Nyheder 2013

Nye beboere pr nov. 2013

Vi byder velkommen til Christine Hoffmann Christensen og Joachim Bagge som er flyttet ind i Nr. 4, st. th. - Lejligheden har været udlejet i nogle år men var ejet at Malene Maxwell.
Vi byder hjerteligt velkommen og håber i snarest muligt vil "falde til" i vores lille "lokalsamfund..!!

"Nye beboere" pr juli 2013..!!

Også her hen over sommeren sker der "ændringer" i ejendommen.

De tidliger lejere i Nr. 4, st. th. har købt lejligheden i Nr. 10, 1. th. som tidligere var beboet af Merete Rasmussen. (Læs nedenfor). Køberne er Karsten Kunkel og Zandra Forman, som desværre måtte en kort tur væk fra ejendommen med flytning af al deres bohave. - Men vi glæder os til at have dem tilbage igen.

 

TV3 Sport 2 nu en del af fuldpakken..!!

Langt om længe er YouSee blevet enige med Viasat om at inkludere TV3 Sport 2 i fuldpakken. - Det betyder at vi nu også har adgang til den "manglende del" af mange sportsbegivenheder, som Viasat har købt rettighederne tll.
Kanalen er tilgængelig pr. 9. juli og alle nyere fjernsyn burde selv have fundet den. Den ligger på kanal 38 hos YouSee og du skal selvfølgeligt selv tilføje den til eventuelle "Favorit-kanal-lister" du måtte have på dit fjernsyn.:!!
Indtil videre er den gratis, men mon ikke der vil blive en justering i prisen i.f.b. med den sædvanlige regulering ved årskiftet.
Men "go' vind" til de øvrige "sports-tosser" i ejendommen..!!

Vaskemaskiner i lejlighederne.

Bestyrelsen har iværksat et initiativ for at få opdateret registreringen af egne vaskemaskiner i lejlighederne. Det er således at, da vi betaler fælles vand og el, at man er pligtig at betale et månedligt gebyr på kr. 60,-/mdl. som "modsvarer" ekstra-forbruget eller sagt på en anden måde udgiften til vaskepoletter som de øvrige beboere betaler for at bruge fællesvaskeriet.

Det har afstedkommet 3 nye tilmeldinger, sådan at der nu er registreret 16 private vaskemaskiner i ejendommen eller nøjagtigt 33%. - Det er HELT fint og uden problemer, men sikrer at vi alle nogenlunde betaler det samme for det forbrug vi har fælles.

Så husk, at hvis du skulle have lyst til at have din egen vaskemaskine i lejligheden og dermed ikke behøver at løbe i kælderen, så SKAL du henvende dig til bestyrelsen og oplyse, at du nu har egen vaskemaskine..!!

Nye beboere pr juni 2013

Pr. 1. juni er der igen sket et par ændringer i beboersammensætningen i ejendommen.

I Nr. 8, 1. tv. er der kommet en ny lejer: Betina Halberg. - Lejligheden var tidligere beboet af Julie Arends og Kim Andersen og stadig ejet at Jonna Arends.

I Nr. 6, st. th. er ejeren Tine Ejler flyttet hjem igen efter et års ophold i udlandet. I den forløbne periode har lejligheden været udlejet til Anders Larsen.


I Nr. 4, st. th. er lejerne: Zandra Forman og Karsten Kunkel fraflyttet pr. 1. juli, da ejer Malene Maxwell har sat lejligheden til salg.

Lejlighed til salg.

Lejligheden i Nr. 4, st. th. er sat til salg. Det er en 2-værelses på 61 m2 som er pænt vedligeholdt og løbende fornyet.

Lejligheden er sat til kr. 1.198.000,- og sælges via Hallberg Bolig. - Du kan klikke her, såfremt du ønsker at se mere omkring lejligheden med salgsopstilling m.v. fra Hallberg Bolig.

Fraflyttet beboer medio april

Merete Rasmussen i Nr. 10, 1. th. er fraflyttet ejendommen. Én af de gamle "kæmper" i ejendommen er nået et punkt hvor bentøjet ikke rigtigt længere rakte til en 1. sal.
Merete flyttede ind i begyndelsen af 1983 sammen med sin mand Jørgen, som desværre afgik ved døden for et par år siden.
I erkendelse af problemet har Merete fået en ny ældrebolig i tilknytning til Hvissinge Omsorgscenter, som vil lette dagligdagen på rigtigt mange områder.

Vi siger alle tak til Merete for de rigtigt mange gode år og ønsker al mulig held og lykke i de nye omgivelser..!!

Takster forbrugsafgifter 2013..!

Som sædvanligt har vores "energi-ansvarlige" og bagmand for økonomiske analyser - Søren Rod, igen været på banen og undersøgt/analyseret på hvad fremtiden måtte bringe. Således at vi er godt rustet til at lave nogle budgetter og dermed opkræve nogle månedlige fællesudgifter, som kan få året til at balancere nogenlunde i økonomisk ligevægt.

