Nyheder 2021

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår..!! - 2021/2022

Kære alle medlemmer, beboere, leverandører, samarbejdspartnere samt venner af foreningen..!!

I ønskes hermed

 

En rigtig glædelig jul og 

og et godt og lykkebringende nytår..!!

mange hilsener
E/F Glostrupparken
p.f.v.
Søren Rod, formand

 

christmas g22d898087 1280

Finansiering af vinduesudskiftning.

Vi er nu ved at være godt igennem den planlagte udskiftning af vinduerne. Selvfølgeligt indebærer dette også en ikke uvæsentlig økonomisk indsats fra ALLE ejerne.
Som tidligere meddelt så er der to muligheder for at klare dette. Den ene at indbetale udgiften kontant på én gang her pr. senest 30. september. (Så slipper man for renter m.v. og er ude af økonomien en gang for alle). Den anden er via optagelse af lån via ejerforeningen, hvor de mdl. afdrag vil svare til en mindre stigning i de mdl. fællesopkrævninger. Dette lån har en løbetid på 20 år og er baseret på en variabel rente på 2,8% og en løbetid på 20 år.

Det er derfor vigtigt at beslutningen om, man vil det ene eller det andet træffes NU..!!, og inden den 1. oktober, da éngangsbetalingen skal være indbetalt inden denne dato. Alle som ikke har indbetalt totalbeløbet,  vil automatisk blive opkrævet via fællesudgifterne gennem lånets 20 årige løbetid. Der skal gøres opmærksom på, at såfremt man starter med lånet og så ønsker at indfri restgælden INDEN lånets udløbstid, så koster det et gebyr til banken på 2.000,- kr. samt selvfølgeligt indfrielse af restgælden til banken.

Derfor er det for dig meget vigtigt at hurtigt træffe beslutningen om evt. at indbetale hovedsummen inden 1. oktober. Såfremt du ønsker dette, så kontakt hurtigst muligt vor daglige kontakt hos adm. Christina Bille Nielsen, for at få præcise informationer omkring beløbsstørrelsen samt hvor til indbetalingen skal foretages.
Christina kan kontaktes via tlf.: 33 15 84 45 eller pr. e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ellers er man som sædvanligt hjerteligt velkommen til at kontakte undertegnede: formand Søren Rod på: 31 78 63 92 eller via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så skal vi nok alle hjælpe med at få løst evt. problemer i denne sammenhæng.

Søren Rod, formand

STILLADSARBEJDER i weekenden 18. – 19. September.

Kære beboere!

 Vi presser på fra bestyrelsens side for, at vi kan få færdiggjort vores projekt med vinduesudskiftningen. Således kommer stilladsfirmaet i weekenden og opstiller stillads i den sidste sektion af ejendommen. Det vil sige på vestsiden ud for nr. 2-6. Derfor skal vi anmode om, at ALLE borde m.v. i haverne, skal være flyttet helt ud i ydersiden af haverne. (Også ”buret” i Nr. 2, st. mf.). Der vil således også kunne forekomme ”trafik”på allerede opstillede stilladser ud for Nr. 8-12.

I løbet af næste uge vil der blive skiftet køkkenvinduer i alle de resterende 1-værelses samt pladerne ved siden af. Det betyder selvfølgeligt, at der skal være plads for håndværkerne, så de kan komme uhindret til i disse områder, hvilket også gælder på 1. og 2. sal. Da håndværkerne skal ind og montere lister på indersiden, så vil du som tidligere modtage varsling om hvornår der skal være adgang/afleveret en nøgle. (Dette kan ske hos formand Søren Rod).

