Nyheder 2019

Ændringer hos YouSee pr. 1. januar 2020

Som nogen måske har observeret har der været en del støj/uro omkring visningen af kanaler hos YouSee og specielt fra leverandøren Discovery. Det omfatter bl.a.: Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery, Animal Planet, Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Canal 9, TLC, Eurosport 1 og Eurosport 2. Alle disse kanaler er en del af fuldpakken. Herudover lukker  DR 3 kanaler: DR3,  DR Ultra og DR K.
Så længe pågående forhandlinger ikke er afsluttede, vil det heller IKKE være muligt at tilvælge de førstnævnte kanaler via "Vælg Selv" hos YouSee. På grund af dette foreligger der derfor heller ikke nogen ny prisliste pr. 1. januar.
Vi har modtaget en mere detaljeret information fra YouSee som du kan læse ved at "Klikke Her".

Når der kommer yderligere information skal vi nok forsøge at følge op på dette og videregive disse og evt. komme med forslag til alternative løsningsmuligheder.

bestyrelsen

Skralde- containerskur

Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 vil der blive etableret et skralde- containerskur i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen lige ud for indkørslen.
Dette for at få flyttet de nuværende containere vi sorterer affald i væk fra pladsen ved nedgangen til kælderen ud for nr. 8. Dels er det ikke særligt kønt i øjeblikket og dels kunne der opstå en unødig brandfare for hele ejendommen, såfremt en eller anden skulle få den vanvittige idé at sætte ild til nogle af disse containere.
Desværre har det været lidt problematisk ror vor administrator at få løst opgaven med at skaffe de nødvendige tilladelser og gjort rede for den endelige placering i forhold til skel m.v. I bestyrelsen arbejdes der p.t. ihærdigt på at rykke adm. for en afklaring, sådan at vi kan få bygget i løbet af august måned.
Mere om dette senere.

Lås på grill-plads

Desværre har vi i en længere periode oplevet, at der er smidt "hundeposer" ind i bunden af grillen sammen med grill-kullene. Dette er selvfølgeligt en uacceptabel adfærd, ligesom vi ikke mener. vi behøver at lægge arealer til fremmede personers hundeluftning.
For at sikre at det kun er ejendommens beboere, som færdes her, har bestyrelsen besluttet at retablere låsen på lågen ind til pladsen. Dette gør dog ingen forskel for brugen for vore egne beboere, da de allerede har en nøgle til låsen.
Nøglen er den vi kalder "beboernøglen" (Den GRØNNE), som også passer til kælderen, vaskeri m.v. Vi forventer selvfølgeligt en anstændig adfærd af vore egne beboere, hvilket indebærer at ALT AFFALD bortskaffes efter brug af pladsen. Der står store affaldsbeholdere lige udenfor pladsen. Dels ved stien lige inde på nabogrungen, samt ligeledes ved trappen ned mod Hovedvejen. Ellers kan containerne ved gavlen i indkørslen til ejendommen bruges.

Ny Web-master - Søren Rod

Vor gamle og tidligere web-master Søren Rod har nu genvundet nogle af kræfterne efter hans kollaps af ryggen. Derfor har han indvilliget i igen at overtage ansvaret for vedligeholdelsen af foreningens web.
En web han selv var bagmand for at skabe helt tilbage i 2002 og vedligeholde de følgende mange år.
Foreningen takker Rune Bolhøj, som i nogle år har lavet et stort og flot arbejde med web'en. Rune fortsætter heldigvis som "støtte-pædagog" sådan at vi i fællesskab gerne skulle få web'en op og køre 100% igen.
Det kan derfor anbefales jævnligt at kigge forbi og blive opdateret med informationer om hvad der sker i foreningen. Tanken er også at i forbindelse med næste års kæmpeprojekt - UDSKIFTNING AF VINDUERNE, at vi her vil følge projektet meget tæt og komme med informationer om planer og tidspunkter, samt oplysninger om de ting man som beboer skal forholde sig til og bidrage med, for at hele projektet kan forløbe så nemt og så gnidningsfrit for alle parter.
Webmaster er selvfølgeligt også åben for ris og ros og vil meget gerne have input med nye idéer omkring ting du mangler eller som du mener skulle behandles.

mange hilsener
Søren Rod
Webmaster