De nye takster for 2013 er som sædvanligt stigende, men dette år ser det alligevel nogenlunde fornuftigt ud i.f.h.t. de seneste tidligere år. - Vi prøver at tage dem i punktform, hvor der så vil blive gjort rede for hvert selvstændigt område.

Vand: Vandprisen er sammensat at en pris på "råvaren" vand og dernæst en såkaldt "vandafledningsafgift". Selve råvaren en blevet 13,42% billigere i.f.h.t. 2012. Det betyder at prisen er faldet fra 23,10 kr/M3 til 20,00 kr/M3. Men som forventet og udmeldt fra politikerne, så har de seneste års stigende antal skybrud og deraf følgende oversvømmelser medført et stort behov for renovering og udbygning af kloaknettet. Det skal dækkes af vandafledningsafgiften som dermed stiger med 16,91% fra 2012 til 2013 eller i kr. fra 23,95 kr/M3 til 28,00 kr/M3. Det betyder at den M3-pris vi skal betale er 48,00 kr. (For dem som ikke har noget forhold til hvad en M3 er, så er det 1.000 liter vand. D.v.s. at 100 liter vand koster 4,80 kr eller 10 liter koster 48 øre eller +en liter koster lidt under 5 øre..!!)
Den sammensatte vandpris for 2013 vil således stige med 2,02%. Med et lidt stigende vandforbrug for 2013 (til 2.550 M3) som bestyrelsen forventer, så vil budgettet for vand stige med ca. 3,5% til en totaludgift på ca. 123.200,- kr.

Varme: Varmeprisen og også sammensat af en fastpris beregnet pr. "tilslutnings-værdi" som vores anlæg har (200 MW). Dernæst kommer den variable pris som måles i GJoule og er et udtryk for hvor meget varme vi aftager/forbruger i ejendommen.
Glostrup Forsyning har i år besluttet at ændre på deres takstpolitik således at man nu graduerer den faste værdi afhængigt af anlæggets tilslutningsværdi. Det medfører for vores vedkommende et fald i denne udgift på 20% fra totalt 60.000,- kr til 48.000,- kr eller et fald på 20%.
Til gengæld har man reguleret den variable del væsentligt op ad fra 125,- kr/GJoule til 136,72 kr/GJoule eller 9,38%. Når vi vægter tingene sammen og forudsætter et nogenlunde uændret forbrug i 2013 i.f.h.t. 2012 (1.300 GJoule) så vil den budgetterede årlige udgift for 2013 ende på ca. 225.750,- kr....!! - Eller en - trods alt - lille stigning på kun 1,28%.

El: Som sædvanligt er el-priser noget som er utroligt sammensat af alle mulige forskellige satser og mekanismer og svinger utroligt meget fra måned til måned over året. Alligevel har "roden" forsøgt at analysere på de månedlige regninger igennem de seneste 3 år. At spå eller forudse noget som helst er stort set umuligt. Men der kan udregnes en gennemsnitlig kWh-pris pr. år når året er gået. Denne var i 2010 på kr. 2,09 kr/kWh. I 2011 2,07 kr/kWh og igen steget til 2,09 kr/kWh for 2012. - (Det skal så tilføjes at prisen i enkelte måneder over året har været over 2,24 kr/kWh). Så hvordan 2013 kommer til at ende er stort set umuligt at spå om. Men hvis vi estimerer et forventet forbrug på omkring 119.000 kWh og en gennemsnitspris på 1,13 kr/kWh så vil vores totale el-udgift i 2013 udgøre ca. 253.500,- kr.....!!

Renovation: For en gangs skyld og til sidst, så er der trods alt positive nyheder her. Renovationen dækker tømning af 3 containere hver uge, samt afhentning af storskrald samt haveaffald hen over sommeren. Udgiften til renovation er faldet med 7,52% fra 56.831 kr. til 52.556 kr i 2013..!!

(Såfremt nogen skulle være interesseret i uddybende forklaringer eller dokumentation, så er man som sædvanligt meget velkommen til at kontakte Søren Rod)

Forbrug for året 2012

Så er vi nået der hen hvor vores "energi-ansvarlige" - Søren Rod kan gøre boet op og komme med en oversigt over hvordan det gik med vores fælles forbrug af el, vand og varme for året 2012.
Heldigvis ser det ud til at der er gode nyheder på de fleste fronter. Men her en gennemgang område for område:

Vand: Årets forbrug i 2012 blev på 2.513 M3 hvilket er 2,48% mindre end 2011 (2.577 M3). - Dog er der en sammenhæng mellem forbruget og antallet af hjemmeværende beboere, så set i denne sammenhæng må konklusionen nok være et nogenlunde uændret forbrugsmønster. Men dog nok IKKE stigende, hvilket er fint for os alle sammen.

