Nyheder 2015

Renovering af ventilationsanlæg..!!

Efter 40 års drift af ventilationen, hvor man for 20 år siden skiftede motorer, men ALDRIG har fået renset kanalerne, så er et af årets projekter focuseret på dette. Det indebærer at bestyrelsen

har besluttet at kanalerne skal renses for ophobet skidt, som sløver udsugninger.

Der kommer derfor et firma på besøg i hver enkelt lejlighed for at rense rørene både fra køkken- samt badeværelsessiden. Det kræver selvfølgeligt adang til lejligheden, hvor man enten selv må være hjemme, eller sørge for at afevere en nøgle til nabo/vicevært eller formand..!! (Såfremt dette ikke sker, vil den enkelte ejer, hvor der ikke er adgang blive pålignet udgiften, som en rensning ville have kostet..!!)

 

Planen (Som iøvrigt er varslet via opslag i opgangene) er helt præcist:

Nr. 2, 4 og 6 vil blive renset Torsdag d. 19 november mellem kl. 8 til 16.

Nr. 8, 10 og 12 vil blive renset Fredag d. 20. november mellem kl. 8 - 16.

Efterfølgende vil der blive foretaget en vurdering/udskiftning/justering af motorerne på loftet, sådan at vi igen kan få maksiimal komfort i form af udskiiftning af luften i lejlighederne, men samtidig også optimere omkostningerne, til noget i øvrigt rimeligt omkostningstungt i foreningens budget - nemlig el.

 

MEN, MEGET MEGET vigtigt - sørg for at der er adgang til lejligheden på de omfattede dage..!! (Der vil være økonomiske saktioner via adm., såfremt dette ikke overholdes..!!)

 

M.V.H.

Bestyrelsen

Lejlighed til salg november 2015.

Der er nu sat en fin lejlighed til salg i ejendommen.
Lejligheden er en 1-værelses med fordelingstal 39 og er beliggende i Nr. 8, 1. mf. Lejligheden har i de seneste år været beboet af Anna Nielsen og været ejet som et forældrekøb.

Udbudsprisen er 695.000,- kr og er sat til salg via Hallberg Bolig. - Du kan se salgsmaterialet fra mægleren ved at klikke: HER..!!!

Nye beboere medio 2015.

Der har været godt gang i handlerne hen over sommeren 2015, hvor prisniveauet har rettet sig en del i sælgers favør. Så her skal vi bringe et overblik over hvem der er kommet til, og hvem vi har sagt farvel til:

 

Nr. 2, st. mf.: Her byder vi velkommen til Gabriella Lilla Orban og Sandor Karacsony. Lejligheden var tidligere ejet og beboet af Katrine Emilie Skov og Danni Jensen.

 

Nr. 4, 1. mf: Her byder vi velkommen til Nini Andrea Borgaard. Lejligheden var tidligere ejet af Bo Kokholm, som senest udlejede til Martin Birk.

 

Nr. 6. st. mf: Her byder vi velkommen til Magda M Angelova & Trayco A Emilov. Lejligheden er tidligere udlejet til Anna Helth og var ejet at Hanne Krog Odsgard. Er nu solgt til Tina Ünal som har valgt at leje den ud til førstnævnte.

 

Nr. 6, 1. th: Her byder vi velkommen til Natasja Bruun Knappe & Mikkel Granberg Mogensen. Lejligheden var tidligere beboet og ejet af Jytte Thomsen og Bjarne Løvendahl.

 

Nr. 8, 1. th: Her byder vi velkommen til Jørgen H Scharling-Nielsen. Lejligheden var tidligere ejet og beboet af Marta Petersen, Carsten Kløcker Petersen og "lille Laura".

 

Nr. 12, st. mf: Her byder vi velkommen til lejer Bettina Lentz. Lejligheden ejes af Charlotte Højland. Tidligere kortvarige lejer var Brian Sørensen..

Sæt X i kalenderen - Generalforsamling 2015.

Så nærmer tiden sig hvor årets vigtigste begivenhed for medlemmerne nærmer sig.

 

Det er selvfølgeligt den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsens arbejde skal vejes og vurderes. Ligeledes det forum hvor medlemmerne har størst mulighed for at få indflydelse på, hvordan dagligdagen i vor beboelse kan/skal forløbe.

 

Som sædvanligt afholdes generalforsamling som vi plejer på:

 

Glostrup Park Hotel
Tirsdag d. 21. april, kl. 19:00

Grundet deres byggeri kan vi ikke være i det lokale vi plejer. Sandsynligvis skal vi opleve deres nyindviede konferencebygning for første gang. Men et godt råd vil være at lægge vejen forbi receptionen i hotellet, som nu er flyttet til det nordøstlige hjørne i kælderen. Lige hvor vi har krydset Hovedvejen i lyskrydset.

Det er MEGET VIGTIGT i deltager i år, da der kommer til at ske en del ændringer i den siddende bestyrelse af forskellige individuelle personlige årsager. Men så er det jo vigtigt, at vi kan få sammensat et nyt slagkraftigt hold, som er i stand til både at styre økonomien men også sørge for den fornødne drift af ejendommen, så vi stadig kan være trygge ved at bo her..!

Indkaldelse samt bestyrelsens beretning er fremsendt til medlemmerne/beboerne. Men de kan også downloades i pdf-format via menupunktet i toppen [Generalforsamling][2015].

P.s.: Skulle man være forhindret i at møde frem, så kan den udsendte fuldmagt benyttes af de stemmeberettigede.

 

Bestyrelsen

Nye beboere i ejendommen primo 2015.

Vi byder hjerteligt velkommen til nogle af de sidst ankomne beboere i ejendommen, hvor der igen er kommet gang i handlerne.

Først velkommen til Hans Christensen som har købt lejligheden i Nr. 6, 2. tv. Lejligheden var tidligere ejet af Jørgen Andersen, som dog har haft den udlejet igennem de senere år.

Dernæst velkommen til Amy Kruse Nielsen som har købt lejligheden i Nr. 8, 2. th. Lejligheden var tidligere ejet af Anders Frederiksen.

Ligeledes kan vi pr. 1. april byde velkommen til Jacob Boje, som har købt lejligheden i Nr. 12, st. th. Denne lejlighed var beboet af Birthe Strøh, som jo desværre afgik ved døden i sommeren 2014.

Han følges af Brian Sørensen, der har lejet lejligheden i Nr- 12. st- mf. Denne lejlighed er stadig ejet af Charlotte Højland, som har haft den udlejet nu gennem nogle år.