Advarsel

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2005/jul,width=300,height=300

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/rengoering,single=tagrygning_rep_linde_a_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagrygning_rep_linde_a_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagrygning_rep_linde_b_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagbillede_parkhotel_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagbillede_glostruphoej_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/bede,width=500,height=300

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_deltagere_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_panel_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_revisor_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_johnb_tak_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::files: Stien er ikke en mappe. Sit: [ROOT]/images/stories/nyheder/2004/vinter,width=500,height=500

Bemærk

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

Nyheder 2004

Juletræ.

Så blev det 1. søndag i Advent og igen skulle succes'en fra sidste år gentages med juletræ ud mod Byparkvej. - Vor vicevært Søren Rod havde sine problemer med at skaffe et træ til tiden, da vor leverandør ikke kunne overholde det aftalte og levere til tiden. I løbet af fredag d. 26. nov. blev der fundet en ny leverandør, som kunne levere med 3 timers varsel. Efter en del baksen frem og tilbage blev stammen tilpasset hullet og træet rejst. Efterfølgende montering af lyskæder og stjerne i toppen blev også overstået.

Og præcis kl. 16:00 d. 28. nov. (1. søndag i advent) blev det tændt og "Oh, hvor er det dog flot."

{gallery}stories/nyheder/2005/jul,width=300,height=300{/gallery}

(Arkivbilleder fra 2003)

Træet vil være tændt mellem kl. 16 og 00:30 samt 06-08 om morgenen helt frem til lige efter nytår. Så vi ønsker alle beboere samt de forbikørende/-gående rigtig god fornøjelse..!!

E/F Glostrupparken ønsker alle

en rigtig glædelig jul

og et godt nytår.

Ny rengøringsaftale for ejendommen.

Efter vi nu endnu en gang og for 2. gang i år har måttet tage afsked med vores rengøringsmedarbejder, har bestyrelsen arbejdet seriøst på en mere blivende løsning.


Det har fået os til at undersøge mulighederne for at overlade opgaven til et firma i stedet for en privat lønansat, som tidligere i foreningens historie.

Valget faldt på rengøringsfirmaet: Dk Clean, som er et lille familiefirma drevet af Anette & Johnny Møller. De umiddelbare konsekvenser skulle først og fremmest gerne være en mere problemfri rengøring, som bestyrelsen (læs formand/vicevært) ikke skal bruge så meget tid på at få til at fungere fremover.

Den anden konsekvens er, at vores udgift til rengøring vil stige en hel del - nærmere fortalt ca. 22.000,- kr./årligt. Årsagen hertil skal søges i, at der nu står et firma bag, som selvfølgeligt skal have dækket noget administration men også tjene nogle penge. Her ud over kommer der 25% moms oven i, som vi som forening IKKE har mulighed for at trække fra nogen steder. - Så det er altså "prisen" for at skulle tilkøbe ydelser af den art hos firmaer i stedet for at kunne ansætte en lønmodtager i foreningens eget regi..!!

Men når det sidste ikke fungerer og bliver for tidskrævende, så må vi, ligesom langt hovedparten af andre ejerforeninger har gjort, vælge den sidste løsning og så prøve at få justeret fællesbidragene til, så de også dækker denne ydelse.

{gallery}stories/nyheder/2004/rengoering,single=tagrygning_rep_linde_a_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Anette & Johnny Møller fra Dk Clean


Vi byder alle hjerteligt velkommen til Anette & Johnny, som vi nu ugentligt vil opleve som "trappe-artister". Vi beder beboerne tage vel imod dem og hjælpe ved at følge de anvisninger der evt. måtte komme undervejs.

Endnu flere medlemmer i Internetforeningen.

Internetforeningen vokser sig stadigt større. - Således er der lørdag d. 4. sept. blevet kablet yderligere to lejligheder sådan, at der nu er 16 lejligheder med fælles internetopkobling. Eller lige præcis 33,3% af ejendommen.

Der er stadig plads til endnu flere, da vi i oktober fordoblede båndbredden til 4 Mb, hvilket kunne gøres uden yderligere udgifter for medlemmerne. (Prisen er stadig 100,- kr./mdl. med ubegrænset adgang 24 timer i døgnet)

Skulle du være interesseret i også at komme med, så kan du læse mere om internetforeningen via menupunktet på toppen af siden.

Ny beboer.

Vi byder velkommen til Malene Maxwell, som har købt lejligheden i Nr.4., st. th. Det er en 2-værelses, som tidligere var beboet af desværre nu afdøde Lisbeth Grods.

Lejlighed til salg.

Der er nu kommet en ny lejlighed på salgslisten. Det drejer sig om Nr. 6. 1. mf., som er forældrekøb og beboes af Charlotte Klitmøller.

Lejligheden er en af de "små" 1-værelses på 39 m2 og er sat til salg via Hallberg Bolig til en pris af 735.000,- kr.