I bestyrelsen har vi besluttet, at da ALLE radiatorventilerne og dertil hørende pakninger nødvendigvis må skiftes efter ca 2 mdr.s tørke uden vand på anlægget. Så har vi valgt at skifte dem til termostatventiler, men selvfølgeligt samtlige radiatorer i hele ejendommen. Så når blikkenslageren kommer for at genmontere stueradiatoren, så vil han ved samme lejlighed skifte ventilerne i lejlighedens øvrige radiatorer. Dette vil selvfølgeligt være omfattet af tidligere omtalte varsling. Men der skal selvfølgeligt være fri adgang til de øvrige radiatorer.

Det er en beslutning bestyrelsen har fundet fornuftig og som sammen med vinduesudskiftningen vil give en væsentlig bedre varmeøkonomi. Rent anlægsøkonomisk fordyrer det selvfølgelig projektet. Men i en større sammenhæng, så er det væsentligt mere fornuftigt at foretage dette nu, hvor vi alligevel har håndværkere i ejendommen. Vi skal nok alligevel sørge for at der er styr på ejendommens økonomi..!!

Søren Rod, formand

Ny revideret plan for montering af vinduer m.v.

Som forudset så er der dukket nye skeletter ud af skabene efterhånden som arbejdet skrider frem. Da vi i bestyrelsen anser det for vigtigt at disse forskellige ekstraopgaver bliver løst, mens vi har både håndværkere, stillads og ekspertise til rådighed, har det selvfølgeligt medført noget forsinkelse i forhold til den oprindelige plan. Men hellere få det gjort nu, sådan at vi ved, at bygningen står tip/top nu, i stedet for vi om 5-10 år så skal i gang igen med at gennemføre nødvendige reparationer, som vil blive væsentlgt dyrere end at løse det her og nu, hvor vi har en gylden mulighed for at få det klaret.

Således har vi nu fået udarbejdet en ny overordnet arbejdsplan for det fortsatte arbejde med projektet. I den har vi taget højde for, at der også skal være plads til afholdelse af noget ferie for såvel håndv.ærkere som beboere. Derfor har vi prøvet at holde ferie igennem JULI måned, sådan at det er de samme håndværkere, der selvfølgeligt har fået indarbejdet noget erfaring med opgaven, som så kan deltage hele vejen igennem. Ligeledes slipper vi for at have noget dyrt stillads stående i en periode hvor der ikke ville ske ret meget.

Planen er derfor at gøre færdigt på østsiden ind mod parkeringspladsen i løbet af JUNI måned. Så holder vi ferie i JULI, hvorefter vi starter op igen i AUGUST måned på altansiden ud mod Byparkvej. Arbejdsplanen er derfor delt op i to. En gældende for østsiden og en anden gældende for vestsiden. Disse kan du downloade her under:

Arbejdsplan østside (Klik her)
Arbejdsplan vestside (Klik her)

Arbejdsplanerne er ligesom tidligere overordnede og vejledende. Men som hidtil vil der blive omdelt varslingssedler til de enkelte beboere 3-5 dage i forvejen, med angivelse af hvornår der skal være adgang til lejligheden. Desværre er vi nødt til at skulle ind i den enkelte lejlighed af flere omgange. Da radiatorerne i stuen skal afmonteres, da de er ophængt på det modul som bliver udskiftet fuldstændigt til de nye. Da de nye moduler bliver løftet ind ved hjælp fra en stor og dyr kranbil, er vi nødt til at tilsikre, at alt er klart inden, så vi ikke skal betale i dyre domme for at have denne holdende i tomgang. Således vil der desværre derfor være flere dage hvor vi skal ind, idet radiatoren jo selvfølgeligt også skal genmonteres. Det kan derfor varmt anbefales at ringe til formand Søren Rod (31 78 63 92) og lave aftale for aflevering af en nøgle, så vi alle kan komme nemmest omkring tingene og man ikke nødvendigvis behøver at være hjemme.

Afslutningsvist skal her tilkendegives stor tilfredshed med samarbejdet gennem den del af projektet som er gennemført. Vi oplever en stor positivisme og gensidig hjælpsomhed fra såvel beboere som håndværkere. Sørg endeligt for at fortsætte dette, da det gør løsningen af opgaven meget lettere for alle parter..!! 

