lejlighed til salg.

Lejligheden i Nr. 4, st. mf. - en af de "små" 1-værelses med fordelingstal 39 m2 er sat til salg hos Realmæglerne v/Hallberg Bolig. - Herligheden kan erhverves for 895.000,- kr.

Lejligheden ejes og beboes p.t. af Michael Elgaard

Så fik vi også juletræ i år.

"Nisse-banden" har været på spil endnu et år, som sædvanligt 1. søndag i advent (30. nov) og fået rejst foreningens juletræ. - Der tilsyneladende bliver større og større år for år, af en eller anden mærkelig grund. Men i år måtte der tilkaldes forstærkninger, da træet nu kræver 4 mand for at rejse. Men flot og stort er det stadig til stor glæde for beboere men ikke mindst genboere og forbifarende.

En stor tak til "nisse-banden"; Overnisse Rune Bolhøj, formand Søren Rod, bestyrelsesmedlemmer Carsten K. Petersen & Thomas Rasmussen samt ikke mindst Jens Eising Petersen.

 

Stoppet vaskemaskine.

Nedenstående effekter er fisket ud af den nyeste vaskemaskine, som naturligt nok IKKE FUNGEREDE!

stoppet_vaskemaskine_nov_2008

Det kommer til at koste foreningen/fælleskabet ca. 1.100,- kr.

Så derfor:

SØRG ALTID FOR AT TØMME LOMMERNE I ALT VASKETØJ.

BØJLE-BH'ER SKAL ALTID PUTTES I VASKEPOSE INDEN VASK.

Så kan vi undgå unødvendige udgifter, men ikke mindst genen ved at kapaciteten i vaskeriet er på halv kraft i nogle dage inden service-teknikeren dukker op og får løst problemet.

Nye beboere.

Vi byder velkommen til den nye lejer, - Lasse Aabye, som er flyttet ind i Nr. 2, 2. tv. - Lejligheden ejes af John Petersen.

Lejlighed til salg.

Lejligheden i Nr. 6, st. mf. - en af de "små" 1-værelses med fordelingstal 39 m2 er sat til salg hos Hallberg Bolig. - Herligheden kan erhverves for 950.000,- kr. Pr. oktober nedsat til 895.000,- kr..

Lejligheden ejes og beboes p.t. af Hanne Krogh Odsgard.

Lejlighed til salg..!

Der er en 2-værelses på 58 m2 til salg. Det er Nr. 6, st.. th. som ejes af Jørgen Baundal, som desværre har været nødt til "at give op" og flytte på plejehjem. - Lejligheden sælges gennem Real Mæglerne v/Hallberg Bolig og prisen er sat til: Kr. 1.295.000,- Pr. oktober nedsat til 1.160.000,- kr.

(Lejligheden har været til salg siden marts og er sat ned fra startprisen på kr. 1.475.000,-)

Nye beboere.

Vi byder rigtigt, rigtigt hjerteligt velkommen til den sidst ankomne beboer. - Det er "lille Jonathan", som er tilflyttet/født ind i foreningen d. 13. august. - Den "lille knold" vejede 3.900 gram og var hele 57 cm lang ved indflytningen. Og her er jeg!

Jonathan_uge_1_aug_2008_stor


Lille Jonathan er søn af Mariann Gruber og Thomas Rasmussen i Nr. 8, st. tv.

Nye lejere i Nr. 10, st. mf.

Thumma Sudhakar Reddy og Suresh Vemulapalli har lejet ovennævnte lejlighed pr. 1. september. Lejligheden er ejet af Tina Ünall og tidligere beboet af Michelle Simonsen og Tobias Larsen, som fraflyttede i "ly af mørket"..!!

Læsejl til altanerne.

Som forespurgt på generalforsamlingen i 2005, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er stadig en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse.).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.

Der er nu igen indkøbt til lager, men denne gang er prisen steget efter at have været den samme i de sidste 4 år. Så den nye pris er som følger:


Herligheden kan erhverves for 1.100,- kr. (alt incl. klar til opsætning)

 

Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand/vicevært Søren Rod, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen.

Altanrenoveringen er nu færdig og endeligt afsluttet også økonomisk.

Med udgangen af juli og en enkelt dags forsinkelse ind i august måned, blev altanrenoveringen endeligt færdig og afsluttet..! - En glædens dag for såvel beboere, men i særdeleshed også for bestyrelsen, hvor dette projekt har taget alt for megen af vor tid i de senest forløbne år.

