Nyheder 2023

Glædelig Jul 2023..!!

Julemand EF Web
På vegne af E/F Glostrupparken skal jeg hermed ønske alle vore medlemmer/(ejere), lejere, beboere, leverandører lige fra renovationsfolkene, rengøringen, vicevært, og til administration og revisor m.fl. en
Rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår..!!

Vi glæder os til et fortsat godt sammenhold og masser af hjælpsomhed mellem beboerne, ligesom vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med vores leverandører
i både den ene og den anden sammenhæng..!!

mange hilsener
Søren Rod, formand.

Juletræ 2023

Efter en pause sidste år - 2022, grundet de voldsomt stigende og ukontrolable el-priser, så er der nu kommet lidt ro over el-markedet og priserne igen. Bestyrelsen besluttede derfor, at genoptage den efterhånden "gamle" tradition. Vi har nu haft juletræ i mere end 10 år, hvilket vi får megen ros af forbipasserende samt naboer og selvfølgeligt egne beboere for..!!

Desværre er det ikke så let at gennemføre et sådant projekt, da et træ på små 6 meter i højden kræver lidt mandskab med noget muskelkraft at rejse. Som sædvanligt når der skal laves noget, så er det ikke nemt at hente noget hjælp blandt ejendommens yngre og friske beboere. Men "Overnisse" Rune Bolhøj klarede alligevel at få samlet en "Nissebande", så arbejdet kunne klares endnu et år. --- (Men bare til orientering så vil det desværre IKKE blive ved med at fortsætte, såfremt det hver gang skal være så svært, at finde nogle villige hænder til at hjælpe). Heldigvis stillede Rikke Haulund, Johan Frølund, Lars Dalsgaard og søn op under Rune Bolhøjs kyndige ledelse op og fik klaret opgaven til UG med kryds og slange til den første søndag i advent..!! Så hjerteligt tak fra bestyrelsen for jeres store indsats...!!!

Herunder en række billeder af processen med at rejse træet, samt det smukke syn af det færdige træ med alle lysene tændt. Nyd det nu endeligt indtil det bliver pillet ned igen kort inde i det nye år. I relation til el-forbruget har vi som tidligere i respekt for udgiften sat timerstyring på træet. Det er således tændt mellem kl. 16 og 24 samt igen et par timer om morgenen mellem kl 6 og 8..!!
(Ved at klikke på billederne kan du få en stor udgave frem på en ny side på web'en..!!)

 

Genåbning af centralvarmen til lejlighederne

Vi er nu nået så langt hen og temperaturen udenfor er dalene. Derfor har vi i samråd med vor vicevært besluttet at sætte varme på igen, så vi får en glidende overgang til den køligere periode her i efteråret og vinteren. I den forbindelse er der nogle små kloge ting, man bør foretage i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af radiatorerne, så man er sikker på, at de virker som de skal:

Sørg for at motionere håndtaget/ventilen ved at dreje det frem og tilbage nogle gange fra helt lukket til helt åbent. Sæt den derefter igen tilbage til 2-3 stykker på skalaen.

Såfremt der overhovedet ikke kommer varme på radiatoren efter en periode og koldere vejr, så kan den yderste del (plastichåndtaget) afmonteres og inde under sidder der en lille stift, som er termostaten. Denne kan så motioneres ved at trykke den ind nogle gange med f.eks. bagsiden af en teske. (Kontakt evt. viceværten).

Vær dog opmærksom på, at varmen på radiatorerne er styret via en klimastat på varmeanlægget. Det betyder, at fremløbstemperaturen ikke er særlig høj, såfremt temperaturen udendørs (ved føleren) er mere end 15-17 grader. Men dette er en del af indreguleringen af vort varmeanlæg, så vi sparer flest mulige penge. Endvidere bør man sørge for at radiatorerne i lejlighedens forskellige rum er indstillet ens. Det giver væsentlig ubalance og unødig spild af energi, såfremt radiatoren i stuen er skruet helt op og radiatorerne i køkken og soveværelse er skruet helt ned/lukket..!! 