Vi skal nok efter bedste evne forsøge at holde denne nyhedsside opdateret med udviklingen og evt. nye opståede "problemer". Så det vil være en god idé at lægge vejen forbi denne side på web'en, så du kan holde dig opdateret. Ligeledes er du til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til formand Søren Rod, som efter bedste evne nok skal forsøge at hjælpe med afklaring af evt. spørgsmål.

Søren Rod, formand

 

Ny dato for generalforsamling

Nu hvor Corona-situationen er lempet lidt, så må vi nu igen gerne forsamles mere end 25 personer indendørs. Derfor vil det være muligt at afholde den udsatte generalforsamling i foreningen.  
Det bliver onsdag d. 9. juni kl. 19.00 i konferenceafdelingen på Glostrup Park Hotel.
Byggeleder på vinduesprojektet Søren Sørensen fra adm. vil være til stede og er tildelt tid inden vi starter på dagsordenen. Således vil han give en status på projektet samt orientere om den resterende del. Selvfølgeligt vil der være mulighed for at stille spørgsmål om alt vedrørende udskiftningen. Både af de beboere som har fået udskiftning på den ene side, men også de som stadig afventer besøg. Så mød endeligt op og deltag, så vi kan få afklaret så mange evt. problemer så hurtigt og smertefrit som muligt.

Skriftlig indkaldelse med alle relevante bilag vil blive rundsendt fredag d. 21. maj.

Søren Rod, formand

Vinduesprojekt - igangsætning af udskiftningen af selve vinduerne

Så kommer der endeligt gang i selve udskiftningen af vinduerne. Det er således nu, at selve udskiftningen af vinduerne er planlagt til at starte onsdag d. 19. maj. Beboerne i Nr. 12, st. og 1. sal til højre er varslet. Herefter fortsættes nedad i numrende på siden ind mod Parkeringspladsen, hvor der selvfølgeligt vil blive varslet med de aftalte 3-5 dage.

Således vil ALLE de 1-værelses, som jo vender ud mod Byparkvej, ikke være berørt i første omgang. Men mere herom senere.

Søren Rod, formand

Vinduesprojekt - forsinkelse af stilladsopsætning.

Desværre har sygdom i stilladsfirmaet udsat den planlagte opstart her i Uge 19, 10.-13. maj. D.d. har de lovet at de kommer mandag d. 17. maj og giver den en ordentlig en over nakken, sådan at vi kun kommer til at opleve en mindre forsinkelse i selve udskiftningen af vinduerne lige her i starten. Man forventer at det hurtigst muligt vil blive indhentet, sådan at den oprindeligt omdelte plan igen vil være gældende.
Som tidligere lovet vil der til hver enkelt stadig tilgå varsel med 3-5 dage i forvejen, sådan at alle skulle blive informeret om præcis hvilken dag arbejdet bliver udført. Således er vi blevet lovet varsel til de første senest 12. maj. Ligeledes har vi lavet en aftale om, at disse varsler vil blive kastet direkte ind i de enkelte lejligheder via postkassen i entredøren.
Vi skal også nok forsøge at følge med via opslag her på web'en, så det vil være en god idé at følge med her. 

mange hilsener
Søren Rod, formand

Parkering fra 10. maj og en periode fremover.

Langt om længe kommer der nu gang i det praktiske i forbindelse med udskiftningen af vinduerne.

Som nogen måske har lagt mærke til, så er der ryddet hæk foran blokken Nr. 8-12, sådan at der kan stilles stillads op.
Det starter på mandag d. 10. maj, hvilket betyder at stilladsfolkene skal kunne komme til og have frie arbejdsforhold.