Til gengæld er resultatet blevet meget flot for de enkelte beboere ligesom økonomien blev en hel del bedre end "worst case scenariet", som vi jo traditionelt tager udgangspunkt i. Vi havde budgetteret med en max. udgift finansieret over vores dispositionsfond på kr. 740.000,- kr. alt incl. Slutresultatet endte med en konkret udgift på:

Kr. 552.384,89


Altså en "positiv" difference i foreningens/(dispositionsfondens) favør på kr. 187.615,-, som vi så i fremtiden kan bruge til at løfte andre nødvendige vedligeholdelsesprojekter.

Det endelige byggeregnskab kan ses i pdf-format ved at klikke her.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en tak til beboerne, - også selvom der har været mange tilkendegivelser omkring irritation og manglende tålmodighed undervejs fra samme..!!

Men nu er vi "i mål" og lad os så glæde os over det og få lagt dette projekt bag os.

"Husfotografen" har selvfølgeligt også været med undervejs og resultaterne fra processen kan ses her under. - (Husk du kan altid klikke på billeder for en stor udgave).

Sidste nyt omkring altanrenoveringen.

Nu skulle altan-projektet endeligt være lige før "kick-off", så vi forhåbentligt også snart kan se en ende på det og komme videre.

Projektet startes d. 3. juni og forventes afsluttet aller senest pr. ultimo juli.

I forbindelse med en forhåbentlig hurtig og gnidningsfri gennemførelse er der imidlertid en række forhold, som den enkelte beboer er nødt til at opfylde. I hovedtræk som nedenfor:

Altanerne SKAL være ryddet for ALT indhold - f.eks.; møbler, beplantning, trægulve eller andre former for afdækning samt altankasser. D.v.s. at altanerne skal være "nøgne"

Markiser i stuen og på 1. sal skal være afmonteret, sådan at man uhindret kan komme til omkring altanpladerne.

Stue-lejlighederne skal sørge for uhindret adgang til undersiden af altanerne ligesom der skal være mulighed for stigeadgang til overliggende altaner.

Der er udsendt varslingsskrivelse til samtlige ejere og beboere hvor den fulde udførlige tekst omkring disse forhold er bekendtgjort. - Denne skrivelse kan også læses i pdf-format ved at klikke her.

Det påhviler den enkelte at sørge for at forholdene er i overensstemmelse med varslingsskrivelsen. Og såfremt der vil påløbe ekstraomkostninger ved misligholdelse, så vil disse blive viderefaktureret til den enkelte.

Opgradering i Internetforeningen.

Internetforeningen har også haft generalforsamling d. 23. april, og her havde man fået et meget fornuftigt tilbud fra udbyderen, som der heldigvis kunne tages stilling til på generalforsamlingen samme dag, som tilbuddet var kommet.

Det handlede om en fordobling af hastigheden på den synkrone forbindelse fra 6/6 Mb og til hele 12/12 Mb. - Det blev vendt og drejet af de fremmødte medlemmer, men ingen var i tvivl om det fornuftige i opgraderingen.

Det medfører dog, at kontingentet får en lille stigning, således at prisen pr. md. pr. 1. juli vil være 125,- kr. - Den nye forbindelse skulle være i drift pr. 14. maj, hvorfor der denne dag kan forventes nogle kortvarige udfald, mens forbindelsen skiftes.

Internetforeningen er glade for det nye tilbud til de tilsluttede medlemmer og ønsker hjerteligt tillykke.

(P.S.: Internetforeningen er en helt selvstændig forening, som leverer billigt/hurtigt og stabilt bredbånd til de af ejendommens medlemmer, som ønsker at deltage. - Men E/F Glostrupparken er IKKE involveret i disse tiltag - ud over et vist personsammenfald af de i forvejen aktive "ildsjæle.")

Så har der været afholdt ordinær generalforsamling..

Foreningens ordinære generalforsamling afholdtes

 

Tirsdag d. 22. april kl. 19:00

på Glostrup Park Hotel

 

18 medlemmer var fysisk mødt frem og 2 havde afgivet fuldmagt, sådan at deltagelsen var på 20 medlemmer ud af foreningens 48 - (41,66%)..!!

