Nyheder 2017

Skift af TV pakke

Kære beboere

Folketinget har vedtaget en lov der betyder at alle skal have mulighed for selv at vælge tv-pakke.

Det gælder selvfølgelig også for os.

Derfor kan du som ejer af en lejlighed i E/F Glostrupparken udfylde en formular for at skifte tv-pakke. Find formularen her

Der er følgende muligheder for pakker:
* Ingen (total lukning af forbindelsen til lejligheden)
* Grundpakken
* Fuldpakken (Som alle har haft hidtil)

Du kan se mere om pakkernes indhold på www.yousee.dk

Der er følgende økonomi forbundet med tv pakkerne og skift af disse:

Grundpakken 150,00 kr. pr. måned
Fuldpakken 487,00 kr. pr. måned
Opsigelse af abonnement (luk helt): 0,00 kr.
Oprettelse hvis der er lukket helt: 599,00 kr.
Skifte til en større pakke (fra Grundpakke til Fuldpakke): 0,00 kr.
Skifte til en mindre pakke (fra Fuldpakke til Grundpakke):  199,00 kr.

 

Yousee har følgende tidsfrister:
Løbende måned (den måned hvor ændringsanmodningen indsendes) + 1 måned, men for at vi skal kunne nå at meldHe ændringer ind til Yousee skal vi have ændringsmeddelelsen senest den 20. i måneden.
Meddelelser modtaget efter denne dato vil kunne tage en måned ekstra at effektuere.
Det er kun ejeren af lejligheden, der kan foretage ændringer da det er denne der hæfter for udgifterne. Lejere skal kontakte deres udlejer.

 

 

Årets juletræ er nu på plads

Tak til alle der hjalp med at gøre dette års juletræsopsætning mulig.

Nye medlemmer i bestyrelsen

Da den nu tidligere formand John Hansen har valgt at fraflytte ejendommen er den tidligere næstformand nu konstitueret formand indtil næste generalforsamling.

Karsten har ligeledes meddelt at han udtræder af bestyrelsen og det har derfor været nødvendigt at aktivere begge suppleanter.

Bestyrelsen nu ser således ud:

Jens Ejsing Petersen (Formand frem til generalforsamlingen 2018)

Rune Bolhøj (Næstformand frem til generalforsamlingen 2018)

Kasper Thers Petersen

Mette Gitte Due

Jacob Boje

 

Forbrugsopgørelser pr. ultimo juli 2017

Den månedlige aflæsning er nu foreteget den sidste dag i juli.

Graferne er nu også lagt ud her på hjemmesiden, sådan at alle en gang imellem har mulighed for at følge med i udviklingen på dette område. - Da vi jo betaler fælles efter fordelingstal og forbrugene udgør omkring halvdelen af den månedlige opkrævning af fællesudgifter, så er det jo et væsentligt punkt for os alle i relation til økonomien.

Graferne kan ses her