Nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig denne liste får du information  nyheder og projekter i foreningen.
Telefonnummer indsamles også for at foreningen kan kontakte dig i nødsituationer.
Ved at sætte kryds i "Tilmeld også nyheder fra Internetforeningen Glostrupparken" tilgår oplysningerne også Internetforeningen Glostrupparken.