Hovedkonklusionerne fra generalforsamlingen kan kort resumeres som nedenstående:

Formanden Søren Rod bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man valgte Amalie G. Thystrup fra adm. til dirigent. - Hun konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og dermed beslutningsdygtighed, hvorefter ordet blev givet til formanden for gennemgang af den tidligere udsendte skriftlige udgave af bestyrelsens beretning.

[Den skriftlige beretning kan findes her på web'en via vejleningen i bunden af denne "nyhed"]. Formanden efterlyste en lidt større fysisk deltagelse fra medlemmerne eller i det mindste en afgivelse af fuldmagt. - Han erindrede om at foreningen har en fælles glas- & kummeforsikring, som dog IKKE dækker punkterede termoruder.

En beboer påpegede at ved kraftigt regnvejr står der vand på parkeringspladsen, idet afløbsbrøndene tilsyneladende ikke kan følge med. Bestyrelsen erkendte problemet og lovede at de ville arbejde videre med en løsning via rensning udført af et kloakfirma.

Formanden gjorde lidt ekstra ud af punktet "budget" idet man har udvidet den nuværende regnearksmodel til at omfatte anlægsinvesteringer over en 10-årig periode og ikke som hidtil kun 5 år. Årsagen hertil skulle søges i, at altanrenoveringen næsten tømmer foreningens opsparing i "kapital-fond" og at det nøje skulle overvejes om man ikke hurtigst muligt skulle sørge for en genopbygning af denne, så man havde noget at "stå imod med" også i fremtiden. Revisor Ellegaard forelagde en model for hensættelser, som ville betyde større henlæggelser årligt, som selvfølgeligt så også ville påvirke opkrævningsbeløbene hos medlemmerne. - Bestyrelsen fik opbakning til denne strategi, hvor man lovede at man stadig ville forsøge at holde stigningerne nogenlunde på niveau med udviklingen i det generelle pristal, men at medlemmerne nok ikke skulle forvente "jubel-år" længere med ingen eller en kun 2% stigning, såfremt denne strategi skulle følges.

Herefter var punktet "altan-renovering" selvfølgeligt noget, som fyldte godt i medlemmernes og bestyrelsens bevidsthed. - Formanden kunne informere omkring den sidste viden omkring projektet, som var helt "dagsfrisk". Den tidligere udmelding om opstart af projektet primo maj måned kunne desværre ikke holde. Således vil opstarten først foregå primo juni i stedet, da den valgte leverandør - Kompleet, først havde ledig kapacitet på dette tidspunkt. Formanden orienterede endvidere om, at ALLE altaner såvel som arealet under altanerne i i haverne i stueplan, skulle være totalt ryddet og "nøgent", således at der var uhindret adgang til altanerne på såvel under- som overside. Dette medfører også at ALLE markiser i stuen samt på 1. sal SKAL afmonteres. Dette mente en beboer i stuen, at foreningen skulle betale for. Men her måtte man fra bestyrelsen tage afstand, idet montering af markiser var et "privat anliggende" og at det derfor ikke synes rimeligt, at de som ikke havde foretaget noget sådant skulle være med til at betale for de andre.

Afslutningsvist i forbindelse med projekt-gennemgangen orienterede formanden om, at der ville komme en skrivelse rundt til samtlige beboere, med information om tidsplaner samt hvordan man skulle forholde sig før og under projektet..!!

Til sidst under beretningen orienterede Rune Bolhøj på vegne af bestyrelsen omkring lovkravet om installation af HFI/HPFI-relæer inden 1. juli. Ligeledes blev konsekvenser/muligheder i forbindelse med det nye digitale TV samt HD-Tv gennemgået omkring hvordan man evt. skulle forholde sig. - Beretningen blev herefter vedtaget med akklamation.

Revisor Ellegaard gennemgik det meget fine regnskab, som ikke gav anledning til mange kommentarer og herefter enstemmigt godkendt.

Revisor gennemgik også det udsendte budget for 2008, som indebar en stigning i fællesopkrævningerne på 4% pr. 1. juni. - Også dette blev enstemmigt godkendt.

Formanden Søren Rod blev genvalgt for endnu en 2-årig periode med stor applaus. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes og genvalgtes for 2 år: Lars Mølhøj og Thomas Rasmussen.

Som suppleanter nyvalgtes hhv. Hanne Krogh Odsgard og Adrienne O'Garrow. - Sten Ellegaard Munkøe genvalgtes som foreningens revisor med Mogens Stiefler som suppleant.

