Nyheder 2022

Rigtig glædelig jul og godt nytår..!! - 2022/2023

Kære alle medlemmer, beboere, leverandører, samarbejdspartnere samt venner af foreningen..!!

I ønskes hermed

 

En rigtig glædelig jul og 

og et godt og lykkebringende nytår..!!

mange hilsener
E/F Glostrupparken
p.f.v.
Søren Rod, formand

 christmas g22d898087 1280

1 års eftersyn/opfølgning på vinduesprojekt

Der er nu gået et år siden vores store projekt med udskiftning af vinduer, montering af termostatventiler i samtlige lejligheder, etablering af nye tagrender samt udskiftning af compositplader på facaderne blev færdiggjort og afleveret.

Som foreskrevet i kontrakten så skal der efter et år foretages en opfølgning på projetet, så det tilsikres at alle forhold er i orden og behørigt udført.

Derfor bør du udfylde det dertil udarbejdede skema og aflevere eller maile det til formand Søren Rod, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (skemaet kan downloades via nedenstående link.

Det er vigtigt, at du angiver ALLE fejl og mangler du måtte mene, der evt. skulle være i forbindelse med det færdigt afleverede projekt. Du skal beskrive tydeligt HVAD det er og HVOR det er. Disse bliver så videregivet til tilsynsførende byggeleder hos adm. Nicolai Giødesen, Søren Sørensen, som så sammen med en repræsentant for entreprenøren Nyrup Hansen kommer og gennemgår indsigelserne og tager stilling til, hvad der evt. kan/bør gøres i samme forbindelse. Der vil i den forbindelse blive meddelt et tidspunkt for hvornår besigtigelsen af skaden vil ske. Her skal der selvfølgeligt være adgang til lejligheden og allerhelst en beboer til stede, som kan hjælpe med en evt. forklaring af problemet. Vi har efter afleveringen for et år siden IKKE modtaget nogle henvendelser om sådanne fejl/mangler. Men det er vigtigt, at vi alligevel bliver gjort opmærksom på sådanne, så vi er sikre på, at arbejdet er afleveret i ordentlig og færdig stand, således at alle er glade og tilfredse.

Tilbagelevering af udfyldte skemaer skal ske senest søn. 23. oktober

Download af rapporteringsskema (KLIK HER)

Udviklingen i el-priser endnu værre end forventet

Så har vi modtaget regningen for august måned. Desværre slår den ALLE rekorder for tidligere stigninger...!

Regningen lyder på kr.35.136,- hvilket betyder en kWh pris på 5,53 kr. Mod en pris for juli måned på 3,47 kr. Altså en stigning 2,06 kr pr kWh eller 196% i forhold til 2020, som vi har udpeget som "år 0". Dette er det voldsomste vi har oplevet indtil videre og vi aner intet om hvad de kommende måneder vil bringe..!!?

Heldigvis kan vi konstatere en nedgang i forbruget, som dog langt fra kan opveje de gallopperende priser. Men trods alt er det dejligt at konstatere denne nedgang i forbruget, som viser at hovedparten af beboerne virkeligt gør en ihærdig indsats for at spare på forbruget. Hold endeligt fanen højt og fortsæt med det..! Der er måske lige "de sidste" beboere, som også skal med på vognen. Og kan der i de enkelte lejligheder findes yderligere besparelser, så gør endelig det. ALT tæller i denne sammenhæng og i bestyrelsen vil vi være kede af, at skulle ud med endnu en stigning i de månedlige fællesopkrævninger. Vi kan ikke sidde og love at det ikke kommer til at ske, men det er jo forhold, som ingen af os er herre over.

I lyset af de ustyrlige el-priser og vore bestræbelser på at spare alle steder, hvor det er muligt, så har bestyrelsen besluttet, at vi desværre hellere må droppe vort ellers traditionelle og flotte juletræ i år.