Det betyder, at der IKKE må parkeres ind mod facaden i dagtimerne, men i stedet over mod hækken og genbo ejendommen. Dette vil være gældende også i den efterfølgende periode når vinduerne skiftes. Der skal være fri adgang for kranbil for ophejsning af de nye vinduer og nedtagning af de gamle..!!

 

Det samme vil være gældende i blokken og parkeringspladserne mellem Nr. 4 og 8 fra den 17. maj og fremover..!!

 

I håbet om opbakning og en positiv tilgang, så det bliver lettest muligt for os alle sammen at få gennemført projektet, med så få gener som muligt for os alle sammen..!!

Skal gøre opmærksom på, at vi selvfølgeligt vil holde vores hjemmeside opdateret hele tiden, så der opfordres kraftigt til at følge med her, for de seneste informationer.

Søren Rod, formand

Opstart Vinduesprojekt.

Nu nærmer tiden sig alvorligt for ejerforeningens største projekt nogen sinde. Det bliver ikke nemt og der har da allerede nu, været flere ting som pludseligt dukker op og som vi er nødt til at forholde os til. Der vil også blive "problemer/opgaver" vi er nødt til at løse undervejs, hvilket vi selvfølgeligt vil forsøge efter bedste evne og i fællesskab med de involverede at løse..!!

Vi er nødt til kraftigt at anmode om en positiv deltagelse i denne løbende proces. I den sammenhæng er i velkomne til at rette henvendelse til vor formand Søren Rod, som selvfølgeligt vil prøve at hjælpe og indhente de relevante forklaringer hos Byggeleder Søren Sørensen fra vor adm., eller projektleder Thomas Marcher fra Tømrerfirma Nyrup Hansen, som står for den daglige styring af håndværkere m.v.
Det er vigtigt for alle parter, at vi tilgår dette med et positivt og åbent sind. Det hjælper ikke at blive sur eller skælde ud..!! Husk det vil blive rigtigt godt for os alle sammen, når vi bliver færdige. I vores ende lover vi, at vi vil gøre alt hvad vi kan, for at lykkes med gennemførelsen så smertefrit som muligt.
Men det kræver også at de ting leverandøren kræver skal være bragt i orden af os beboere, at det så også sker..!! Det væsentligste i denne sammenhæng er selvfølgeligt. At der er uhindret adgang til lejlighederne på de tidspunkter vi varsler 3-5 dage i forvejen..! Der skal enten være nogen hjemme eller der skal afleveres en nøgle til vor formand Søren Rod. Han kan kontaktes på tlf. 31 78 63 92 for aftale om aflevering af nøgler.
Ligeledes skal der være ryddet og gjort plads foran vinduespartierne både inde i lejligheden og ude på altaner og i haver. Retningslinierne vil tilgå beboere/ejere i skriftlig form inden. I den forbindelse har vi besluttet, at alle skriftlige materialer fremadrettet vil blive smidt ind ad brevsprækken i den enkelte lejlighed. Dette da vi er vidende om, at der er en del, som ikke nødvendigvis får tømt postkassen dagligt. Ligeledes bliver vigtige informationer ikke blandet med reklamer og evt. smidt ud sammen med disse.

Vi vil forsøge i så vid udstrækning som overhovedet muligt, at bringe ALLE NØDVENDIGE INFORMATIONER HER PÅ FORENINGENS WEB. Det vil derfor være hjælp til selvhjælp, løbende at chekke ind her på menuen: NYHEDER 2021.

 

På nuværende tidspunkt er der rundsendt 2 dokumenter omhandlende projektet::

1.    Første varsling omkring projektets igangsættelse. Du kan se evt. downloade dokumentet ved at klikke her!
2. Den overordnede detail- tidsplan for projektets gennemførelse. Du skal være opmærksom på, at de angivne tidspunkter i løbet af processen, pludseligt kan blive ændrede p.g.a. vejrlig eller andre  uforudsete hændelser vi ikke er herre over. Vi skal nok løbende prøve at justere planen til efter de faktiske forhold. Du kan se evt. downloade dokumentet ved at klikke her!

 

 Fra bestyrelsen ønsker vi alle rigtigt meget held og lykke med gennemførelsen af projektet og håber meget, at det vil forløbe så smertefrit som muligt for ALLE PARTER..!!

mange hilsener
Søren Rod, formand

Udsættelse af ordinær Generalforsamling.

Det er nu blevet kendt, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har reguleret det eksisterende forsamlingsloft. Da det stadig på den hidtil planlagte dato 29. April vil være max. 5 deltagere indendørs, så er det selvfølgeligt ikke muligt som planlagt, at afholde generalforsamling på denne dato. Således må vi udsætte indtil lovgivningen giver mulighed for at afholde generalforsamlingen på lovlig vis. Så alle tidligere udmeldinger er hermed aflyst og umyndiggjort..!!

Såvidt vi umiddelbart kan se ud af Sundhedsmyndighedernes planer, så regner de med, at der efter 21. Maj skulle være mulighed for indendørs forsamlinger på op til 50 personer. Så mange bliver vi ikke, men vi kan/tør ikke indkalde på lovlig vis til en ny generalforsamling, før der ligger nogle endelige lovmæssige udmeldinger her fra.

Således er generalforsamlingstidspunktet indtil videre sat på stand by. Når vi ved noget præcist, vil der selvfølgeligt komme en udmelding samt en skriftlig indkaldelse jvnf. vore love i ejerforeningen d.v.s. skriftligt med 14 dages varsel.

Vi vil IKKE forsøge at afholde nogen digital eller anden form for generalforsamling, da vi i bestyrelsen ønsker og glæder os til vi kan mødes og se hinanden i øjnene, når vi diskuterer og løser foreningens opgaver eller eventuelle problemer.

M.h.t. vort vinduesprojekt er dette IKKE sat på stand by. Som tidligere udmeldt holder planen med opstart i begyndelsen af Maj. Der vil i løbet af de kommende dage blive udsendt personlige meddelelser til hver enkelt med dato for hvornår, der skal være adgang til lejligheden, så vi kan komme i gang. Der skal gøres opmærksom på, at denne dato IKKE er til forhandling, men at der SKAL være adgang til lejligheden på dette tidspunkt. Såfremt man evt. har problemer med, at der kan være nogen hjemme, så vil det være muligt at aflevere nøgler til formand Søren Rod..!!

Nyt affaldssystem taget i brug. - Skakterne lukkes.

Nu er vi langt om længe blevet færdige med alle problemerne i forbindelse med valg af og montering af vort nye skraldesystem her i ejendommen.

Vi er i bestyrelsen vældigt glade for valget af det nye ”molok-system” i samarbejde med Glostrup Forsyning og godkendt på den seneste generalforsamling. Som i sikkert har lagt mærke til, så er der opstillet en ”skralde-ø” oppe i hjørnet modsat indkørslen.

Dette medfører selvfølgeligt nogle ændringer i forhold til den måde vi indtil nu har behandlet vores skrald. Vi skal stadig sortere affaldet, men vi slipper for de fleste af de grimme containere ud for Nr. 8, som også udgør en brandfare så tæt på ejendommen. Plus larmen i.f.b.m. tømning vil komme væk fra beboerne i specielt Nr. 8.

Den væsentligste ændring er, at vi i denne forbindelse er nødt til at LUKKE FOR SKAKTERNE, SÅDAN AT AL SKRALD FREMOVER SMIDES I DE UNDERJORDISKE CONTAINERE VIA INPUTTET I BEHOLDERNE.