El: Forbruget i 2012 var 116.715 kWh hvilket var et fald i.f.h.t. 2011 på 2,71% (119.961 kWh 2011). - Igen positive takter totalt set, men at forbruget hænger sammen med hvor mange beboere vi er i ejendommen.

Varme: Her måtte vi notere en stigning på 6,8%. - Men forbruget hænger jo meget sammen med hvor koldt det nu én gang er udenfor og dermed også graddagene, som er måleenheden for hvor stor behovet for varme er. Det reelle forbrug i 2012 var 1.303 GJoule, hvilket dog nok alligevel er lidt for højt i.f.h.t. graddagetallet og sammenlignet med tidligere lignende år. Dog kan nogen forklaring søges i en koldere "mellem-sæson" hvor behovet for varme nok var større end tidligere. Men der er al mulig grund til at være opmærksom omkring vort forbrug af varme i de enkelte lejligheder.

Graddage: Graddagene for 2012 var ca. 4,5 procentpoint højere end graddagene i 2011, hvilket jo selvfølgeligt også afstedkommer et større forbrug. - Hvis vi kigger på det såkaldte "normalår" m.h.t. graddage, så udgjorde 2012 89,16% af "normalåret" (2591 graddage) mens 2011 udgjorde 84,55% af "normalåret" (2457 graddage).

Alle de opdaterede grafer er lagt ud og kan ses under menupunktet [Information][forbrug], som du finder i menuen i toppen af siden..!!

Det korte og det lange er, at vi ALLE SAMMEN hele tiden er opmærksomme på vore forbrugsmønstre, da priserne på dette område er konstant stigende og mere end den gennemsnitlige pristalsudvikling i samfundet. Efterhånden udgør posten "forbrugsafgifter" mere end halvdelen af de månedlige fællesopkrævninger...!!

Andet steds på denne side kan du se de nye taktster for 2013, hvilket endnu en gang udviser stigninger på stort set alle fronter..!!

 

(Såfremt nogen ønsker uddybende forklaring eller information omkring dette emne, så er man meget velkommen til at kontakte energi-ansvarlige Søren Rod)

 

Ændringer i bestyrelsen..!!

Formand Carsten Kløcker Petersen meddeler på bestyrelsens vegne at det er med stor tristesse, at man har været nødt til at foretage 2 ændringer i den siddende bestyrelse.

Det betyder at Pia Karlsson og Lars Mølhøj begge af private årsager (øgede arbejdsbyrder m.v.) ikke længere kan finde tid til at deltage i foreningsarbejdet og derfor er udtrådt af bestyrelsen pr. januar 2013. Begge har ydet en fornem indsats for foreningen igennem adskillige år, men det private står nu alligevel højere for de fleste, når man er nødt til at prioritere. Derfor er vi alle dem begge STOR TAK skyldig for deres respektive indsats og de skal nok blive hyldet på behørig vis på den kommende generalforsamling.
Det er heldigvis således at Pia stadig fortsætter med at sælge vaskemønter som hidtil. (Hver tirsdag mellem 18:00 og 18:30 i Nr. 2, st. th.) og Lars fortsætter heldigvis også som formand for Internetforeningen Glostrupparken.

Det medfører at vi således har god brug for begge de valgte suppleanter, som er trådt ind i bestyrelsen i stedet. Det er Mie Skov (Nr. 8. st. th.) samt Christian Olsen (Nr. 2, 1. th.) der nu begge er fuldgyldige medlemmer af den fortsættende bestyrelse.

Således består bestyrelsen pr. d.d. af.: Carsten Kløcker Petersen (formand), Danni Jensen (næstformand), Charlotte Højland, Mie Skov og Christian Olsen (alle menige medlemmer). Således er der to suppleantposter "vacant", som der skal genbesættes på den kommende generalforsamling.

Læsejl til altanerne.

Som forespurgt på en tidligere generalforsamling, så har bestyrelsen opfyldt ønsket om fælles indkøb/bestilling af nye læsejl til altanerne. - (Der er en del, som har set bedre dage og kunne trænge til fornyelse.).

Derfor kan vi nu tilbyde færdige målfaste læsejl i den "autoriserede" farve lige klar til opsætning med de medleverede "strips", der bare skal stikkes igennem "øjerne" i læsejlet. Sættet består af 2 sidestykker samt et forstykke.

Herligheden kan erhverves for 1.150,- kr. (alt incl. klar til opsætning)


Skulle du synes at ejendommen kunne forskønnes ved, at også du udskifter dit læsejl. Så ret henvendelse til formand eller vicevært, der endnu har nogle stykker på lager. (Når disse er solgt bestilles en ny sending, som kan leveres med rimeligt kort varsel).

Økonomien er skruet således sammen, at ejerforeningen lægger pengene ud, men i prisen er indregnet et "finansierings-gebyr", således at den samlede økonomi bliver 0,- i relation til foreningen.