Under punktet eventuelt rettede formanden en tak til det afgående bestyrelsesmedlem Søren Rejmers og overrakte på foreningens vegne en "lille erkendtlighed".

Herefter kunne dirigent Amalie G. Thystrup konstatere at dagsordenen var udtømt og takke de fremmødte for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen kl. ca. 21:30.

Beretning, årsregnskab, budget samt referat kan ses via menupunktet [Ejerforeningen][Generalforsamling] og herefter [2008).

Lidt billedmæssige indtryk fra generalforsamlingen.

 

 

Ny beboer i ejendommen.

Vi byder velkommen til: Tobias Larsen, som er flyttet ind hos Michelle Simonsen, der har lejet lejligheden i Nr. 10, st. mf..

Lejligheden ejes af Tina Ünal.

Luftfoto's af vor ejendom.

Webmaster har fundet nogle fremragende luftfoto's på et site ude på nettet: (www.semithus.dk). - Han synes imidlertid de er så gode, at også alle "lokale læsere" skal have mulighed for også at se disse. - Så derfor er der lavet et nyt menupunkt under menupunktet i toppen [Sådan bor vi] hvor man så kan klikke på [Set fra oven] og derved se billederne. - Husk at overalt på web'en, så kan man altid få et stort billede frem, ved at klikke på de viste mindre billeder.

Rigtig god fornøjelse.

Nye beboere i ejendommen.

Vi byder velkommen til: Tina Storch-Nielsen & Jacob Jessen som har lejet lejligheden i Nr. 4, st. th.

Lejligheden ejes af Malene Maxwell.

Web'en har været "sultet" et stykke tid

Vores webmaster (formanden) har desværre ikke været for god til at sørge for ordentlig vedligeholdelse af vores web og specielt nyhedssiden i det sidste halvår af 2007. - Men det bliver der nu rådet bod på, sådan at du løbende igennem hele året vil kunne finde nyttig viden og opdateret information, specielt her på nyhedssiden.

Så jeg beklager og byder velkommen tilbage og håber du jævnligt og løbende vil holde dig orienteret om livets gang i ejendommen ved at aflægge web'en et besøg.

m.v.h.

Webmaster

Tvungen etablering af HPFI-afbryder.

Stærkstrømsreglementet er blevet væsentligt strammet op med nye regler, som muligvis vil berøre nogle af medlemmerne i foreningen. - Tidligere var det sådan, at HVIS man ændrede i el-installationerne i en af lejlighederne, så skulle man ved samme lejlighed sørge for at få opsat et såkaldt HFI/HPFI-relæ.

Samtlige lejligheder er fra "fødslen" IKKE forsynet med et sådant..!! - Men vi er vidende om, at der løbende over årene er opsat et sådant i mange af lejlighederne.

Nedenfor kan du se hvad for en "boks" vi snakker om. - Den findes i forbindelse med lejlighedens "sikrings-boks" såfremt den er monteret:

hpfi-afbryder_1hpfi-afbryder_2Dette er en "ældre model" et såkaldt HFI-relæ, som stadig er tilstrækkeligt. - Nu om dage hedder det HPFI-relæ.

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet nedenstående lille folder, hvor du kan læse mere om hvad det handler om:

hpfi-folder_side_1hpfi-folder_side_2

Vi har haft kontakt til ejendommens elektriker - Vestegnens El-Service v/Jørgen Kongeskov Pedersen, som skal lovliggøre de fælles installationer i kælderen, sådan at vi i ejendommen også kan leve op til gældende lovgivning.

I denne forbindelse har vi fået en pris for hvad de enkelte lejlighedshavere, hvor installationen pr. 1. juli 2008 ikke længere vil være lovlig, skal betale for lovliggørelse via den foreskrevne installation af HPFI-relæ.

Såfremt man kun skal have HPFI-relæ'et opsat, kan det gøres for mindre end 1.000,- kr. (incl. moms). Alternativt tilbyder Vestegnens El-service at udskifte hele sikrings-boksen til en med automatsikringer. D.v.s. en tavle hvor man IKKE skal tænke på at have reservesikringer liggende såfremt en springer, da den "klapper fra" som den skal, men så bare skal resættes via tryk på en knap. Der foruden udbygges den med en ekstra 2 pol. 13 Amp udover den eksisterende til lys m.v., ligesom der selvfølgeligt vil være 16 Amp. gruppen til komfur/vaskemaskine. Og endeligt det lovkrævede HPFI-relæ. - Dette kan laves for i alt kr. 2.375,- (incl. moms).

