Nyheder 2020

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår..!!

På vegne af E/F Glostrupparken skal jeg hermed ønske alle beboere, ikke herboende ejere samt leverandører en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår..!!
Vi håber vel alle at vi snart kan slippe for Corona-pandemien, sådan at vi kan vende tilbage til et mere "normalt" liv. Dog oplever vi at alle er med til at tage hensyn og passe på hinanden, hvilket er dejligt at se. 

Det kommende år 2021 vil blive et travlt år for os alle sammen, da vi sandelig nu efterhånden tror/håber er sikker på at vi nu endeligt kan komme i gang med færdiggørelsen af de planlagte store projekter.
Vinduesprojektet som af forskellige årsager nu har været forsinket af nogle gange. De seneste planer skulle/burde nu være rimeligt sikre, at vi nu bare venter på lidt varmere vejr, sådan at vi ikke kommer til at "dø af kulde" når vinduerne pludseligt bliver hevet ud af væggen og det rimeligt korte tidsrum, indtil de nye er monterede og fuget/tætned igen. Planen går ud på en opstart i begyndelsen af maj måned.
Ligeledes skulle vi meget gerne snarest komme i gang med skraldeprojektet, hvor der skal graves containere ned i jorden oppe i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen. (Lige overfor indkørslen). Det afventer p.t. at kommunen kan få snøvlet sig sammen til at udstede en byggetilladelse til sig selv. Vi har betinget os, at dette projekt skal færdiggøres inden opstarten af vinduesprojektet i begyndelsen af maj. Dette sådan at vi undgår at to så store projekter kommer til at køre sideløbende, da det vil skabe totalt kaos omkring ejendommen.

Det er givet, at der vil blive nogle problemer i forbindelse med to så store projekter. Men vi henstiller meget til noget overbærenhed igennem processen, sådan at vi kan komme mest smertefrit igennem det. Ligeledes vil der selvfølgeligt blive nedsat et byggeudvalg, som man løbende vil kunne kommunikere med, såfremt der sker noget uforudset eller uhensigtsmæssigt.

Der vil naturligvis blive udfærdiget detailplaner for hvornår hver enkelt lejlighed skal have skiftet vinduerne. Det bliver nødvendigvis sådan, at der på det givne tidspunkt SKAL være adgang til lejligheden. Enten ved at der er en hjemme, eller der i forvejen bliver afleveret en nøgle. Dette kan ikke forhandles og der vil blive indhentet en fogederklæring, sådan at der ved hjælp af låsesmed kan skaffes adgang til en given lejlighed. (Udgiften hertil vil blive pålignet ejeren). Sådan bliver det desværre, men nu er det så meldt ud på forhånd.
Ligeledes vil denne web blive et vigtigt redskab, da detailplanerne naturligvis vil blive lagt ud her..!! 

Men i håbet om at vi alle kommer godt igennem processen, så fortsat godt nytår...!!

mange hilsener
bestyrelsen
v/formand Søren Rod

Status på projekter december 2020

Det er forståeligt at i alle har ventet på yderligere og mere detaljeret information om de planlagte projekter (Vindues- & Skraldeprojekt). Det har vi i bestyrelsen også arbejdet intenst på at give jer, men hele tiden er der dukket nye problemer op, som har gjort, at vi først nu ved nogenlunde sikkert noget endeligt om hvordan og ikke mindst hvornår tingene kan gennemføres.
Men nu kan i ikke vente længere, så derfor kommer vi nu med en orientering om hvordan tingene ser ud lige nu og ikke mindst hvorfor.

Vinduesprojekt:
Dette projekt er nu to gange godkendt og fulgt op på i forbindelse med en generalforsamling og burde faktisk være færdigt på nuværende tidspunkt.
Men desværre er der hele tiden dukket nye udefra kommende problemer op, som vi har måttet forholde os til i bestyrelsen og forsøge at løse.

Først viste det sig at vores leverandør/producent af vinduerne, (disse er IKKE en standardvare men specielt produceret efter målene i vor ejendom), at man her p.g.a. Corona-problemer i virksomheden, først kunne levere i uge 48. Dette ville betyde en opstart af projektet i begyndelsen af december, hvilket vi i bestyrelsen ikke fandt hensigtsmæssigt, da det jo sandsynligvis er rimeligt koldt på dette tidspunkt. Så vores forslag var så at udsætte til begyndelsen af maj måned.