Lejlighed til salg.

Der er en lejlighed på salgslisten. Det drejer sig om Nr. 2. 2. mf., som ejes af Dennis Olsen. Dennis skulle efter det oplyste være ved at flytte til Fyn.

Lejligheden er en af de "store" 1-værelses på 44 m2 og er sat til salg via Dan Bolig til en pris af 770.000,- kr..

Reparation af tagrygningen.

Reparationen af tagrygningen er nu blevet gennemført. Der blev skiftet 4 revnede rygningsplader ligesom alle plader blev løsnet og tætningsskumgummiet udskiftet. Det betyder at vi nu skulle have sikkerhed for ikke at få hverken regnvand eller fygesne ind på loftet. I forbindelse med arbejdet blev foretaget en vurdering af tagpladerne og her var der ikke umiddelbart noget, som gav anledning til bekymring.

Vor "husfotograf" (Formanden) var med ude på taget og havde medbragt kameraet, hvilket der kom nogle noget "anderledes" billeder ud af..!! (Formanden hilser og siger at "det IKKE vil være et sted han tit vil opholde sig.)

{gallery}stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagrygning_rep_linde_a_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Blikkenslagermester Erling Linde var selv på taget og sørge for reparationen. (I øvrigt 14 dage inden han bliver folkepensionist)

{gallery}stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagrygning_rep_linde_b_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Tungen skal holdes lige i munden, når man balancerer rundt på tagryggen i kraftigt blæsevejr.

{gallery}stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagbillede_parkhotel_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Et lidt usædvanligt billede af vores genbo på den anden side af Hovedvejen - Glostrup Park Hotel

{gallery}stories/nyheder/2004/tagrygning,single=tagbillede_glostruphoej_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Vores genboer på den anden side af Byparkvej

Bedene i græsplænen har det godt..

Vores vicevært er færdig med at lægge flis i de fra sidste sommer anlagte bede i græsplænen mod Byparkvej. Alle planterne har overlevet vinteren og trives godt. Efter en grundig lugning blev der lagt 10 cm flis ud, så planterne skulle have gode muligheder for at vokse sig større og dermed selv kunne holde ukrudtet væk..!!(??)

Her er nogle af de sidste billeder, mens Stjernetoppen står i fuld blomst. - Desværre blev blomstringsperioden en smule kortere grundet manglen på vand i hele maj. Men mon ikke vi nok skal få glæde af de flotte hvide blomster i de kommende år. Hen i Juli måned skulle rosenbuskene i endebedene så gerne tage over med et rigt blomsterflor, så vi igen har noget pænt at kigge på fra vores altaner.

{gallery}stories/nyheder/2004/bede,width=500,height=300{/gallery}

Generalforsamling i ejerforeningen

Tirsdag d. 20 april afholdtes generalforsamling i E/F Glostrupparken. . Som sædvanligt var det en rimeligt "udramatisk" affære med "kun" 15 fremmødte + 4 repræsenteret ved fuldmagt.

Advokat Hella Hammerby fra administrator Nicolai Giødesen blev valgt til dirigent og som tidligere ledede hun "slaget" på kompetent vis.

Der var dog ikke de helt store ting på dagsordenen. Formand Søren Rod gennemgik den på forhånd udsendte fyldige skriftlige beretning, hvor de væsentligste hovedpunkter var problemer i relation til overholdelse af husordenen. Med deraf følgende gener for andre beboere i form af for megen larm på opgange og høj musik m.v. - Samt de sædvanlige problemer omkring håndtering af skrald og affaldsskakter.

Bestyrelsens samt en beboers tidligere forslag omkring etablering af en petanque-bane samt en grill-plads fik ved en vejledende afstemning opbakning fra hhv. 5 og 6 beboere, ligesom ingen havde indvendinger imod bestyrelsens forslag om udskiftning af en del af tagrygningen, da der var konstateret revner i nogle af de gamle tagplader..!!

Revisor fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på godt 80.000,- kr., hvoraf hovedparten var overført fra forrige år. Det har medført at man IKKE skal stige i fællesudgifter i indeværende år, da vi så "spiser" lidt af overskuddet fra tidligere og stadig kan "komme i mål". Dog vil den månedlige opkrævning for hybridnettet stige til 175,- kr., da der har været nogle stigninger på dette område og der også er noget efterslæb fra tidligere år, som skal hentes ind..!!

I forbindelse med valg, så var foreningens snart mangeårige formand Søren Rod på valg dette år. Han blev genvalgt for en ny 2-årig periode med akklamation. John Hansen ønskede ikke genvalg efter en 7-årig bestyrelsesperiode og i stedet valgtes enstemmigt Søren Rejmers.

Afslutningsvis hædrede forsamlingen udtrådte John B. Poulsen, der grundet fraflytning var udtrådt af bestyrelsen. - Dirigent Hella Hammerby kunne således afslutte generalforsamlingen kl. 21:30 med at takke for god ro og orden.