Men lad os nu i fælleskab hjælpes ad med at spare på varmen og dermed også vores fælles økonomi i foreningen. Der er allerede udsendt varsel om, at prisen på fjernvarmen stiger en hel del her i løbet af vinteren. Så det er IKKE UVÆSENTLIGT at vi alle deltager helhjertet. Og da vi nu alle har termostatventiler, så skulle muligheden for en fornuftig indregulering af varmen være til stede. Husk også i forbindelse med udluftning i lejlighederne, at lukke for termostatventilerne mens dette foregår..!! Herefter bør den igen sættes tilbage til 2-3 stykker, da fremløbstemperaturen til radiatoren fra centralt hold vil stige, såfremt vi oplever stigende kuldegrader udenfor. Der vil virkeligt være penge i det, såfremt vi ALLE prøver at følge disse råd.

med venlig hilsen
Søren Rod, formand

Opdatering omkring el-priser pr. ultimo november..!

Som tidligere lovet så følger vi i bestyrelsen tæt op på udviklingen i vort el-forbrug. Både m.h.t. selve forbruget i kWh samt ikke mindst i prisudviklingen. Dette vil vi selvfølgeligt gerne dele med jer, uagtet om det er godt eller skidt. Det er trods alt os alle sammen, som skal til lommerne, hvis det er skidt og ligeså have glæde af, hvis det er godt. Priserne har vi ikke nogen indflydelse på, men så da i høj grad på selve forbruget af kWt.

Hvis vi kigger lidt på året indtil nu, så ser det jo ganske fornuftigt ud. Men som vi tidligere har gjort opmærksom på, så er hovedårsagen, at el-afgiften er sat næsten i stå af Folketinget. Foreløbigt gældende for det første halvår her i 2023. Hvad der sker her efter er der endnu ingen som ved. Men som det fremgår af nedenstående skema, så udviser prisen vi betaler (alt inclusive) pr. kWh et ganske betragteligt fald. 
Det interessante er i høj grad også hvad udviklingen i "Spot-prisen" bliver. Det er den pris vores leverandør handler el til på det frie marked. Den har jo været oppe og runde nogle sindsyge beløb her mens "forsyningskrisen" var på sit højeste. Prisdannelsen burde være udbud og efterspørgsel, men med de overskud de forskellige el-selskaber udviser, så kan man jo godt forestille sig, at der har været lavet nogle aftaler i porten, så alle blev rige..!!
Her hvor vi nu har regningen for juli måned, så fremgår det klart, at vi nu er kommet tilbage til den gamle statsafgift på kr. 0,6970 pr kWh. Det er ved juli måneds forbrug på 6.971 kWh en umiddelbar merudgift på kr. 4,858,79 for juli måned. Statsafgiften fortsætter på samme niveau resten af året iflg. den viden jeg besidder. Så el-udgiften for resten af året vil derfor være væsentligt højere end i det første halvår. Dette skal også ses i lyset af, at forbruget jo er stigende hen imod den mørkere og koldere tid. Til gengæld kunne vi notere et fald i spotprisen på 0,19 kr pr. kWh, som så kompenserer lidt for de tilbagevendte afgifter. Hvordan spotprisen fremadrettet vil udvikle sig resten af året, det vides jo ikke. Men vi skal nok sørge for at opdatere tabellerne her på siden, så snart vi får adgang til tallene.
Men for at i kan få en idé om niveauet for spot-priserne og udviklingen i samme, så har jeg nedenfor lavet et skema som viser spot-priserne for hhv. januar, april og frem til oktober fra 2019 og til 2023. Men  vi skal nok fortsætte med at følge op og spændende bliver det jo i høj grad at se, hvad der sker efter juli måned.

Men i kan jo selv prøve at følge med i tallene og drage jeres egne konklusioner..!! - To ting ligger dog fast: 1) At vi ikke har nogensomhelst indflydelse på prisdannelsen men kun på vort eget forbrug og 2) Vi skal nok i bestyrelsen stadg følge med i udviklingen og fremlægge resultaterne her..!!
(Eventuelle spørgsmål besvares glædeligt af formand Søren Rod).