Sidste nyt om vaskemaskine

Som tidligere omtalt så var den ældste vaskemaskine, efter 15 års ihærdigt arbejde, gået så meget i stykker, at det ikke kunne betale sig at reparere den. Vi bestilte selvfølgeligt en ny med samme kapacitet til en hurtig udskiftning. Maskinen gik i stykker midt i septembere, men den nye kunne først leveres i begyndelsen af november. Dette kunne vi selvfølgeligt IKKE leve med, da vi så skulle have et vaskeri, som kørte på halv kapacitet gennem godt 1,5 måneds tid. Vores dygtige vicevært blev pudset på opgaven, med at finde en løsning vi kunne leve med.
I starten var vores leverandør Electrolux ikke rigtigt indstillet på at finde en tilfredsstillende løsning på problemet. Men efter en ihærdig indsats fra Kim, så kom de endeligt ud af busken med en fornuftig løsning, som vi kunne acceptere. Således har vi d. 4. oktober fået leveret og monteret en brugt maskine, som kan dække vores behov til den nye kan leveres og monteres d. 4. november.
Selvfølgeligt glæder vi os til det sker og må så konstatere at en sådan manøvre kommer til at koste foreningen godt 40.000,- kr for den nye, da vi får lånemaskinen uden beregning af nogen art. Heldigvis har vi jo sørget for hensættelser i regnskabet, så vi kan klare den slags udgifter også.

Åbnet for centralvarmen i ejendommen.

Med de pludseligt meget lave nattetemperaturer vi oplevede, besluttede vicevært og formand i forening, at det nu var tid at sætte varme på ejendommen. Det gjorde vi tirsdag d. 20. september. Så nu skulle der være varme på radiatorerne hos alle..!!

Såfremt der ikke kommer noget varme på din radiator, så er det sandsynligvis fordi den skal luftes ud. Det gør man ved at løsne luftskruen oppe i øverste venstre hjørne af radiatoren. Hold endeligt en klud hen foran og når der kommer vand ud, så er det med at få lukket i en fart. (Såfremt du skulle have problemer i denne proces, så er du velkommen til at kontakte vor vicevært Kim Roch. Dette skal dog ske indenfor normal arbejdstid)

Der er dog nogle andre ting du skal være opmærksom på. Fremløbstemperaturen til radiatoren styres af en KLIMASTAT nede i kælderen. Sådan at fremløbstemperaturen bliver reguleret i forhold til udetemperaturen. Derfor vil radiatoren sikkert kun føles lunken såfremt udetemperaturen er oppe over 15 grader. Om natten når/hvis vi kommer langt ned, så vil radiatoren også føles væsentligt varmere.
Vi fik også installeret termostatventiler hos de resterende i forbindelse med vinduesprojektet. Det skal man lige vænne sig til, så prøv her i starten selv at eksperimentere lidt med hvor meget du åbner ventilen, for at få den rigtige temperatur i lejligheden. Det er dog vigtigt ikke at få skruet mere op end til en lejlighedstemperatur på omkring 21 grader. Varme er dyrt, så der er ingen grund til at svine med pengene. Et meget godt råd i denne forbindelse er, at  åbne lige meget for alle radiatorerne og ikke holde én på fuld blus og de øvrige næsten lukkede. Det koster unødigt..!!

Med hensyn til udviklingen i vores varmepris har vi været på Glostrup Forsynings hjemmeside. Men der er hidtil ingen indikationer af, at de påtænker at hæve prisen. Så lad os glæde os over det indtil videre set i lyses af de voldsomt stigende el-priser.

Analyse af udviklingen i el-priser og forbrug..!!

Kære beboere/ejere i E/F Glostrupparken!

Vi har jo alle kunnet følge den megen debat i medierne i den seneste tid, om specielt udviklingen i priserne for el. Så derfor har jeg naturligvis været inde og prøve at finde ud af hvordan udviklingen på el-markedet har påvirket os i det seneste års tid.

Jeg har lavet en analyse igennem mit el-regneark, som er vedhæftet.