{gallery}stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_deltagere_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Nogle af de fremmødte deltagere

{gallery}stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_panel_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Bestyrelsen havde taget nogle af de sidste moderne remedier i brug og præsenterede bl.a. foreningens hjemmeside. - Fra venstre Lars Mølhøj, Revisor Sten Ellegaard, dirigent Hella Hammerby, formand Søren Rod og Rune Bolhøj.

{gallery}stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_revisor_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Revisor nu igennem 29 år, Sten Ellegaard Munkøe fremlagde regnskab og budget.

{gallery}stories/nyheder/2004/general,single=genfors_2004_johnb_tak_stor.jpg,width=500,height=300,salign=center,connect=sige{/gallery}

Formand Søren Rod sagde pænt tak til afgående John B. Poulsen med en lille erkendtlighed i form at noget god vin..!!

Regnskab, budget, beretning samt referat fra den afholdte generalforsamling kan findes via menupunktet i toppen [Ejerforening] [Generalforsamling] og derefter [2004]

Hvis nogen skulle have glemt, at det også har været vinter.

Vores "husfotograf" - (formanden) - kunne ikke stå for synet af ejendommen indhyllet i sne. Det kom der en række nye billeder ud af, som du kan se under menupunktet [Sådan bor vi] [Vinterbilleder] oppe i toppen.

{gallery}stories/nyheder/2004/vinter,width=500,height=500{/gallery}

Forbrugsopgørelser for 2003.

Så er tidspunktet kommet, som vor formand og varmemester imødeser med stor spænding hvert år. Nemlig tidspunktet hvor årets totale forbrug af vand, varme og el m.v. endeligt kan konkretiseres med den sidste aflæsning nytårsaftensdag.

Igen i år er der grund til glæde i forbindelse med den endelige opgørelse. F.eks. er vandforbruget igen historisk lavt. Vi har i løbet af 2003 kun brugt 2.875 m3 eller ca. 10% mindre end i 2002. - Inden vi falder helt i svime, skal noget af årsagen sikkert søges i forbindelse med salg og dermed følgende tomme lejligheder mens ud- og indflytning/istandsættelse er foregået. Men alligevel føler vi os overbeviste om, at alle de øvrige beboere også har bidraget positivt. Dels med udskiftning af ældre toiletter til nye lavtskyllende, men også en opmærksomhed omkring evt. utætte installationer og den daglige omgang med vandet..!! - (Tak for det og bliv endeligt ved..!!) Vandet bliver endnu en gang dyrere i det kommende år (læs mere nedenfor), så alt hvad vi kan spare er penge ned i lommen.

Elforbruget var næsten konstant, som det har været nu i de sidste 4 år..!! - 108.751 kWh i alt. - Her må vi desværre nok forvente en mindre stigning i forbruget i det kommende år, når "de nye" beboere er kommet på plads og bidrager "fuldtids" med hvad der skal til for at drive et hjem..!! - Desværre tør ingen i bestyrelsen komme med et bud på udviklingen i el-priserne, da det er fuldstændigt umuligt at forudsige NESA's måde at fakturere på. Men det bliver sandsynligvis ikke billigere, så der er al mulig grund til øget opmærksomhed omkring, hvad vi bruger af el, som ikke er nødvendigt.

Varmeforbruget er nogenlunde stabilt og indenfor de rammer vejret udenfor nu sætter. Således brugte vi i 2003 1.289 GJoule mod 1.262 året før. De sidste graddagetal for december er nu gjort op, og som det fremgår, så ligger vi på ca. 94% af "normalåret". Årets forbrug harmonerer således fint med tidligere tilsvarende år.

Alle totalerne for forbrugene kan du se under menupunktet [Ejerforeningen] - [Forbrug] under menu-punkterne i toppen af siden.

Taksterne for 2004.

Som sædvanligt har der været ændringer i taksterne for vand, varme, renovation, el. m.v. i forbindelse med årsskiftet.

Trods alt er der nogle gode nyheder at hente.

Varmetaksterne er holdt uændrede fra værket, så det vil kun være udviklingen i forbruget, som kan ændre på udgiften i 2004.

Vandprisen er steget med 3,57% hvilket betyder at en kubik-meter vand koster 32,50 kr. i 2004.

El-prisen tør vi som ovenfor anført IKKE give et præcist bud på..!

Renovationsafgiften stiger med hele 12,18%, hvilket betyder en stigning i vores udgifter på dette område på godt. 3.700,- kr. årligt..!!

Men alt i alt har vi ikke nogen indflydelse på prissætningen men kun det vi forbruger..!! - Så der er stadig al mulig grund til omtanke i vores daglige adfærd, da der stadig ligger en masse muligheder for at påvirke totaludgiften, hvis vi alle er opmærksomme og bærer os fornuftigt ad.