 Oversigt over udviklingen i forbrug og priser i 2023:

  Forbrug  kWh. Forbrug kr.  Gnsn. regning 2023 pr. kWh  Gnsn. regning 2020 pr. kWh  Stigning i kr. fra 2020  Stigning i % fra 2020
 Januar  8.028  11.996,89 1,49 kr.  1,73 kr.  -0,24 kr.  -13,76 
 Februar  7.172  10.828,55 1,51 kr.  1,64 kr.  -0,14 kr.  -8,22 
 Marts  7.947  10.708,09 1,35 kr.  1,66 kr.  -0,32 kr.  -19,03 
April 7.595 8.400,09 1,11 kr. 1,64 kr. -0,53 kr. -32,42
Maj 7.639 7.185,85 0,94 kr. 1,65 kr. -0,71 kr. -42,95
Juni 7.029 8.343,40 1,19 kr. 1,75 kr -0,57 kr. -32,29
Juli 6.971 12.584,80 1,81 kr. 1,72 kr  0,08 kr. 4,81
August 6.862 13.780,09 2,01 kr. 1,86 kr.  0,14 kr. 7,72
September 6.878  14.038,71  2,04 kr.  1,85 kr.   0,19 kr.   10,03 
Oktober 7.733 14.397,72 1,86 kr. 1,78 kr.  0,09 kr.  4,85
November 7.953 16.564,33 2,08 kr. 1,86 kr.  0,23 kr. 12,23
December 8.524 16.748,67 1,96 kr. 1,88 kr. 0,09 kr. 4,76

Udviklingen i priserne på spot-markedet:

Pris pr. kWh   2019  2020  2021  2022  2023
 Januar 0,41 kr.  0,23 kr.  0,41 kr.  0,89 kr.  0,79 kr. 
 April 0,32 kr.  0,15 kr.  0,36 kr.  1,12 kr.  0,64 kr. 
Maj 0,31 kr. 0,16 kr. 0,42 kr. 1,22 kr. 0,50 kr.
Juni  0,27 kr. 0,24 kr. 0,55 kr.  0.90 kr. 0,69 kr. 
Juli 0,31 kr. 0,21 kr. 0,61 kr. 1,76 kr. 0,50 kr.
August 0,31 kr. 0,33 kr. 0,64 kr. 3,41 kr. 0,66 kr. 
September 0,30 kr. 0,32 kr. 0,95 kr. 2,52 kr. 0,69 kr.
Oktober 0,33 kr. 0,23 kr. 0,84 kr. 1,05 kr. 0,47 kr.
November 0,34 kr.  0,31 kr.  1,07 kr.  1,15 kr. 0,65 kr.
December 0,29 kr.  0,33 kr.  1,49 kr. 1,93 kr. 0,56 kr.

 

Cykeloprydning..!!

Vi plejer med jævne mellemrum at foretage en gennemgang af de henstillede cykler her på ejendommen. Det er efterhånden nogle år siden sidste gang, hvorfor vi mener det igen er blevet tid. Når vi kigger kan vi se, at der er en del cykler, som hverken har luft i ringene eller ser ud til at have været ude og køre i nyere tid. Derfor mener vi, at vi igen skal have kigget på dette område. Vi har en god cykelkælder samt en del cykelstativer ude i det fri. Men disse pladser er kun til brug for cykler, som er i brug og ikke lager-/oplagsplads. Har man en cykel man holder af, men aldrig bruger, så bør den placeres i eget kælderrum..!!

Således er der lavet en vejledning omkring oprydningen (KLIK HER) så ALLE kan følge med i hvad der kommer til at ske.

Vejledningen er omdelt i en kuvert til hver enkelt lejlighed og i denne ligger to manillamærker, som ALLE ejernes cykler skal mærkes med. (Ekstra manillamærker kan fås ved henvendelse til vicevært Kim Roch). Mærkningen skal være foretaget INDEN d. 1. august, da viceværten denne dag vil fjerne alle cykler, som ikke er mærkede. Det gælder både cykler i cykelkælderen samt cykler i de udendørs stativer.

Der plejer at være 6-8 cykler, som enten tilhører fraflyttede beboere eller som er stjålne henstillede cykler. Cyklerne vil af ejendommen efterfølgende blive afleveret til Politiets hittegodskontor.
Så lad os alle gøre en fælles indsats, så der også bliver bedre plads til de daglige brugere af faciliteterne..!! 

Søren Rod, formand

Cykelparkering på ejendommen

Efter noget brokkeri over mangel på parkeringspladser til bilerne i nogle enkelte tilfælde, så har vi i bestyrelsen gjort hvad vi kunne for at skaffe nogle ekstra parkeringspladser. Det er så gået ud over cykelparkeringen, som vi kendte den før i tiden. Dog er det et spørgsmål om det muliges kunst. Men vi mener alligevel vi har fundet en løsning, som IKKE stiller cykelejerne ringere, da de selvfølgeligt også skal være her. Og én ting som absolut IKKE kan tolereres er cykelparkering inde foran opgangsdørene. Der er både ældre samt handicappede i ejendommen, som frit skal kunne bevæge sig hen til opgangsdørene og have adgang til deres lejlighed, uden at skulle løbe spidsrod mellem diverse henstillede elementer. I den tid der nu er gået, har vi heldigvis ikke oplevet noget sådant - og mange tak for det..!! (Men lad det endeligt fortsætte på samme vis). Såfremt der skulle blive parkeret cykler her, vil de øjeblikkeligt blive fjernet..!!