Såfremt flere beboere kan aftale at få arbejdet udført på samme tid efter hinanden kan der spares noget kørsel m.v. sådan at prisen vil kunne presses ca. 10% ned. - Vestegnens el-service kan kontaktes på tlf.: 43 96 22 05 / mob.: 30 42 00 51.

Vi skal understrege at udgiften til lovliggørelsen af installationerne i lejlighederne ene og alene påhviler den enkelte ejer. - Ligeledes vil vi IKKE fra foreningens side blande os i, om hvorvidt de enkelte lejlighedsejere overholder loven. Men for ens egen skyld vil det være ET MEGET FORNUFTIGT TILTAG, da man i værste tilfælde vil kunne blive slået ihjel/overleve en evt. fejlstrøm, afhængig af om relæet er installeret.

Du kan læse Sikkerhedsstyrelsens FAQ omkring HFI/HPFI ved at klikke her.

Vigtig information omkring kabel-TV

Hybridnet begynder at sende digitalt og HDTV - og hvad er så det?

Det er lidt af en "jungle" at finde rundt i, og nedenstående er et forsøg på at afdække nogle af tingene. Nedenstående oplysninger er hvad vi ved nu, men vi kan ikke garantere at YouSee ikke ændrer på det.

Det er vigtigt at skille tingene ad, da det er to forskellige ting at kunne modtage de nye digitale kanaler og dernæst at kunne se HDTV, da det er to ting, som kræver forskelligt udstyr og ikke nødvendigvis er sammenhængene. - Vi tager punkterne et ad gangen:

1) Der findes 3 typer af digitale modtagere:

DVB-T : Terrestrial (Modtagelse via tagantenne) Det er den mest udbredte modtager i digitale tv, men denne kan IKKE anvendes på kabeltv.

DVB-S : Satelit tv. Denne modtager er ret sjælden i digitale tv og kan heller IKKE anvendes på kabeltv.

DVB-C : Kabel tv. Det er denne type der anvendes af YouSee. Det er desværre også den der findes i de færreste tv modeller.

2) Modtagelse af digitale signaler:

Der bliver nu også sendt digitale signaler samtidigt med de analoge signaler på en hel del af kanalerne over hybridnettet. - Det betyder grundlæggende en bedre billed- og lydkvalitet samt muligheder for en del ekstra tilknyttede "services". ( Men dette skal IKKE forveksles med modtagelse/gengivelse af HDTV. - VIGTIGT. Læs mere under næste punkt! )

For at modtage digitale signaler kræver det at man har købt et tv med indbygget DVB-C modtager. Meget vigtigt at man gør opmærksom på dette i forbindelse med købet, da størsteparten af de solgte fladskærme "kun" er forberedt med en modtager som er tilpasset tagantennemodtagelse DVB-T (Se punkt 1).

Det kræver så også nogle indstillinger på DVB-C tv'et, som kan være lidt vanskelige at finde, men som via en nærlæsning af brugermanualen er mulige:

Indstillinger på Tv'et:

Netværks-id / navn: 0101

Frekvens: 143.000 khz

Symbolrate: 88750

Modulation: 64

Alternativt kan man købe en special boks gennem (YouSee, TDC Butik, Fona, Elgiganten, Expert eller 2tal), hvor man så ikke behøver at tænke på hvilken model ens TV er, når blot det er "HDTV-ready"!

For de medlemmer der ikke har et tv med digital modtager forlyder det, at YouSee IKKE skulle ændre på indholdet og mulighederne i vores fulde pakke, men at vi også fremover skulle kunne være i stand til at fortsætte som hidtil og modtage de samme kanaler på vort "gamle udstyr i hjemmene!"

Der kan dog forekomme en del omlægninger af kanaler, sådan at programmerne flytter plads på fjernsynet for at gøre plads til de nye digitale kanaler.

3) HDTV:

Nogle udvalgte kanaler vil her i starten blive sendt som HDTV (TV2 Sport & Kanal5). De øvrige forventes successivt hurtigt at følge efter. Hele teknologien går ud på, at selve optagelserne af programmerne også skal foregå med HDTV-udstyr. Det betyder nogle endnu meget skarpere billeder på skærmen.