Så kom næste problem, da der var indført en ny lov vedtaget pr. 1. juni til ikrafttræden pr. 1. januar 2021. Denne tilsagde at efter denne dato, måtte man kun installere 3-lags glas, hvilket ville gøre projektet 375.000,- kr dyrere og tvinge os ud i 3-lags glas, som vi har erfaret har givet nogle store problemer i forbindelse med kuldebroer, sådan at det midterste glas revner ved større temperaturudsving. Derfor var det vigtigt at bibeholde vor valgte løsning med 2-lags glas. (4 + 6 mm), som giver næsten den samme varmebesparelse men uden risiko for revner. Dette fik vi gennem en større indsats en dispensation til, såfremt vinduerne var produceret inden 1. januar 2021.
Dette betød så, at vi skulle have opmagasineret vinduerne indtil primo maj, hvilket vi godt vidste ville koste en lille skilling, men så kunne vi spare pengene og usikkerheden omkring 3-lags glas. Fik så en pris på opmagasinering hos producenten (6. okt.). Den lød på 4.000,- kr i døgnet….! D.v.s. 120.000,- kr pr. måned. Og så kan i jo selv regne ud, at med 4 mdr. udsættelse af projektet i venten på bedre vejr, så vil det være ca. 0,5 mio kr. Et skræmmende beløb, som vi naturligvis IKKE bare kan sidde og tage ad notam.
Derfor blev byggeleder Søren Sørensen fra adm. sat i gang med at finde nogle alternative og økonomisk rimelige vilkår for opmagasinering et andet sted. Dette blev efter noget bøvl og med udredning af nogle misforståelser, så endeligt løst. Det lykkedes således at få lavet en aftale med producenten, at de kunne opmagasinere vinduerne for kr. 4.000,- ugentligt på fabrikken.
Det betyder godt nok en ekstraudgift på projektet i omegnen af 80.000,- kr. Men til gengæld kan vi udsætte projektet til der kommer noget varme i vejret igen, så vi ikke skal sidde og fryse med lukket for varmen og uden vinduer i. Ligeledes undgår vi omflytning af vinduerne, som jo også koster nogle penge, men endnu mere risikoen for at noget går i stykker undervejs, som jo også vil koste penge. Så derfor har bestyrelsen nu besluttet os for denne løsning.

Det vil alligevel være således, at når vinduerne/døren i stuerne skal skiftes, så vil vi være nødt til at afmontere radiatoren foran, sådan at der IKKE vil være varme på i den pågældende lejlighed i ca. 1 døgns tid. Det vil selvfølgeligt ikke være rart, men her er vi nødt til at komme igennem og leve med noget ekstra tøj på mens udskiftningen pågår. På den anden side ud mod parkeringspladsen, d.v.s. i de 2- og 3-værelses vil det ikke være nødvendigt at lukke for varmen og døre til værelse(r) og køkken kan lukkes, så der burde kunne holdes varme i stuen.
Derfor prøver vi også at få tilrettelagt arbejdet således, at udskiftningen ud mod parkeringspladsen bliver det vi starter med og når vi er klar til stue-siden, så er det blevet lidt varmere i vejret.
I skal således være forberedt på, at der vil være 2 dage med noget mellemrum, hvor vi skal kunne komme ind i lejlighederne i forbindelse med arbejdet. Det kræver selvfølgeligt enten at der er nogen hjemme eller der bliver afleveret en nøgle. Og det bliver på en af bygherren fastsat dag uden mulighed for selv at vælge.

Dette er de problemer vi arbejder med i bestyrelsen i øjeblikket. Lige så snart vi ved noget mere præcist, skal vi nok vende tilbage med nogle informationer og mere specifikke planer. Vi har nogle ambitioner om, at vi igen skal have vores web. op og køre, sådan at der hele tiden her findes en opdateret situations-rapport.

Skraldeprojekt:
Vi har under hensyntagen til vinduesprojektet haft udskudt skraldeprojektet, sådan at vi i bestyrelsen har overblik og føling med hvad der sker. Men efter valget om at udskyde vinduesprojektet har vi naturligvis valgt at få skraldeprojektet gennemført i mellemtiden. Hvis nogle har glemt hvad det går ud på, så kan her kort fortælles. Vi skrotter alle de rullende containere foran nr. 8 og i stedet får vi nogle nedgravede containere i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen d.v.s, lige overfor indkørslen. Det er en meget pænere og en langt bedre løsning end de nuværende i særdeleshed brandfarlige containere så tæt på huset. Storskrald skal så herefter placeres i eller ved siden af skuret på nordgavlen i indkørslen.
Dette projekt er så sat i gang og snarest vil der påbegynde noget gravearbejde her. Men p,t, mangler der noget byggetilladelse fra kommunen, som desværre lader vente noget på sig. Men da det er kommunens ønske, kan vi ikke se det skal tage ret megen tid.
Som orienteret om på generalforsamlingen medfører dette, at skakterne i opgangene vil blive lukket og at AL skrald skal sorteres og deponeres i den rigtige container oppe i hjørnet, når projektet er gennemført. Men også mere om dette når det nærmer sig at være tilendebragt.

Som i kan se, så er det faktisk IKKE HELT NEMT at være bestyrelse p,t, For uanset hvilke beslutninger vi træffer, så vil det medføre nogle gener for de fleste af os. Vi håber i vil have forståelse for dette og deltage i den nødvendige overbærenhed for, at vi alle sammen kan komme videre med en fornuftig dagligdag her i ejendommen. Bestyrelsen har IKKE nogen personlige gevinster i nogle af disse opgaver. Vi forsøger efter bedste evne at løse opgaverne, så vi ALLE slipper økonomisk billigst muligt, men også at sikre at løsningerne er holdbare og langtidsvirkende.

Referat fra generalforsamlingen er nu klar

Så er referatet klar og kan læses her