Løsningen er beskrevet nedenfor og det indebærer at der er opsat et Cykelstativ ved gavlen i forlængelse af og i skjul bag skuret til storskrald. Endvidere har vi ryddet lidt hæk og lagt nogle ekstra fliser, så stativet ud for nr. 8 er flyttet ind langs muren ved trappen ned til kælderen. Ligeledes er stativet ved nr, 4 flyttet ud foran grillpladsen for enden af parkeringspladsen. Endeligt er der jo stadig stativet henne ved nr. 2. Dette betyder at vi har det samme antal pladser i stativerne som før flytningerne. Dette har så til gengæld betydet, at vi så har fået 4 parkeringspladser mere. Dette er som skrevet "det muliges kunst" og skulle det ske, at der ikke er nogen ledige parkeringspladser, så må vi henvise til de omringliggende arealer, hvor det er tilladt at parkere...!!

For cyklisterne så glem ikke, at vi har et større rum nede i kælderen, hvor man kan parkere sin cykel tørt og bag lås og slå.

    Cykelstativ ved nr 2 A lille       Cykelstativ_ved_grill_B_lille.jpg
    Stativ ud for Nr. 2 hen mod Nr. 4       Det flyttede stativ placeret udenfor
grillpladsen
    Cykelstativ ved klder B lille       Cykelstativ ved gavl B lille
    Det nyetablerede stativ ved
nedgangen til kælderen.
      Stativet ved gavlen i 
indkørslen.
    Cykelstativ ved kælder E lille
    En anden vinkel på stativ
ved nedgang til kælder
    (Klik på billeder for større udgave)

 

Generalforsamlingen 2023 nu afholdt..!!

Foreningen afholdt den ordinære generalforsamling 2023 onsdag d. 12. april på konferencecentret på Glostrup Park Hotel, som vedtægterne og traditionen foreskriver.

Vi skal her prøve at komme med en gennemgang af begivendhederne, sådan at ALLE har mulighed for at følge med i hvad der rører sig i foreningen.
Desværre var det sådan at KUN 11 medlemmer syntes at det var værd at møde frem. D.v.s. 6 udover de fremmødte 5 fra bestyrelsen incl. suppleant. Hvilket er 12,5% af de menige tilbageværende medlemmer. Som medlem af bestyrelsen (forman) skal der IKKE herske tvivl om, at det er utroligt skuffende..!! Ikke dermed sagt andet end, at vi føler os overbevist om, at det er et udtryk for, at vi i bestyrelsen har løst opgaven mere end tilfredsstillende og at vi har været gode nok til løbende at informere om vore planer for både nu- og fremtiden, så flertallet føler sig trygge ved hvad der sker og således ikke føler trang til at møde frem og kritisere..!!

Alligevel ville det nu være rart at medlemmerne mødte frem og kom med input/kritik/idéer til hvad både den nære men også lidt fjernere fremtid burde indeholde. Det er nu en gang sådan, at vi ikke er så mange, men at det da i høj grad er bestyrelsens intention, at det skal være et godt og rart sted at bo og vi helst også skulle holde det indenfor nogle økonomiske rammer, som ALLE kan deltage i uden for mange afsavn på andre fronter. Men en sådan løsning er kun mulig såfremt medlemmerne gider møde frem og deltage i debatten. Når dette ikke sker, så vil det naturligvis blive bestyrelsens idéer og planer, der vil nyde fremme, da vi netop har valgt at deltage i bestyrelsesarbejdet fordi vi har nogle meninger omkring vor bolig, vort hjem..!!