For at kunne modtage HDTV skal man som ovenfor nævnt enten have en DVB-C modtager eller en boks fra YouSee. Der for uden kræver det, at man selv køber et specielt HDTV-abn. i form af et kort, som p.t. koster kr. 199,- halvårligt. Dette kort skulle kunne indlæses i begge løsninger.

Bestyrelsen håber at ovenstående har givet et lille indblik i, hvad der skal til for at se digitalt tv. og vi skal nok sørge for, at evt. nødvendige ændringer i fordelerboksene i kælderen bliver udført af YouSee.

M.v.h.

bestyrelsen

marts 2008

P.S.: Denne vejledning kan downloades for udprint ved at klikke her.

Altanrenoveringsprojekt.

Et meget stort og omkostningstungt, men også meget vigtigt projekt, har nu været undervejs i et par år. Men er nu ved at "finde sine ben at stå på."

Det hele startede for et par år siden, hvor formand/vicevært Søren Rod observerede en skade i en af altanerne, som så "lidt alvorlig ud"

altan_skade_1_stor

Som det fremgår af ovenstående billede, så var der tale om sprængninger i betonen, som blottede armeringsjernet der dermed var åbent for rust-angreb. Da armeringsjernet bl.a. er med til at sikre stabiliteten og forankringen af altanerne, så er det en "alvorlig" sag, som selvfølgeligt krævede yderligere undersøgelser for at fastslå omfanget på samtlige altaner.

Dette er en længere historie, som du kan læse resten af ved at klikke her.

Ny beboere.

I løbet af årets første måneder er der sket en del udskiftninger blandt beboerne. Det er hovedsageligt blandt de fremlejede, da tiden "sandt for dyden" jo ikke er til at sælge..!!

Men vi byder velkommen til nedenstående:

Jeanne Thurø Arends & Daniel Brøgger Jørgensen i Nr. 8. 1. tv. - Lejligheden ejes af Jonna Arends & Jens Thurø.

Dennis & Jamie Valdgaard i Nr. 2, 1. mf. - Lejligheden ejes af Mohamed Benakrich.

Janpheng Lordthong Dupont i Nr. 2, 2. mf. - Lejligheden ejes af John & Connie Petersen.

Martin Birk i Nr. 4, 1. mf. - Lejligheden ejes af Bo Kokholm.

Kasper Jensen i Nr. 6, 1. mf. - Lejligheden ejes af Dane Estates v/Paul Hallberg.

Michelle Simonsen i Nr. 10, st. mf. - Lejligheden ejes af Tina Ünal.

Lejlighed til salg.

Der er en 2-værelses på 58 m2 til salg. Det er Nr. 6, st.. th. som ejes af Jørgen Baundal, som desværre har været nødt til "at give op" og flytte på plejehjem. - Lejligheden sælges gennem Real Mæglerne v/Hallberg Bolig og prisen er sat til: Kr. 1.475.000,-

Forbrug 2007 samt takster for 2008.

Oversigterne over vores forskellige forbrug har kunnet ses her på web'en under menupunktet [Ejerforeningen][Forbrug] i toppen af siden. - Men her kommer nogle medfølgende kommentarer, specielt om udviklingen i taksterne for det nye år.

Vandforbruget endte på 2.332 m3. En stigning på 83 m3 i forhold til 2006. Noget af det kan tilskrives en lille stigning i det gennemsnitlige antal beboere i ejendommen. Men der er absolut stadig god grund til at ALLE beboere stadig er meget bevidste i deres omgang med vandet. Det kan tilføjes, at forbruget pr. person/pr. døgn absolut kan tåle sammenligning med gennemsnitstal fra andre ejendomme.

Varmeforbruget endte på 1.155 GJoule, hvilket er 89 GJoule mindre end i 2006. Det lavest registrerede forbrug i alle de år vi har haft fjernvarme. - (Siden 1992). Det skal dog tilføjes at "Graddage-tallet", som er et mål for hvor koldt det er udenfor, også er det laveste i samme periode. Året som vi alle ved metereologisk har været et af de varmeste i næsten hele den 100-årige periode, der har været lavet statistik hos DMI ..!! Derfor udgør graddage-tallet også kun 75,64% af et "normal-år". Vores mindre forbrug ligger således pænt forankret i forhold til hvad vi burde spare. Men klimaet udenfor har vi jo ikke indflydelse på, men noterer med tilfredshed at forbruget svinger som det skal i takt med dette.