Til alt held ser det ikke så slemt ud som frygtet. Men der er dog stadig ting som er værd at være opmærksomme på og hæfte sig ved. Mit udgangspunkt har været året 2020, som er det sidste "nogenlunde stabile år" inden priserne begyndte at stige voldsomt. (El afregnes månedsvist, hvor vi køber jvnf. erhvervsmarkedspriser, da vi med vores fælles måler afregnes som en erhvervskunde. El-prisen afgøres på en fri markedsplads, hvor el-selskaberne opkøber løbende og selvfølgeligt til variable priser). Den pris vi betaler består af "den frie markedspris" som udgør max omkring 20% af den pris vi betaler. Resten er stort set "faste" priser, som udgøres af distribution, afgifter og moms.
Når jeg kigger på den månedlige stigning i procent i 2021 i forhold til 2020, så starter vi i januar med en stigning på knap 20% for at slutte på knap 77% i december. Således er den årlige kWh pris steget fra kr. 1,75 i 2020 til kr 2,27 i 2021..!!
Lad os fortsætte den samme analyse igen i 2022 med udgangspunkt i stigningen i forhold til 2020. Her taler vi om månedlige stigninger på mellem 48 og 116 procent over månederne januar til juli. (Dog blandet månederne imellem og ikke jævnt stigende). Som det fremgår, har jeg kun kunnet hente regninger frem til og med juli måned. Men udregningen på en kWh pris frem til denne dato for året ligger på kr. 3,01..!!
Totaludgiften for året afhænger selvfølgeligt af prisen pr. kWt, men da i lige så høj grad af forbrugets størrelse..!! Der har vi kunnet konstatere et næsten uændret forbrug fra 2020 hvor vi forbrugte 99.196 kWh til 2021 hvor vi forbrugte 100.711 kWh.  I et forsøg på at finde et totalforbrug for 2022 har jeg beregnet hvor mange procent forbruget for jan-juli udgjorde af året i 2021 og antaget at det samme vil gøre sig gældende for 2022. Herefter ganget resultatet af de 7 måneder op til 12 måneder og dermed fået et årsresultat. Heldigvis udviser det et meget flot resultat, sådan at det beregnede forbrug for 2022 vil lande på ca. 88.000 kWh. Altså en væsentlig besparelse, som må tilskrives at hovedparten af beboerne er blevet opmærksom omkring problematikken og er begyndt at spare væsentligt. I givet fald at dette kvalificerede gæt holder og at den gennemsnitlige  beregnede pris frem til og med juli på kr. 3,01 holder, så vil den totale udgift for 2020 lande på kr. 264.000,-. Vores formand som har været budgetmager gennem mere end 25 år har heldigvis også været lidt forudseende i årets budget, som er sat til 250.000,- kr. Således ved vi allerede nu, at vi sandsynligvis vil være lidt bagud. Og det er som beskrevet baseret på noget gætteri omkring hhv. udviklingen i forbrug og priser over de resterende 5 mdr. Så realistisk vurderet vil undertegnede forvente, at vi lander på en totaludgift på omkring kr. 270-000. Det vil sige et minus i budgettet på kr. 20.000. Det er alvorligt nok, men får os ikke til at gå i panik. Vi håber og regner med, at der kan hentes nogle penge på nogle af de øvrige budgetposter og ellers må vi i den sidste ende hente noget via vores henlæggelser, som dog var tænkt brugt på andre ting..!!-

Ja, det var en lang og svær gennemgang af en "kritisk" situation, som vi dog ved fælles indsats bør kunne komme nogenlunde fornuftigt igennem. Det kræver dog en stor og ihærdig indsats fra os ALLE SAMMEN. Det er således særdeles vigtigt at vi gør ALT HVAD VI KAN for at spare på el-forbruget..!!
Sluk for lyset i rum vi ikke bruger. Tænk over "Stand.By funktioner".  Udskift gamle glødepærer til LED. De som har vaske- og opvaskemaskine. Vent med at bruge dem til efter kl. 20.00, da strømmen er billigere her. Men brug i øvrigt noget tid på at læse i pressen om alle de gode råd, som cirkulerer her.

Skulle nogle have spørgsmål eller brug for forklaringer, så er man som altid velkommen til at henvende sig til undertegnede..!!

mange hilsener
Søren Rod, formand 

Regnearket med el-analysen kan rekvireres ved at maile til vor formand. 

 

  Klik på billedet og få en stor udgave i et nyt window  
  el-analyse_2020_lille.jpg  
   el-analyse_2021_lille.jpg  
  2022el analyse 2022 lille  

 

 

Vaskemaskine gået i stykker.

Desværre er vires ældste vaskemaskine (W365H) holdt op med at fungere midt på ugen. Det skal siges at den efterhånden er blevet 15 år gammel, så vi kan ikke påstå, at vi ikke har fået noget for pengene.
Selvfølgeligt har vi så haft Electrolux vaskemaskin-service ude og se på hvad som var galt. Dommen var en reparation på omkring 8.000,- kr. Det krævede selvfølgeligt ikke stor forstand at fastslå, at en reparation i den størrelsesorden ville være "helt i skoven"!
Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi selvfølgeligt må indkøbe en ny og hurtigst muligt må få den installeret og sat i drift. Det tager desværre lidt tid inden vi får forhandlet den rigtige pris og maskinen kommer hjem og kan blive installeret. Men vi gør alt hvad vi kan for at fremskynde processen. Derfor må vi desværre henstille til beboerne om at tage den med ro og forsøge at få løst deres vaskeproblemer på bedst mulige vis med kun ën vaskemaskine til rådighed.