Men på generalforsamlingen var det væsentligste punkt vel, at der blev vedtaget en stigning i fællesbidraget på 2% startende pr. juni måned 2023. Der var én stemme imod..!! Der ud over var der enighed om, at bestyrelsen skulle arbejde videre med de fremlagte planer for renovering af brugsvandsrørene, sådan at vi igen kan få et noget højere vandtryk på disse. Endvidere også fortsætning af planerne for foring/udskiftning af faldstammer inden de tærer for meget og bliver utætte. Afslutningsvis opbakning til bestyrelsens sidste forslag om på sigt at etablere ladestandere til el-biler på ejendommen. Dette vil med den nuværende udvikling i bilparken også være en mulighed, som vil være til stor gavn og glæde for el-bil ejere blandt beboerne og som helt sikkert også vil gøre alle lejlighederne mere salgbare fremadrettet. Dette punkt ligger dog IKKE øverst på den nuværende prioriteringsliste. 

Under punktet valg løb vi desværre ind i nogle problemer. Der skulle vælges en ny i stedet for Kasper Thers, som desværre fraflytter ejendommen. Ligeledes skulle der vælges en ny suppleant i stedet for Rune Bolhøj, som desværre ikke længere turde afse tid til dette hverv.

DKasper Thers tak bestarbejde genfors 2023 beskåretK
Kasper fik overrakt en pæn vingave for hans store og gode arbejde for foreningen.
(klik i billedet for stort billede)

Det var desværre ikke muligt blandt de fremmødte, at få valgt det manglende bestyrelsesmedlem eller den manglende suppleant. Bestyrelsen må således fortsætte arbejdet med kun 4 medlemmer, hvor den manglende suppleant er mindre væsentlig. Vi skal derfor her opfordre blandt medlemmerne til, at såfremt man har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så ret henvendelse til formand Søren Rod, så vi kan finde ud af noget. Bestyrelsesarbejde er meget spændende, ligesom man kan lære en masse, som man også kan bruge i andre sammenhænge..!!

Alle relevante bilag i forbindelse med generalforsamlingen d.v.s.: Indkaldelse med dagsorden, Beretning, Regnskab, Budget og ikke mindst Referat kan nu findes og downloades her via web'en. Oppe i toppen af siden under menupunktet Generalforsamling kan du klikke på 2023 og finde alle disse dokumenter.

Søren Rod
formand

Husk generalforsamlingen..!!

Sig nærmer tiden for den ordinære generalforsamling 2023.! Husk det er:

Ondag d. 12. april kl. 19.00 på
Glostrup Park Hotel

Indkaldelsen samt beretning, regnskab 2022 og budget for 2023 er nu sendt ud til alle medlemmerne via mail. De som ikke har mail eller oplyst denne til bestyrelsen, skulle gerne have modtaget samme materialer via "snail-mail".
For både din og foreningens skyld vil vi meget gerne også have de manglende e-mail adresser ind, så vi kan nå så mange som muligt på denne måde. Du kan bruge menupuntet i toppen "Nyhedsbrev" til at tilmelde dig. Du er dog også velkommen til blot at sende en mail til formanden: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Men jo flere jo bedre. Hvis du er tilmeldt vil du også løbende over året modtage nyhedsbreve fra ejerforeningen med relevante nyheder samt vigtig information.

Foreløbigt har vi opdateret med indkaldelsen her på web'en under menupunktet "Generalforsamling - 2023". De resterende elementer (beretning, regnskab, budget samt referat) vil efterfølgende, når de er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, også blive lagt ud samme sted her på web'en.

ALLE både lejere og ejere har lov til at deltage i generalforsamlingen. Det er dog kun ejerne som har stemmeret, mens alle har taleret. Og det kunne jo godt tænkes at nogle af de daglige beboere (lejere) ville have nogle gode idéer eller problemer, som det ville være relevant at behandle, når vi nu alligevel alle er forsamlet.

Men på gensyn til alle til et forhåbentligt godt møde onsdag d. 12. april.

mange hilsener
Søren Rod, formand

Gode nyheder omkring udviklingen i el-prisen.