Elforbruget faldt igen en smule efter den relativt store stigning fra 2005 til 2006. Årets forbrug i 2007 endte på 109.269 kWh mod 111.537 kWh i 2006. En positiv udvikling hvor der dog stadig opfordres til øget opmærksomhed omkring unødigt forbrug med tændte lamper og apparater, som ikke er nødvendigt.

Taksterne for det kommende år er nu kendte på nær prisen på el, som det kræver et mindre "professorat" at spå om. Og så også løbende er variabel, da el købes på "el-børsen" og afregnes efter dennes "dagskurser" til vores leverandør DONG. Vi er blevet kontaktet mange gange af DONG for at indgå en fastpris-aftale, men lige p.t. i forårsmånederne er priserne på el-børserne helt i bund, grundet det lune vejr samt stor produktion og mindre efterspørgsel. Så bestyrelsen afholder sig fortsat fra at "spille lotteri" med beboernes midler.

Vi er dog i løbet af efteråret 2007 "blevet ramt af", at DONG har fundet ud af, at de har glemt at opkræve en abonnementsafgift pålagt de enkelte lejligheder på kr. 24,-/mdl. Ganget op med 48 lejligheder og 12 mdr. samt tillagt moms så stiger den årlige udgift til el på forhånd i alt med kr. 17.280,-. (De vil dog ikke gå tilbage i tiden og efteropkræve den periode, hvor vi ikke har betalt, da fejlen ene og alene påhviler DONG i forbindelse med overtagelsen af NESA. - Så det skal vi bare være glade for..!!) Der verserer stadig nogle "sager" i retssystemet/konkurrencestyrelsen omkring DONG's opkrævninger tidligere. Hvad det ender med og hvorvidt der evt. skal betales penge tilbage vides IKKE. Men som sædvanligt må vi "pejle os frem" og så tage den der fra. MEN totaludgiften til el bliver i hvert fald noget større end tidligere.

Vandprisen stiger med 6,25% fra 35,00 til 37,19 kr./m3. Det er kun alene grundet en stigning i vandafledningsafgiften.

Prisen for varme er til gengæld årets positive oplevelse. Her sker et fald på ca. 14,5%, så vores spådom sidste år om, at man nok havde opkrævet for meget kommer til at holde stik. Fjernvarmeselskabet er en selvejende institution, som skal have et afbalanceret regnskab, sådan at forstå, at der ikke kan accumuleres overskud. Derfor "sendes pengene heldigvis tilbage til forbrugerne, såfremt der bliver opsamlet for mange i forsyningsselskabet."

Renovationsafgiften er steget med 4,2% til 41.465,85,- for 2008 for tømning af vore containere, samt storskrald hver 14. dag og afhentning af "grønt affald" x-antal gange over sommeren.

Et par af ejendommes søde og glade hunde.

Som det tidligere er vedtaget på generalforsamlingen er det tilladt at holde husdyr i ejendommen. P.t. findes der 5 hunde, som bringer os alle og ikke mindst ejerne stor fornøjelse.

hunde_1_stor_mar_2008

Birketræsprojekt

De gamle fyrretræer ved sydgavlen ud mod Hovedvejen var efterhånden ikke særligt kønne at se på og tabte flere og flere grene, som aldrig kommer igen. - Som varslet og planlagt for år tilbage, var dette et projekt bestyrelsen virkeligt mente skulle "nyde fremme". - Også set i lyset af, at alt hvad der har med grønne arealer at gøre, som regel er noget langsigtede før de ønskede resultater er på plads.
Bestyrelsen havde derfor indhentet 3 forskellige tilbud og valget faldt på firmaet Fjærestad, som kom med det mest fordelagtige. - Pris godt 35.000,- kr. ind. 6 birketræer, 1,5 m færdighæk, fældning og bortkørsel af de gamle fyrretræer, fræsning af de gamle stubbe, jordforbedring, plantning og etablering af vandingsrør. En større omgang, som blev gennemført i den sidste halvdel af februar.
Nu krydser vi blot fingre for at det lykkes denne gang med tiltaget, som bestyrelsen ikke havde held med i en meget simplere form for nogle år tilbage.

 

Læsejl til altanerne.

Som forespurgt på en tidligere generalforsamling, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse.).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.

Herligheden kan erhverves for 950,- kr. (alt incl. klar til opsætning)


Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand/vicevært Søren Rod, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen.