Nyheder 2005

Dødsfald.

Det er med stor sorg vi har modtaget det triste budskab, at en af ejendommens ældre beboere ikke længere er blandt os. Otto Nørregaard i Nr. 6, 1. th. afgik ved døden i torsdags, efter kort tids indlæggelse på Glostrup Sygehus, i en al for tidlig alder af kun 78 år. Otto har boet i ejendommen siden 1982 og var med sit udadvendte væsen og gode humør et stort aktiv i dagligdagen.

Vore tanker går til familien i denne svære stund.

Otto - æret være dit minde. Vi vil savne dig.

Søren Rod, formand.

Nye beboere i ejendommen.

Der er sket endnu en udskiftning blandt beboerne i ejendommen. Derfor byder vi velkommen til:

Nadia Petersen som pr. 1. december er flyttet ind i Nr. 2. 2. mf., der tidligere var beboet af Kenneth Petersen & Linn Holm. Lejligheden er forældrekøb.

Juletræ.

Så blev det 1. søndag i Advent og igen skulle succes'en fra sidste og forrige år gentages med juletræ ud mod Byparkvej. - Vor vicevært og formand Søren Rod samt næstformand Rune Bolhøj var igen i år på pletten og sørgede for at rejse træet i tide.

Og præcis kl. 16:00 d. 27. nov. (1. søndag i advent) blev det tændt og "Oh, hvor er det dog flot."

(Arkivbilleder fra 2003)

Træet vil være tændt mellem kl. 16 og 00:30 samt 06-08 om morgenen helt frem til lige efter nytår. Så vi ønsker alle beboere samt de forbikørende/-gående rigtig god fornøjelse..!!

E/F Glostrupparken ønsker alle

en rigtig glædelig jul

og et godt nytår.

Færdiggørelse af lege-/grillpladsen.

Sidst på sommeren var gartneren ude og færdiggøre lege-/grillpladsen, hvor de øverste sveller blev skiftet i sandkassen samtidig med at sandet blev udskiftet.

Den endelige finish kom i forbindelse med malingen af legeredskaberne samt plantning af Potentilla'er i bedet langs kanten samt udlægning af barkflis også her, som i ejendommens øvrige bede først på sommeren. - Det er nu op til tiden før planterne har nået den fornødne størrelse de vil blive vedligeholdt i. - Men i bestyrelsen har vi store forhåbninger til, at det i løbet af et par år vil blive en rigtig "grøn oase", hvor beboerne rigtigt kan hygge sig.

Diverse reparationer nu mureren alligevel var i ejendommen.

Da vi alligevel skulle have murer ud og lave afløbet til den lille kælder, (se længere nede ad nyhedssiden), så fandt bestyrelsen det praktisk også at få lavet nogle andre småreparationer, som begyndte at trænge sig på.

 

Det indebar udskiftning af pudset på soklen på nordgavlen, som var gået helt fra. Der blev gravet ned og pudset i bundt, hvorefter vor vicevært gav det den flot finish med en gang sokkelmaling. Ved samme lejlighed blev "topstenen" på muren til kældernedgangen sat fast igen samt malet.

Ligeledes blev der foretaget fornødne reparationer af trappestenene foran opgangene til Nr. 2 & 4.

Nye beboere i ejendommen.

Der er sket endnu en udskiftning blandt beboerne i ejendommen. Derfor byder vi velkommen til:

Rita Kammara og Mohamed Benakrich som pr. 1. oktober har købt Nr. 2. 1. mf., der tidligere var beboet af Hiwi Akrawy.

Nyt medlem i bestyrelsen.

Det nyvalgte medlem på generalforsamlingen, - Maria Maxwell havde alligevel ikke tid til at passe et bestyrelsesjob, og valgte derfor sin indtræden fra. Derfor måtte bestyrelsen indkalde 1. suppleanten Carsten Klöcker Petersen, som officielt indtrådte i bestyrelsen pr. 30 august i forbindelse med det på denne dato afholdte bestyrelsesmøde.

Internetforeningen.

"Ildsjælene" i ejendommen og Internetforeningen (Rune & Roden) har igen været ude og "kable", sådan at der nu er 22 af lejlighederne, hvor der er trukket kabel og opsat stik til den fælles internetforbindelse.

Der er stadig plads til flere deltagere når/hvis man skulle have lyst. Som en reminder, så er oprettelsesprisen 1.000;- kr. og det mdl. abn. 100,- kr. Så der er masser af penge at spare ved at "melde sig ind i foreningen."

Etablering af afløb i den lille kælder.

Så er årets sidste projekt klar til at løbe af stabelen. - Som tidligere besluttet, så drejer det sig om, at få etableret et afløb inde i den lille kælder th. for skralderummet. I mange år har der været problemer med vand på gulvet i forbindelse med heftig nedbør udenfor. Derfor hugges gulvet op hele vejen fra det fjerne hjørne, hvor vandet trænger ind. - Der etableres et afløb, som skal forbindes med det eksisterende kloaknet inde i "ingeniørgangen" (Viceværtens afdeling under blokken nr. 8 - 12).

Desværre kommer sådan en proces nok til både at larme og støve en del. Men "det skal jo være galt, før det bliver godt", så vi må alle være lidt overbærende i forbindelse med generne. Arbejdet startes mandag d.22, august og forventes færdiggjort i løbet af samme uge..!!

Læsejl til altanerne.

Som forespurgt på sidste generalforsamling, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse.).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.

 

Herligheden kan erhverves for 950,- kr. (alt incl. klar til opsætning)

 

Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand/vicevært Søren Rod, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen.

Maling af det udendørs træværk.

Det var nu efterhånden 5 år siden, at den regelmæssige planlagte vedligeholdelse af alt vort udvendige træværk var udført. Så som foreslået/aftalt med maleren sidste år og vedtaget på årets generalforsamling, så løb projektet af stablen her i juli måned.

Vores sædvanlige malermester Jørgen Petersen var hovedentreprenør og har igen ydet en flot indsats godt assisteret af Michael, som var udlånt til lejligheden fra en kollega.

Alt synligt udvendigt træværk har fået den sædvanlige gang Gori, ligesom døre i kælderen samt vinduerne indvendigt i opgangene.

Malermester Jørgen Petersen er højt til vejrs og knokler i det heldigvis gode, men også meget varme vejr.

Som tidligere er der leveret nogle bøtter ekstra maling af den samme type, som kan lånes hos vor vicevært, hvis nogen skulle have behov. - Der skal lyde en opfordring til ALLE om, at låne spanden og selv male/vedligeholde vinduerne indvendigt såvel som den indvendige kant og fals.

Rensning af tagrenderne.

Som tidligere i forbindelse med malingen og liftadgangen, så benyttede vor vicevært lejligheden til at få renset tagrenderne rundt om hele ejendommen.

 

Dette medfører ved meget kraftige rengskyl, at vandet løber over tagrenden, rammer skotrenden th. og plasker ud over taget. Et problem som vil koste rigtigt mange penge at løse og som har eksisteret lige fra ejendommens opførelse. Selvfølgeligt hjælper det når tagrenderne er tømte for skidt, men hele årsagen skal ikke søges her. - Vi må derfor affinde os med lidt plasken fra taget de par gange om året, hvor det virkeligt "slagregner".

Højtryksspuling/afrensning af gavlen.

Når liften alligevel er på ejendommen og betalt i forbindelse med malingen, så er det med at få den udnyttet mest muligt. Derfor besluttede vor vicevært sig for at rense "kappen" med den ekstra isolering på nordgavlen (indkørslen), af for algebelægninger. Som det fremgår af nedenstående er resultatet blevet rigtigt flot. Også selvom det var et arbejde, som tog en hel week-end med højtryksspuleren, slanger, strøm m.v. oppe i liften.

 

Som det fremgår, så kan man tydeligt se forskel og gavlen fremstår nu, som var den nymalet.

Ejendommen set lidt fra oven.

I forbindelse med maling m.v. og lige efter hækklipningen var overstået kunne vor vicevært/formand ikke stå for nedenstående motiv, som er taget fra liften i taghøjde.

 

Billedet t.v. ses mod nord (indkøsrslen) fra Nr. 6-12. T.h. ses mod syd (Hovedvejen) Nr. 10-2

Så blev grill'en også officielt indviet.

Langt om længe var vejrguderne så nådige, at der kunne holdes en officiel indvielse af den nye grill. En 14-15 af ejendommens beboere havde taget invitationen til at medbringe maden og hygge sig med sine naboer. Grill'en viste sit værd og der blev allerede fra første færd lagt mange gode sager på.

 

 


Foreningen har investeret i alle de nødvendige remedier for grillning. Der står kul, optændingsbrikker, grill-starter m.v. ligesom grill-sæt (tang og palet) kan lånes hos viceværten. Til brug for rengøring er der askespand og kost samt grill-børste til risten.

Brugen stiller nogle krav til os alle sammen m.h.t. rengøring/vedligeholdelse. Kullene fjernes inden brugen af "de nye brugere", således at de er slukkede og kolde inden de fjernes. (Betyder stadig kun en gang rengøring). Grill-rist samt anretterbord rengøres efter brugen inden man forlader pladsen, ligesom alt øvrigt medbragt emballage m.v. fjernes.

Endeligt blev grill-pladsen færdig med opsætning af grill'en.

Som tilkendegivet på den seneste generalforsamling ville bestyrelsen sørge for hurtigst muligt og senest med udgangen af maj måned, at få færdiggjort grill-pladsen med indkøb af den rigtige grill.

Valget faldt på en grill-pejs af mærket Nexø, som nok var lidt dyrere end andre produkter på markedet, men ingen i bestyrelsen var i tvivl om, at det var det rigtige valg. Så efter indkøbet af den rigtige grill, var der "kun" tilbage at samle og sætte den på plads.

Den "gamle garde" fra bestyrelsen var som sædvanlig mødt frem, men denne gang suppleret af nogle hjælpsomme hænder fra nogle af ejendommens øvrige beboere. Og lørdag d. 28. maj blev den store dag, hvor projektet skulle afsluttes.

 

Her under kan du se nogle billeder fra gennemførelsen samt det færdige resultat:

En stolt og glad formand/vicevært, som også gav en hånd med, (men stod bag kameraet på ovenstående billeder), kunne nu præsentere det færdige resultat med både grill og anretterbord.

Efterfølgende er der blevet indkøbt et par nye bord/bænksæt, spand, kost og skovl til bortskafning af aske, rensebørste til grill-risten og "forvarmer" til optænding, som alt befinder sig på hylderne under grill'en. I bestyrelsen har vi besluttet, at vi foreløbigt vil sørge for indkøb af trækuls-briketter, så vi ikke alle skal ligge inde med nogle rester efter brugen af grill'en. - Det er vigtigt at brugerne sørger for ordentlig rengøring efter brugen (specielt af grill-risten, sådan at de næste brugere kan overtage grill'en i samme stand, som man selv ønsker at overtage den.)

Herefter er der kun at sige tillykke med "vidunderet" og overlade den til frit brug blandt beboerne. I håbet om, at man også kan finde ud af at dele, såfremt flere skulle have fået den samme idé om at grille en god sommer-aften. Vi arbejder på i bestyrelsen, snarest at invitere til en "officiel" indvielse i håbet om, at også det sociale samvær i foreningen kan styrkes omkring dette nye tiltag.

RIGTIG GOD FORNØJELSE..!!

Ny beboer i ejendommen.

Der er sket endnu en udskiftning blandt beboerne i ejendommen. Derfor byder vi velkommen til:

Charlotte Pihl som pr. 20. maj har lejet Nr. 4. 1. mf., der er ejet af Bo Kokholm.

Således skulle der nu igen være beboere i samtlige lejligheder i ejendommen.

Ny beboer i ejendommen.

Der er sket endnu en udskiftning blandt beboerne i ejendommen. Derfor byder vi velkommen til:

Channe C. Munkholm som pr. 15. maj har lejet Nr. 10. 2. mf., der er ejet af Allan Munkholm.

Således er der kun Nr. 4, 1. mf., som endnu står tom. Men efter det foreliggende skulle den snarest blive lejet ud igen.

Årets ordinære generalforsamling afholdt..

17 af de 48 medlemmer gav fremmøde da den ordinære generalforsamling blev afholdt

 

Onsdag d. 20. april 2005, kl. 19:00

på Glostrup Park Hotel

 

Det foregik som sædvanligt i god ro og orden uden den store uenighed. Af de væsentligste punkter kan nævnes:

Man enedes om, at stoppe Grundfonden ved udgangen af 2005, hvor den har nået en størrelse på 300.000,- kr. (Efterfølgende vil der blive tale om en form for pristalsregulering, sådan at størrelsen holdes intakt i købekraft). Efterfølgende opstartes en Vindues-/Tagfond med hensætning af 10.000,- kr. i 2005 og derefter de i tidligere år hensatte penge til Grundfonden. Det skal dog kraftigt understreges, at der IKKE er nogen grund til panik i forbindelse med hverken vinduernes eller tagets tilstand. Men om ca. 20 år, hvor ejendommen så vil have godt 50 år på bagen, så kan situationen jo godt være anderledes, understregede formanden. Og set i lyset af, at det vil være investeringer i millionklassen, så vil det nok være fornuftigt at starte en form for opsparing, til at tage toppen af udgiften til den tid..!!

De forelagte projekter med maling af alt udendørs træværk i løbet af 2005, samt færdiggørelse af grillpladsen samt beplantning på legepladsen og etablering af afløb i den "lille kælder" blev alle godkendt.

Regnskab og budget godkendt, hvilket indebærer en lille stigning på 1% pr. 1. juni i fællesopkrævningerne, ligesom Hybridnetopkrævningen vil stige med 2,- kr./mdl. pr. samme dato.

Rune Bolhøj (fungerende næstformand) genvalgtes for en 2 årig periode. Nyvalgt i stedet for Nadia Rydahl, som har valgt at udtræde, blev Maria Maxwell også for en 2 årig periode.

Som suppleanter blev nyvalgt Carsten Klöcker Petersen (2 årig periode) samt Kirstina Nejrup-Danersen (1 årig periode).

Som for de tidligere år kan beretning, referat, regnskab samt budget ses via menupunktet [Ejerforening] [Generalforsamling] samt dernæst [2005].

Nye beboere i ejendommen.

I løbet af de seneste par måneder er der sket nogle udskiftninger blandt beboerne i ejendommen. Derfor byder vi velkommen til:

Linn Holm & Kenneth Petersen som er flyttet ind i Nr. 2, 2. tv. - tidligere ejet af Dennis Olsen.

Mads Skovsen som har lejet Nr. 6, 1. mf. - Der er blevet købt af Dane Estates v/Paul Hallberg. (Tidl. ejer Jesper Klitmøller hvis datter Charlotte Klitmøller har beboet lejligheden).

Anders Munk Petersen som har lejet Nr. 6, st. mf. som stadig er ejet af Hanne Odsgaard.

Lars Hansen som har købt Nr. 10, 1. mf. - tidligere ejet af Jesper Holst.

Nr. 10, 2. mf. (lejer Helene Høvik fraflyttet) samt Nr. 4, 1. mf. (lejer Carina Kjær fraflyttet), står begge tomme p.t. og skal så vidt endnu vides lejes ud igen.

Forbrugsopgørelser for 2004.

Endnu en gang er årets totale forbrug af vand, varme og el m.v. endeligt blevet konkretiseret med den sidste aflæsning nytårsaftensdag.

Også denne gang er der grund til glæde i forbindelse med den endelige opgørelse. F.eks. er vandforbruget igen, igen historisk lavt. Vi har i løbet af 2004 kun brugt 2.560 m3 mod 2.875 m3 i 2003. - Inden vi falder helt i svime, skal noget af årsagen igen sikkert søges i forbindelse med salg og dermed følgende tomme lejligheder mens ud- og indflytning/istandsættelse er foregået. Men alligevel føler vi os overbeviste om, at alle de øvrige beboere også har bidraget positivt. Dels med udskiftning af ældre toiletter til nye lavtskyllende, men også en opmærksomhed omkring evt. utætte installationer og den daglige omgang med vandet..!! - (Tak for det og bliv endeligt ved..!!). Det vi i bestyrelsen nu er mest spændte på er, om hvorvidt niveauet også kan holdes igennem 2005, når der forhåbentligt igen er beboere i alle lejlighederne. - Men vi forventer i mindre stigning, som følge af disse forhold.