Så er der langt om længe gode nyheder omkring vores omkostninger til el. Ved nærmere eftertanke er det dog noget, som ikke er nogen stor overraskelse, idet folketinget jo vedtog en lov sidst på året, hvor man blev enige om, at el-afgiften til staten skulle nedsættes til den af EU vedtagne mindstetakst. Det betyder at, hvor decemberregningen var pålagt en el-afgift på kr. 0,7230 pr kWh så var el-afgiften for januar helt nede på kr. 0,0080. Begge beløb i øvrigt plus moms. Der ud over kan også konstateres en mere end halvering af spotprisen som i dec. var oppe på kr. 1,9298 pr. kWh mod kun kr. 0,7924 i januar. Igen begge plus moms. Hvad årsagen til det store fald i spotprisen skal tilskrives, kan jeg ikke umiddelbart give nogen forklaring på. Måske det skyldes en overproduktion af el i januar, som man så ikke har kunnet sælge til et godt inddækket marked..?? Men denne pris er jo heller ikke uvæsentlig, så det bliver spændende at følge de kommende måneder. Alt andet lige så er totaludgiften på elregningen for dec. på kr. 30.497,94 mod jan. på kr. 11.996,84..!! (Incl. moms)😁 Her snakker vi om to måneder med et stort set ens forbrug på 8.317 kWh i dec. og 8.029 kWh i jan. Så det er jo virkeligt markante forskelle i prisen, vi her taler om. 
Et hurtigt kig på de faktiske forbrug i januar udviser et forbrug i 2022 på 8.886 kWh mod januar 2023 på 8.028 kWh altså et fald på 9,6%..!!

 Indtil videre er loven om nedsættelsen af el-afgiften sådan skruet sammen, at den gælder for det første halvår af 2023 og hvad der sker derefter er endnu uvist. Som tidligere skrevet så er den ubekendte faktor den almindelig spotpris, om hvoran den udvikler sig. Om el-selskaberne langt om længe er blevet "flove over" alle de penge de har skovlet ind de seneste par år, eller årsagen skal søges i de almindelig markedskræfter omkring udbud og efterspørgsel..!?

Men foreløbigt tegner det til, at vi kan få et nogenlunde mere "normalt" 2023 med udgifter i en størrelsesorden, som er til at overskue og betale, sammenlignet med totaludgiften for 2022 på helt vilde kr. 288.772,90, som i den grad kommer til at blive en tung post i årsregnskabet for foreningen.

Vandforbrug:
Det ser heldigvis også ud til, at der igen er ved at komme lidt styr på vores vandforbrug i ejendommen. Efter vi kunne konkludere en større stigning i 2022 i forhold til 2021, så viser tallet for januar, at det nu begynder at gå i den rigtige retning igen.
Forbruget for januar 2023 er på 180,5 M3 mod et forbrug i januar 2022 på 227,5 M3 altså et fald på omkring 20%. De foreløbige tal for februar ser ud til at gå i samme positive retning..!!
Det er begge store og dyre poster i vores regnskab, hvor udgifterne jo skal afholdes af beboerne i fællesskab, så det er ikke uvæsentligt hvordan vi forholder os til vores respektive forbrug. Unødige tændte lamper i rum, hvor vi ikke opholder os, eller løbende toiletter og lign. unyttigt forbrug kommer til at straffe os alle sammen i den sidste ende. Så fortsæt med stor opmærksomhed omkring disse områder, også uden at bestyrelsen hele tiden skal rende rundt med lyftede pegefingre. I den sidste ende vil vi ALLE kunne mærke det på de fællesudgifter, vi er nødt til at vedtage på generalforsamlingen. - Men fortsæt nu endeligt de gode takter..!! Vi vil stadig i bestyrelsen fortsætte med at overvåge disse vigtige områder nøje.

Søren Rod, formand

 

Udvikling i forbrug: Vand, Varme og El 2022.

I det nedenstående skal vi fra bestyrelsens side fremkomme med en gennemgang af vore forskellige fælles forbrug. Da vi jo betaler fælles og det udgør en rimeligt stor andel af vores månedlige fælles administrationsopkrævninger, så er det et område, som bestyrelsen har megen opmærksomhed rettet mod.
Der er både glæder og lidt bekymrende udviklinger på dette område. Nogle er vi selv herre over og andre er vi ikke. Så det er vigtigt, at DU også bruger lidt tid på at sætte dig ind i tingene, samt følge de råd og vejledninger vi kommer med.

Vandforbrug: 
I det forløbne år har vi desværre konstateret en stigning i vandforbruget. Efter vi i 2019, 2020 og 2021 har ligget stabilt med et årsforbrug på ca. 2.250 m3, så har vi desværre måttet konstatere en stigning i 2022, hvor årsforbruget endte på 2.445 m3. 
Vandet er steget med ca. 10% i 2023 i forhold til sidste år, hvilket betyder at en m3 vand nu koster 57,75 kr. Vi er overbeviste om, at der her i foreningen godt kan spares nogle penge her. Et løbende toilet eller en dryppende vandhane kan faktisk bruge meget mere vand end man tror. Så derfor en kraftig henstilling til at man gennemgår sine installationer og får tilkaldt en blikkenslager såfremt der kan konstateres nogle utætheder.
Der foruden de sædvanlige gode råd omkring løbende vandhaner når man børster tænder. Længden af ens bade og sidst men ikke mindst afskylning under den løbende hane.

Varmeforbrug: 
Her er der heldigvis opmuntring at hente, hvilket der også gerne skulle være efter udskiftningen af vinduer samt montering af termostatventiler på samtlige radiatorer i hele ejendommen. Vores forbrug er faldet med ca. 15%. Det er umiddekbart lidt svært direkte at sammenligne det ene år med det andet, da udetemperaturen jo indvirker meget på forbruget. Men vi mener alligevel, at vi godt kan fastslå, at vi befinder os der omkring. 
Prisen på fjernvarme faldt heldigvis i 2022 med ca 12% i forhold til 2021. Desværre vil dette fald dog igen blive spist i tilsvarende stigninger i indeværende år 2023.
Os der ikke tidligere havde termostatventiler på radiatorerne skal lige vænne os til indreguleringen af disse. De kan faktisk godt varme rummene fornuftigt op (max. 21 grader), ved en lavere indstilling end man tror. Har man flere radiatorer i det samme rum, så bør de være indstillet ens.  Det samme gør sig gældende for tilstødende rum, hvor dørene står åbne. Hold radiatorerne på samme indstilling, da det giver den billigste udnyttelse af varmen.

Elforbrug:
Dette har jo i høj grad været årets "problem-barn" og i væsentligt omfang udenfor vor rækkevidde, da det jo i høj grad har handlet om indkøbspriser for el. Dog har vi da selv haft indflydelse på forbruget og der må vi heldigvis konstatere en stor opmærksomhed fra beboernes side, til glæde for os alle sammen. 
Således har vi i 2022 konstateret et forbrug på omkring 87.000 kWh, hvor vi tidligere år har ligget omkring et årsforbrug på godt 100.000 kWh. Således har vi altså ved en flot fælles indsats sparet ca. 13% på forbruget. Vi antager at det primært er gennem at slukke for lyset i rum vi ikke opholder os i. Men derud over er der sikkert også en del, som har udskiftet de dyre gamle glødepærer med LED lys, som er væsentligt billigere.
Den "Stygge Ulv" i denne sammenhæng har været prisen pr. kWh. Vi har sammen med resten af befolkningen oplevet nogle helt vilde og grove udsving i prisen i opadgående retning. Vores formand har tidligere her på web'en været inde og kommentere på el-situationen. (Disse indslag kan findes under Nyheder 2022). 
Bedst som det så ud til at falde lidt til ro i oktober/november med de stigende priser (regnet i forhold til det seneste "normalår" 2020), så fik prisen igen lige et hak op ad i december måned. Men sådan helt uden der går videnskab i den, så kan vi alle forholde os til en gennemsnitlig kWh-pris alt incl. for året. Her lå vi i 2020 på kr. 1,75, I 2021 var den steget til kr. 2,27 og i 2023 landede vi på kr. 3,30. Så alle kan jo se hvor vildt det er.

Heldigvis er der vedtaget en lov i folketinget om, at statens energiaftigt sænkes i de første 6 mdr. af 2023 til EU's laveste sats. Det skulle betyde en sænkning af prisen på ca. 0.68 kr pr kWh. Men da ingen ved hvor den frie prisdannelse på el-markedet bevæger sig hen ad, så vil vi ikke sidde og drage nogle konklusioner om hvordan 2023 ender.

Men fortsæt det gode arbejde med at spare på alle vores forbrugsområder. Det er jo trods alt områder, hvor vi selv så har konkret indflydelse på udgiftens størrelse. Vi lover, at vi i bestyrelsen også fremover vil fortsætte med at holde nøje øje med disse områder og også løbende følge op her på hjemmesiden om, hvordan det går..!! 

(GOD VIND DERUDE OG TAK..!!) 

Skrald og storskrald.

Der har desværre i den senere tid været stigende problemer i forbindelse med ordningerne omkring sortering og hensættelse af skrald og storskrald. Det er ikke så komplicerert, men vi skal lige prøve her igen at gentage reglerne for, at tingene igen kan komme til at fungere tilfredsstillende til alles gavn og glæde.