Det er trods alt ikke meget, som flyttes fra skakterne, når sorteringspligten overholdes. Den smule som hidtil er røget i skakten, skal i stedet puttes i inputtet ”rest-affald” i den mærkede beholder hertil. Derudover er der input til; Metal, Plastic, Pap, Aviser/reklamer samt Glas. Inputne er tydeligt mærket, så vi må anmode kraftigt om, at putte ind de rigtige steder. Så det burde IKKE være noget stort problem, når man alligevel skal ned med det øvrige affald, at tage det tidligere skaktaffald med ved samme lejlighed.
Storskrald skal også her efter henstilles i skuret ved gavlen i indkørslen. (Låsene er pillet af dørene). Der vil herefter være to af de små containere tilbage; Porcelæn og småt el-affald. Disse to containere vil blive placeret ovre ved skuret.

”Farligt affald” (maling, kemikalier m.v.) skal frem over placeres nede i forrummet i kælderen.

Vi ved godt det i starten vil være en smule irriterende at skulle bære skaktaffaldet ned selv. Men vi lever i et samfund og en kommune, som går op i affaldssortering, hvilket vel også efterhånden bliver vigtigere og vigtigere, så også det meste kan genbruges i en eller anden form. Så vi vænner os sikkert også hurtigt til det sidste og kan så med god samvittighed bidrage til en fornuftigt udvikling i samfundet.

Søren Rod, formand

VINDUESPROJEKT..!!

Ingen kan vel være i tvivl om, at vi har besluttet at udskifte samtlige vinduer i ALLE lejlighederne, da projektet har været kundgjort over de seneste små 3 år, og været kundgjort og besluttet gennem de seneste to generalforsamlinger. Desværre har der løbende været adskillige problemer, der skulle tages stilling til p.g.a. ændret lovgivning m.v.
I bestyrelsen kan vi nu fortælle at disse "knaster" alle er blevet behandlet og løst, sådan at der nu begynder at foreligge en plan for også at gennemføre projektet. Vinduerne er nu færdigproduceret og klar til montering, men grundet årstid og udetemperaturer valgte vi at udskyde projektet, så vi IKKE skulle starte det op midt i vinterperioden, men har skudt det til der er noget forår og varme i luften. Det har godt nok kostet en lille skilling i opmagasineringsomkostninger. Men så er vi også sikre på at ingen kommer til at fryse unødigt..!!
Der er nu således aftalt en overordnet plan for installationen. Denne indebærer et projekt i to etaper. Et gældende den østlige side af bygningen og så et gældende den vestlige side. 
Overordnet betyder det at vi starter med den østlige side i begyndelsen af Maj måned, da udskiftningen her IKKE indebærer lukning for varmen og der er døre ind til værelser og køkken, som kan lukkes. Grunden til opdelingen er også, at der skal opstilles stillads. Og der altså også en hel del penge at spare, såfremt der IKKE skal opstilles stillads på begge sider af ejendommen på samme tid.!
Det betyder således også at ALLE de 1 værelses, som jo ligger mod Vest, IKKE vil blive berørt af 1. etape, men først i 2. etape når vi er færdige på østsiden. Vi er vidende om, at der så for de 2 og 3-værelses vil være to ikke sammenhængende dage, hvor der skal være adgang til lejligheden. Men beslutningen er grundet i, at økonomien så vil blive en del billigere for vore ejere.

Helt grundlæggende vil projektet blive opstartet PRIMO MAJ MÅNED. Selvfølgeligt arbejder vi lige nu med at få lavet en detailplan med præcise datoer for, hvornår der skal være adgang til de enkelte lejligheder. Denne vil snarest muligt når den er færdig tilgå den enkelte ejer/lejer, ligesom den også vil blive opslået her på hjemmesiden.!

Det er MEGET VIGTIGT at der er adgang til lejlighederne på de planlagte tidspunkter af hensyn til projektets økonomi. Vi forventer at der enten er nogen hjemme på de varslede tidspunkter, men vil selvfølgeligt sørge for, at der er mulighed for at aflevere en nøgle, så der vil være adgang. Muligheden for nøgleaflevering vil sandsynligvis ske via vores formand og vi vil selvfølgeligt sørge for at behandle afleverede nøgler med al mulig sikkerhed og respekt..!!