Elforbruget udviste et mindre fald og var en smule under det, det har været nu i de sidste 4 år..!! - 106.452 kWh mod 108.751 kWh i 2003 og godt 109.000 kWh i årene inden. - Her må vi desværre nok også forvente en mindre stigning i forbruget i det kommende år, når "de nye" beboere er kommet på plads og bidrager "fuldtids" med hvad der skal til for at drive et hjem..!! - Desværre tør ingen i bestyrelsen komme med et bud på udviklingen i el-priserne, da det er fuldstændigt umuligt at forudsige NESA's måde at fakturere på. Men det bliver sandsynligvis ikke billigere, så der er al mulig grund til øget opmærksomhed omkring, hvad vi bruger af el, som ikke er nødvendigt.

Varmeforbruget er nogenlunde stabilt og indenfor de rammer vejret udenfor nu sætter. Således brugte vi i 2004 1.202 GJoule mod 1.289 GJoule året før. De sidste graddagetal for december er nu gjort op, og som det fremgår, så ligger vi på ca. 84,7% af "normalåret". Således har det været et meget mildt fyringsår som forbruget også afspejler. Årets forbrug harmonerer således fint med tidligere tilsvarende år.

Alle totalerne for forbrugene kan du se under menupunktet [Ejerforeningen] - [Forbrug] under menu-punkterne i toppen af siden.

Takster for forbrug i 2005.

De nye taktster for vand, varme og renovation (som alle fastlægges af kommunen) er nu kendte for år 2005. - Der er gode nyheder for så vidt angår både vand og varme, hvor kommunen holder priserne uændret i forhold til 2004. - Dog er det store beløb det drejer sig om, ca. 47% af hvad fællesudgifterne går til (incl. el også). Så der er stadig grund til opmærksomhed omkring det enkelte medlems forbrug, så vi alle i fællesskab slipper billigst muligt.

Renovationudgiften fik en stigning på godt 7% til i alt små 37.000,- kr.

El-priserne kræver næsten et mindre "professorat" at gennemskue, så der vil vi afholde os fra et fast bud. - Men priserne på det frie el-marked har været faldende i efteråret 2004 til en gennemsnitspris på omkring 1,50 kr./kWh og det forventer vi IKKE kan holde, men at de nok stiger i løbet af 2005.

Ny beboer i ejendommen.

Pr. 1. februar 2005 byder vi velkommen til Pia Betting Nielsen, som har købt lejligheden i nr. 2. st. th. af Kirsten Stegmann, som er fraflyttet i løbet af januar måned.

Den ene suppleantpost til bestyrelsen er blevet "Vacant".

Da den ene af vore suppleanter til bestyrelsen - Kirsten Stegmann - fraflyttede ejendommen pr. 1. februar er denne post p.t. ledig og skal genbesættes på den kommende generalforsamling i april måned.

Stormvejret gav også "skader" i foreningen.

"Det gamle træ oh lad det stå..!!" lyder et af de gamle citater og det var netop hvad vor formand og vicevært Søren Rod udbrød, da ejendommen skulle besigtiges efter den voldsomme storm 8.-9. januar. Desværre gik det ud over et af vores grantræer nede ved legepladsen, som blev væltet 45 grader og rev rod og det hele op. Så desværre stod det ikke til at redde, men måtte bare saves i stykker og resterne af roden rives op af jorden og køres bort sammen med stammen..

Det har givet et hul, da det var nr. 2 træ i en række af 4. Så vidt vides så er det ikke et helt almindeligt grantræ, men noget med noget "Canadisk gran" af en eller anden art, som selvfølgeligt matchede de resterende. Træet/(erne) har brugt godt 30 år på at nå den størrelse, de har i dag, så det løses ikke lige ved at plante et tilsvarende lille træ i stedet. - Hvad der videre skal ske, vil bestyrelsen tage op på et af de kommende møder, ligesom vi kan snakke om det på generalforsamlingen.

Her følger nogle billeder af resultatet af stormens hærgen - Det skal dog heldigvis tilføjes at der tilsyneladende IKKE er sket andre skader på eller omkring ejendommen.