Til orientering kan vi fortælle at sådan en maskine koster omkring 50-000,- kr incl. montering og bortskaffelse af den gamle. Dette må/kan finansieres via vore hensatte midler og er vigtigt. Derfor vil vil vi skulle udsætte de planlagte anlægsinvesteringer omkring udskiftning af brugsvandsrør en smule..!!

Men vi glæder os sammen med jer til at vaskeriet kommer op og køre igen..!!

Søren Rod, formand

"Referat" fra generalforsamlingen 2022

Så fik vi endnu en gang afholdt vor ordinære generalforsamling tirsdag d. 5. april på Glostrup Park Hotel, som vi plejer. Det var denne gang nr. 47 i rækken, da foreningen jo bliver ældre og ældre. Til stor skuffelse for formand og bestyrelse, så var det det laveste deltagerantal nogen af os kan huske. Der var kun fremmødt 11 medlemmer + 1 ved fuldmagt. Dette trods der egentligt var væsentlige punkter på dagsordenen. I bestyrelsen ærgrer vi os lidt, men på den anden side, kan vi jo tage det som et udtryk for at medlemmerne er ganske godt tilfredse med det arbejde vi laver for at drive foreningen, siden man ikke ønsker at møde frem og diskutere de væsentlige emner, som vi forsøger at udføre, for at vi alle kan have et godt hjem at bo i..!! Der var jo også i det forløbne år foretaget store investeringer i dels skraldeprojektet men ikke mindst vindues-, facaderenoveringen samt også udskiftningen af tagrender, så vi kan få styr på regnvandsafledningen.

Disse store projekter har jo selvfølgeligt haft en stor indflydelse på vor fælles økonomi, hvorfor foreningen da er en smule økonomisk presset lige i øjeblikket. Ikke at det er problematisk, da bestyrelsen i godt samarbejde med revisor og administration, har fået strikket en holdbar løsning sammen. Dette indebærer en stigning i fællesudgifterne på 10%, som blev vedtaget med 10 ud af de 12 fremmødte stemmer. De fraværende må vi jo antage også bakker op om den nødvendige tilretning, siden man ikke mødte frem og deltog i debatten.

Der.udover var der selvfølgeligt valg af bestyrelsesmedlemmer jvnf. foreningens vedtægter. Det betød at formand Søren Rod blev ensstemmigt genvalgt. Ligeledes ensstemmigt genvalg af menige bestyrelsesmedlemmer: Jens Eising Pedersen og Lars Mølhøj. Som suppleanter genvalgtes Rune Bolhøj og Johannes Fonvig. Her ud over består bestyrelsen af Siamak Mahdavi og Kasper Thers Petersen.
Eftrefølgende er Jens Eising Petersen valgt som fortsættende næstformand på det først afholdte bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Af væsentlige beslutninger var de fremmødte enige om, at bestyrelsen skulle fortsætte arbejdet med planlægning af udskiftning af såvel faldstammer samt brugsvandsrør, således at vi igen kan få hævet vandtrykket på brugsvandet en smule. Dette lovede bestyrelsen at have nogle konkrete planer for til næste ordinære generalforsamling, når der kendes nogle budgetter for arbejdet og disse kan sammenholdes med foreningens fremtidige økonomi.

Dirigent Nicolai Giødesen fra adm. kunne således takke for god ro og orden og hæve mødet kl. 20:50.

 

Alle relevante bilag vedr. generalforsamlingen: Dagsorden, beretning, regnskab, budget og officielt referat kan findes under menupunktet i toppen af siden "generalforsamling""2022". (Herfra kan de også udprintes).

Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling er nu blevet fastlagt til:

Tirsdag d. 5. april kl. 19,00
på Glostrup Park Hotel.

Indkaldelse samt dagsorden vil snarest muligt tilgå medlemmerne enten via mail e-mail eller i postkassen. I bestyrelsen håber vi, at rigtig mange møder frem og deltager, sådan at vi kan få en snak om hvordan det forløbne år er gået. Ligeledes vil det, som altid, være rart at få noget input til de kommende år, så vi i fællesskab kan blive ved med at udvikle foreningen i den retning flertallet finder nødvendig..!! - På gensyn d. 5. april.

på bestyrelsens vegne
Søren Rod, formand

 

P.s.: De der stadig ikke har afleveret en e-mail adresse bedes benytte menupunktet "Nyhedsbrev" oppe i menuen i toppen.