Nyheder 2007

Der er selvfølgeligt også juletræ dette år i foreningen..

Foreningens to "julenisser" - Rune Bolhøj og formand Søren Rod har også været på spil i år og sørget for, at foreningen kunne få et flot juletræ stillet op på græsplænen ud mod Byparkvej. Af en eller anden grund synes det at blive større og større år for år, sådan at det i år er ca. 4,5 meter højt. Og nu er det ved at nå grænsen for hvad to mand kan rejse manuelt. -. Men det lykkedes og jeg tror alle er meget glade og tilfredse med resultatet, som både forbipasserende og beboere har mange roser til overs for."

Her ses årets træ både i dagslys og "by night"

Udskiftning af vaskemaskine.

Så kunne den ældste af vaskemaskinerne i vaskeriet ikke længere mere. - Den har så også tjent os trofast siden 1994, altså gennem ca. 13 år. Og mere kan man vel ikke hverken forvente eller forlange.

Det var hoved-printkortet til elektronikken, som var "stået af" og en udskiftning af dette ville beløbe sig til et urimeligt højt beløb maskinens alder taget i betragtning. Der var dog taget forbehold for at denne situation skulle opstå, sådan at der var afsat penge i budgettet til en udskiftning.

Derfor var beslutningen ikke svær at træffe, selvom indkøb og installation af en sådan ny maskine beløber sig til godt 50.000,- kr..!! - Men maskinen er nu indkøbt og opstillet. Efterfølgende er det konstateret, som forventet, at den nye maskine er væsentligt mere energi-rigtig og sparer foreningen for udgifter til strøm og vand. Vi skal lige vænne os til en lidt anden betjenings-/programvælge funktion. Men vor formand har kopieret og lamineret en kopi af brugermanualen og lagt ned i vaskekælderen, så alle skulle have mulighed for at få glæde af alle de yderligere funktioner denne maskine kan tilbyde i forhold til den anden "nu ældste" maskine.

Alternativ parkering.

Der sker ind imellem også nogle lidt mere spektakulære og underholdende ting i ejendommen. - Her det man vist kan kalde for en "alternativ" måde at parkere sin bil på. - Historien er, at en gæst under start af sin bil glemte at koble ud samtidig med at bilen stod i 1. gear. Således "hoppede" den lige en halv meter fremad ind igennem hækken og kom til at hænge på kanten af "højdeforskellen" ind til genbo-ejendommen.

Selvom det ser lidt voldsomt ud, så lykkedes det at få bilen på ret køl igen, og heldigvis uden nævneværdige skader på hverken bil eller grønne planter.

Generalforsamling - Sæt Kryds I Kalenderen.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Tirsdag d. 17. april kl. 19:00

på Glostrup Park Hotel

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen denne dag, da det er vigtigt for bestyrelsen denne ene gang om året, at få en tæt dialog om planer, mål og midler for den fremtidige udvikling i foreningen..!!

Som sædvanligt vil der tilgå medlemmerne en skriftlig indkaldelse med beretning, dagsorden, regnskab, budget m.m.

Et af de væsentligste emner dette år, vil givetvis være projektet med reparation af betonskaderne på altanerne. - Det viser sig at det tilsyneladende bliver væsentligt dyrere end bestyrelsen overhovedet havde forestillet sig. En overslagspris fra en tilbudsgiver ligger i nærheden af 750.000,- kr. - Så vi skal tage et par "dybe indåndinger" og finde ud af hvordan vi klarer denne "hurdle" bedst muligt.

Indkaldelsen med dagsorden m. v. kan læses i pdf-format ved at klikke her.

Årsregnskab samt budget kan ses via menupunktet [Ejerforeningen][Generalforsamling] og herefter 2007. - Det skal dog pointeres at ovennævnte endnu IKKE er godkendte af generalforsamlingen, men bestyrelsens oplæg til samme.

Ny beboer.

Pr. 1. marts byder vi velkommen til Benno Hansen, som har lejet lejligheden i Nr. 10, st. mf. - Lejligheden ejes af Tina Ünal.

Lejlighed til salg.

Ligeledes er der en 2-værelses på 58 m2 til salg. Det er Nr. 8, 1. tv. som ejes af, desværre afdøde Mary Ginderskov. - Lejligheden sælges gennem Hallberg Bolig og prisen er sat til 1.550.000,- kr.

Lejlighed til salg.

En af de "store" 1-værelses er sat til salg. - Det er Nr. 2, st. mf., som ejes af Adrienn O'Garrow. Pr. 1/12 vides ikke hvordan status er, men den står stadig tom.

Overhovedet IKKE sjovt - svineri i skakterne.

Overholdelse af Husordenen samt "skralderegulativet" har desværre været stærkt nedadgående i den senere tid. - Vi har modtaget nedenstående billeder fra viceværten i slutningen af februar måned.

Det turde være klart for enhver, at sådan et syn IKKE er særligt sjovt eller opmuntrende. - Det betyder ekstra arbejde med kost og skovl, samt i nogle tilfælde også vand, sæbe m.v. - Ligeledes var det, (også denne gang), muligt at udpege synderen, med yderligere tidsforbrug i håbet om at en henvendelse kan forbedre tingene fremover. At det så efterhånden er sådan, at sådanne henvendelser bliver taget meget fortrydeligt op, og vor vicevært i denne forbindelse bliver "svinet til", over at han overhovedet tillader sig at påtale grove overtrædelser af husordenen. Det gør jo IKKE TINGENE LETTERE.

Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen bakker 100% op om, at få stoppet denne ligegyldighed hos medlemmerne og efterlever foreningens vedtægter i samme forbindelse. - At det i længden kan få nogle alvorlige konsekvenser for synderne, kan vi kun beklage. Men det må være op til den enkelte selv at vurdere, såfremt man føler sig "hævet over" de af foreningens højeste myndighed - generalforsamlingen - vedtagne regler.

 

Billederne her er fra Nr. 4, men kunne godt have været fra en af de andre opgange.
Synderens navn vil ikke i denne omgang blive offentliggjort, men er bestyrelsen bekendt.

 

Der er også stadig medlemmer som trods reglerne kaster bl.a. pizza-bakker i skakten. Ligeledes forsøger man at "gemme" klinker, billedglas og andre ting blandt storskraldet. Såfremt viceværten ikke selv opdager det, så opdager skraldemændene det, hvorefter det bliver sorteret fra og ladt tilbage.

Vor vicevært har således på privat basis skaffet foreningen af med en del af disse ting. Men det holder IKKE I LÆNGDEN. - Han vil ikke fortsætte med dette og specielt ikke uden særskilt yderligere vederlag for disse ydelser, som jobbeskrivelsen IKKE indeholder.

Så nu er det tid for os alle sammen at stramme op på dette område, sådan at tingene kan fungere på normal vis for ALLE parter.

Forbrug 2006 samt takster for 2007

Oversigterne over vores forskellige forbrug for 2006 har kunnet ses her på web'en siden januar under menupunktet [Ejerforeningen][Forbrug] i toppen af siden. - Men her kommer nogle medfølgende kommentarer, specielt om udviklingen i taksterne for det nye år.

Vandforbruget endte "mirakuløst" på nøjagtigt det samme som i 2005 - nemlig 2.249 m3. Det samme laveste niveau vi har haft i hele foreningens historie. Så det er opløftende at ALLE beboere tilsyneladende er meget bevidste i deres omgang med vandet. Det kan tilføjes, at forbruget pr. person/pr. døgn absolut kan tåle sammenligning med gennemsnitstal fra andre ejendomme.

Varmeforbruget endte på 1244 GJoule, hvilket er 3 GJoule mindre end i 2005. Det skal dog tilføjes at "Graddage-tallet", som er et mål for hvor koldt det er udenfor, tilsagde at vi burde have sparet lidt mere. Så vi "skrider" en lille smule og fyrer tilsyneladende lidt mere end tidligere.

Elforbruget steg som vi i flere år egentligt havde forventet. Stigningen var på 5,6% fra 105.597 kWh til 111.537 kWh. Umiddelbart ikke alarmerende, men alligevel en forøgelse af fællesudgifterne, som skal opkræves. Der opfordres derfor til øget opmærksomhed omkring unødigt forbrug med tændte lamper og apparater, som ikke er nødvendigt.

Taksterne for det kommende år er nu kendte på nær prisen på el, som det kræver et mindre "professorat" at spå om. Og så også løbende er variabel, da el købes på "el-børsen" og afregnes efter dennes "dagskurser" til vores leverandør DONG. Det eneste som vel er givet er, at prisen nok stiger med nogle procent.Vandprisen stiger med 1,8% fra 34,38 kr. til 35,00 kr./m3 incl. vandafledningsafgift m.v.

Prisen for varme er fastsat uændret. Her bliver det spændende at følge udviklingen, som tilsiger noget om, at man i Fjernvarmeselskaberne ulovligt har opsparet nogle beløb via hensættelser, som ikke følger lovgivningen på området. Disse skal i givet fald tilbage til forbrugerne i løbet af de kommende år. - Men vi følger udviklingen og ser hvad der sker..!!

Renovationsafgiften er steget med 6% til 39.795,- for 2007 for tømning af vore containere, samt storskrald hver 14. dag og afhentning af "grønt affald" x-antal gange over sommeren..!!

Nye lamper i kælderen

I slutningen af 2006 blev hovedparten af lamperne i kælderen udskiftet. - Årsagen hertil var, at de gamle var udstyret med bakelitfatninger, som smuldrede bort når pærerne skulle skiftes. Efter moden overvejelse i bestyrelsen og under hensyntagen til regnskab og budget, besluttede man sig for udskiftning.

Vor elektriker blev pudset på opgaven med at finde en passende afløser. Nedenfor kan du se hvordan den nye lampe ser ud. - Den er i øvrigt udstyret med 2 stk lavenergi-pærer på 9 Watt d.v.s. 18 Watt pr. lampe. I modsætning til de gamle, som brugte 60 Watt. Så der er tale om en væsentlig besparelse på strømforbruget.

I fortsættelse af projektet vil der i løbet af marts måned blive opsat yderligere nogle ekstra lamper i de "mørke" dele af kælderen, hvilket er indregnet i 2007-budgettet med ca. 3.000,- kr.

Læsejl til altanerne

Som forespurgt på sidste generalforsamling, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse..!!).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.


Herligheden kan erhverves for 950,- kr. (alt incl. klar til opsætning)

 

Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand/vicevært Søren Rod, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen..!!