Der vil selvfølgeligt også være nogle regler om hvor, der skal være ryddet foran vinduer, så håndværkerne kan komme til. Umiddelbart forlyder det, at der skal være mindst 1,5 m frirum foran vinduerne, så håndværkerne har plads til at arbejde. Mere problematisk bliver det på altanerne, hvor alle lamper, ophængninger m.v. på siderne skal være fjernet. Det samme gælder markiser afhængig af hvor lavt de hænger og om der er nogle stænger m.v. i siderne som hænger i vejen. Dette p.g.a. at det er et helt modul i hele altanens bredde som skal listes ind og monteres. 

Ja lidt/noget skræmmende perspektiver, men det nytter altså IKKE NOGET at tro, at det kun gælder for naboen eller over-/underboen. Det er et stort projekt, som vi i fællesskab har besluttet, og nødvendigt for at vi kan spare nogle penge på varme. Slippe for træk og også få mindre støj ind fra Hovedvejen. Så i bestyrelsen tror og håber vi, at ALLE vil deltage positivt i løsningen af de problemer, som givetvis opstår undervejs. Det er den eneste måde vi fælles kan komme igennem det på fornuftig vis.

Der vil snarest komme yderligere og mere detaljeret information ud. Vi vil forsøge at informere personligt til de enkelte. MEN opfordrer kraftigt til at man følger med her på hjemmesiden og også dagligt læser eventuelle opslag i opgangene. Undertegnede vil selvfølgeligt også prøve at stå til rådighed med informationer og rådgivning og hjælp i det omfang, som det nu kan lade sig gøre.

På forhånd tak for en positiv indsats i forbindelse med projektet, så vi alle kommer helskindet igennem.

mange hilsener
Søren Rod, formand

 

Opstart skraldeprojekt.

Der er nu ved endeligt at komme gang i et af årets 2 store projekter.
Det drejer sig om skraldeprojektet, hvor vi vil erstatte de rullende 770 l containere med nedgravede containere i stedet, som det blev vedtaget på foreningens generalforsamling i 2020. Det gælder ALT SKRALD både almindeligt husholdningsaffald såvel som det øvrige skrald vi allerede nu sorterer. (Pap, aviser/reklamer, glas, plastic, porcelæn, mindre elektroniske genstande, metal m.v.)
Containerne vil blive nedgravet i det nordøstlige hjørne af parkeringspladsen lige overfor indkørslen.
Arbejdet vil blive påbegyndt mandag d. 15. februar og vil selvfølgeligt medføre noget gravearbejde og deraf følgende brug af større maskiner, midlertidig ophobning af fjernede fliser, som skal lægges igen o.s.v. Det vil naturligvis i anlægsperioden medføre nogle gener, hvor vi kraftigt skal henstille, at man respekterer afspærringer samt noget hjælp til at sørge for noget fleksibilitet og hjælpsomhed i forbindelse med færdsel ind og ud af parkeringspladsen til ejendommen. Hele projektet forventes at vare omkring 3 uger, før vi er færdige.
Det færdige projekt kommer til at ligne nedenstående billeder, når det er færdigt.
De her viste billeder er fra Dalvangsvej 15, hvor de har fået et lignende anlæg.
 

Generalforsamling 2021

Tidspunktet for årets generalforsamling er nu endeligt vedtaget og fastlagt.

Det bliver torsdag d. 29. april kl. 19.00 i konferencecentret på Glostrup Park Hotel.

Alle beboere er velkomne, men det er naturligvis kun ejerne som har stemmeret.
Vi håber på stort fremmøde og glæder os til at se så mange som muligt, sådan vi i fællesskab kan få planlagt fremtiden i ejendommen og også få løst evt. problemer, såfremt der skulle være sådanne..
Mange hilsener og på gensyn
Søren Rod, formand
og bestyrelsen