Først så mener Glostrup Forsyning, (hvilket skraldet hører under), at vor mængde af "farligt affald" er for lille i forhold til lignende ejendomme. Der er for nyligt omdelt noget information, men for at gentage, så står der inde i det lille rum inde i forkælderen et stort metalskab til farligt affald. Skabet er ikke låst og inde på hylderne er der beholdere og skilte med hvad, der skal henstilles hvor. (Maling, kemikalier, lyskilder, batterier m.m.) Så sørg nu for at få sorteret ordentligt og bragt tingene de rigtige steder hen.

For et års tid siden flyttede vi storskraldet væk fra kælderen og ud for nr. 8. I stedet blev vi enige om, at benytte skuret ved gavlen i indkørslen. Desværre er der stadig nogle som bare kyler affaldet ind i en stor bunke. Der ud over er der også nogle "Roma'er" som er begyndt at komme rendende og rode i affaldet, for at se om der er noget de kan bruge. Desværre ender tilstanden i skuret med at være én stor rodebunke, som skraldefolkene IKKE ønsker at bruge tid på at sortere og efterfølgende fjerne.

Derfor har vi fundet på en løsning, hvor vi kan få strammet lidt op på adgangen til skraldeskuret og dermed skulle slippe for noget af rodet. Der bliver sat hængelåse på skuret, som passer til beboernøglen. (Den samme som til kælder og vaskeri). Så er det kun os beboere, som har adgang. Skraldefolkene sætter en nøgleboks op på skuret, så de også har nem adgang. 
Det er derfor op til os selv at holde nogenlunde orden i skuret. Hensæt de kasserede ting pænt og ordentligt inde i skuret...!!!

Desværre har vi i den senere tid også oplevet, at affaldet til jordbeholderne heller ikke er blevet sorteret ordentligt. Der var smidt en masse papir/reklamer ned i beholderen til pap. Og noget af det "manglende farlige affald" er sikkert også havnet i nogle af disse beholdere. Beholderne er tydeligt mærkede med, hvad der skal hvor hen, så det skulle ikke være så problematisk.

Skulle vi nu ikke i fællesskab forsøge at få tingene tilbage på det niveau de fortjener, sådan at genbrugstanken også igen kan bruges til noget og ikke mindst det rigtige.

P.S.: Har fået lavet en aftale med vor vicevært om, at han med jævne mellemrum vasker indkastene af, så de ikke bliver alt for snaskede. Men sørg også selv for, at specielt kasserede glas i det mindste lige er skyllet af, inden de smides ud.

Udskiftning af VVS leverandør i ejendommen.

Årsagen hertil er, at vor tidligere leverandør Holm VVS er blevet solgt, da ejeren Holm desværre er gået hen og blevet syg. 

Det nye firma er selvfølgeligt også autoriseret VVS firma og eksisterer nu i 3. generation. Alle medarbejderne fra Holm er flyttet med over i det nye firma, så det er stadig de samme med stor viden om vores ejendom, som fremover vil varetage kontakten og udføre de nødvendige arbejder i ejendommen. Således råder,det nye firma over mere end 20 medarbejdere og vil således også have nødkalds-ordning, såfremt dette måtte være nødvendigt.

Det nye firma er:
KKN VVS aps.
Biblioteksvej 53 B
2650 Hvidovre

Telefon: 21 60 23 74
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.kknvvs.dk

Adressen er indsat i leverandørlisten her på vores web. Denne findes via fanebladet Information i toppen af siden og herefter undermenuen Leverandører.

Generalforsamling 2023

 Så har bestyrelsen i samarbejde med administrationen fastlagt datoen for dette års ordinære generalforsamling. Den afholdes:

Onsdag d. 12. april kl. 19:00
På Glostrup Park Hotel i konferencebygningen.

Som sædvanligt udsendes Indkaldelse senest med de vedtægtsbestemte 14 dages varsel til samtlige ejere. Bilagt dagsorden, regnskab for 2022 samt budget for 2023. Så sæt allerede X i kalenderen nu, da det er vigtigt, at vi i fællesskab kan planlægge foreningens fremtid. Det er væsentlige, beslutninger vi skal træffe, så derfor er det vigtigt, at så mange som muligt møder op og deltager. Som sædvanligt vil lejere også være velkomne, da de måske også har nogle ting at bidrage med. Vi må dog gøre opmærksom på, at det kun er ejerne, som har stemmeret.!